PowerPoint 2016

Disse videoene er tenkt benyttet som repetisjon til kurset PowerPoint - Jobb smartere. Du kan også benytte videoene til opplæring om du har versjon 2010 eller 2013, da forskjellene er minimale. Kurset er under utvilking og det kommer flere videoer etter hvert.


Innhold:


#1: PowerPoint - Grunnleggende oppgaver
#2: PowerPoint - Bruke UiT maler

Se video som viser hvordan du kan bruke UiT malene i PowerPoint, både på UiT Pc og på private datamskiner.

Vis video
#3: PowerPoint - Velge og endre Lysbildeoppsett

Når du legger til nytt lysbilde i presentasjonen din kan du velge lysbildeoppsett. Velger du riktig oppset vil gjøre du jobbe mer effektivt med PowerPoint.

Vis video
#4: PowerPoint - Legg til tekst - punkt

Tekst er viktig I presentasjonen din. Kort, lett å lese og punktene kan forsterke budskapet ditt. Videoen viser hvordan du legger til punkt og underpunkt I tekstlista di.

Vis video
#5: PowerPoint - Bruke bilder

Du kan forsterke betydningen av teksten ved å benytte illustrasjoner og bilder. Denne videoen viser tips og triks som kan være nyttig nå du setter inn bilder i PowerPoint.

Vis video
#6: PowerPoint - Lage egne figurer

Du kan legge inn og lage  egne figurer I PowerPoint. Du kan velge linjer, sirkler, firkanter, piler med mer. Disse kan plasseres og organiseres hurtig med smarte teknikker. Du kan enkelt formatere figurene slik at de ser ut som om de hører til presentasjonen din.

Vis video
#7: PowerPoint - Sette inn og formatere tabell

Her er tips om hvordan denne du kan tilpasse tabellen til innhold og hvordan du kan formatere tabellen slik at den er lik tema i presentasjonen din.

Vis video
#8: PowerPoint - Sette inn diagram

Diagrammer kan settes inn direkte fra PowerPoint. Videoen viser hvordan du kan benytte PowerPoint sin Sett inn diagram funskjon og litt om hvordan du kan endre diagrammet slik du ønkser at det skal vises.

Vis video
#9: PowerPoint - Video i presentasjonen

Du kan spille av en video direkte i PowerPoint presentasjonen din. Det kan være en lokal video fra PCen din eller det kan være en video som ligger på internett, for eksempel en Youtube video.

Vis video
#10: PowerPoint - Bruke SmartArt-grafikk

PowerPoint har flere effektive måter å lage grafikk på. SmartArt er en av funksjonene som gjør at du enkelt kan lage flytdiagrammer med mer.

Vis video
#11: PowerPoint - Overganger

Overganger er animasjoner som skjer mellom lysbildene når du bytter fra et bilde til et annet. Du kan ha samme overgang eller  forskjellige overganger mellom hvert lysbilde.

Vis video
#12: PowerPoint - Animasjon - tekst og grafikk

Du kan animere tekst, tekstbokser og grafikk. Vær forsiktig med animasjon og ikke overdrive når du animerer elementer i PowerPoint.

Vis video
#13: PowerPoint - Formatere maler

Dersom du skal gjøre gjennomgripende endringer i presentasjonen din vil det ofte være tidsbesparende å redigere/formatere malen. 

Vis video