MAC - Skype for Business

Skype for Business brukes til telefoni, direktemeldinger (IM), lyd- og videoanrop, møter, informasjon om tilgjengelighet, deling av skrivebord, program, tavle med mer. Du kan kommunisere på tvers av bygg, campuser, universiteter og høyskoler smart og effektivt.


Innhold:


#1: MAC - Skype for Business - Generell informasjon

Så snart Skype for Business er installert, kan du ta programmet i bruk.

Du kan enten installere Skype for Business fra Managed Software Center eller fra Lireg.

Ekstern maskinvare for kommunikasjon

Hvis du skal bruke Skype for Business som telefonsystem eller delta i møter med lyd og bilde vil du også trenge kamera og hotetelefoner med mikrofon. Du kan benytte intern mikrofon og kamera, men vi anbefaler deg å anskaffe eksternt kamera og et headsett (gjerne USB).

Kamera

(Bilde og Lyd)

Hodetelefoner med mikrofon

(Lyd)

Grensesnitt

Når du starter Skype for Business vil det lingne på bildet under. Klikker du på "Skype for Business" i menylinja Og velger "Valg" kan du velge/endre innstillinger. Blant annet kan du viderekoble samtaler, velge hvilket kamera og hvilken mikrofon du vil benytte med mer. Eller finner du alle SFB-kommandoer i de forskjellige menyene.

grensesnitt

1. Chatter benyttes til å sende direktemeldinger. Du kan sende melding til en kontakt, flere kontakter eller kontaktgrupper samtidig.
2. Møter viser planlagte møter. Dersom du har planlagt SFB-møte i outlook, vil de automatisk dukke opp her.
3. Samtaler viser alle anrop til deg, og du kan også ringe ved hjelp av å slå ønsket telefonnummer.
4. Kontakter viser alle kontaktene og kontaktgruppene du har opprettet. Du kan og søke opp alle ansatte og studenter herfra. Du kan også legge til kontakter fra andre universitet og høgskoler med fler.
#2: MAC - Hvordan kontakte en bruker?

kommunikasjon

1. Klikk i søkefeltet og skriv for- eller etternavn
2. Klikk på "Bildet" foran navnet på personen du søker
Velg kommunikasjonskanal
3. Send direktemeldinger (Chat)
4. Starte videosamtale
5. Starte Lydsamtale (ring)
6. Sende epost til vedkommende
7. Planlegg møte med vedkommende
#3: MAC - Viderekoble samtale - Ring samtidig

viderekoble

1. For viderekobleing av samtale klikker du på menyvalget Skype for Business
2. Klikk Valg...
3. Klikk Samtaler
4. Klikk i boks til venstre for Aktiver viderekoblingkobling

    Velg Viderekoble anrop til elller Ring samtidig

    Du kan enten velge en kontakt eller du kan skrive inn et telefonnummer i tekstboksene .
#4: MAC - velge headset og kamera

headset

1. Klikk på Menyen Skype for Business
2. Klikk Valg...
3. Klikk Lyd/bilde
4. Klikk på blå knapp bak flervalgsfeltene og velg hvilket mikrofon, høytaler og kamera du vil benytte

    Dersom du kobler til eksternt headset med mikrofon og kamera kan du velge å benytte disse.

I eksemplet over (4) har vi valgt å bruke et Logitech Headset, høytaler og kamera. Disse er koblet via USB                porter.
#5: MAC - Opprette gruppe og legge til kontakter

For å gjøre det enklere å finne og å kommunisere med kontaker er det fornuftig og organisere dem i grupper. Under er en kort video som demonstrerer fremgangsmåten.
#6: Mac/Lync/Skype for Business - møteinnkalling via Outlook

Du kan kalle inn til Lyncmøte via Outlook. En fordel er at de inviterte ikke må ha Lync eller Skype for Business på sin Pc eller Mac. Med denne metoden kan du og invitere personer som ikke tilhører UiT eller UH sektoren.

NB! Du må være logget på Lync eller Skype for Business for å opprette møtet. Brukerveiledninga under er tilpasset  Outlook 2016 versjonen men har mange likheter med versjon 2011.

møteinnkalling

1. Klikk på Møte knappen

møteinnkalling

2. Inviter deltakere enten ved navn (gjelder ansatte og studenter ved UiT) eller epostadresse

3. Klikk på Nettmøte og velg Legg til nettmøte. Linken til møtet og annen info genereres automatisk i e-posten.

4. Deltakerne klikker på linken når møtet starter. Du kan skrive ekstra info i tillegg til infoen fra systemet. Møtedeltakerne kan være UiT ansatte eller studenter, eller andre som du har e-postadresse til.

møteinnkalling

5. Klikk på Send knappen
#7: Outlook Web App (OWA) - Invitere til møter

Du kan kalle inn til møte i Skype for Business via Outlook Web App. Med denne metoden kan du kalle inn både ansatte, studenter og eksterne deltakere. Deltakerene som ikke ha Skype for Business på sin PC/Mac, kan delta via en App de blir bedt om å installere. Logg deg på Outlook Web App via mail.uit.no.

møteinnkalling

1. Klikk på Kalender

møteinnkalling

2. Velg Nytt arrangement

møteinnkalling

3. Fyll inn nødvendige møtedetaljer og velg deltakere

4. Klikk på Innstillinger for nettmøte. 

5. Når du har valgt Innstillinger for nettmøte genereres lenka og annen info til møtet. Mottakerne av eposten kan klikke på lenka eller velge å bli med over telefon for å delta på møtet.

6. Klikk på Send
#8: Mac - møteinnkalling via Skype for Business

Du kan starte prosessen med å kalle inn til Skype For Business møte direkte fra Skype For Business. Outlook starter da autoamtisk fra Skype For Business.

Skype For Business

1. Klikk på Kontakter

2. Klikk på ønsket gruppe eller kontakt

3. Klikk på Planlegg et møte. Merkede kontakter eller gruppe vi få invitasjon til møtet. 

skype for business

4. Klikk på Nettmøte og velg Legg til nettmøte

5. Link til møtet blir generert i mailen og mottakerne kan klikke på linken når møtet skal starte.

NB! Mottaker må ikke ha Skype For Business eller være knyttet til UiT for å kunne delta

Til ITA-kurs brukerstøtte toppside

 


ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post (*)

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke (*)

Mandag - fredag: 09:00-15:00


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.