Fronter for fagansatte

Denne nettressursen om Fronter viser de vesentligste verktøyene og måter å sette opp et organisert arbeidsmiljø på, administrere kommunikasjon med studentene, og tilpasse ulike typer innleveringsmapper og verktøy.


Innhold:


#1: Fronter - Et overblikk over et Fronterrom

I eksempelet under står brukeren inne i et grunnleggende Fronterrom. Legg merke til følgende felter og verktøy:

Overblikksbilde av hvordan fronter ser ut når du har logget deg inn. Oversikt over rom øverst, verktøy til venstre og innhold i midfeltet.

 1. "Rom" viser/skjuler Rominnstillinger og Favoritterlisten. "Verktøy" viser Kontakter, Mitt arkiv, Fravær, Kalender, Portefølje, Vis alle rom og OneDrive (Office 365).
 2. Klikk på navnet ditt for å vise/skjule "Min profil", se "Hjelp" og "Logg ut".
 3. Bjelleikonet viser "Varslinger" fra alle rom du er medlem av.
 4. "Dagens"-fanen viser Informasjonssentralen, Nyheter, Personlig Melding, E-post, RSS-kilder, Diskusjoner og Arkivelementer. Her vises også Snarveier du har lagt til selv.
 5. Romfaner
 6. "Rom"-knappen i "Verktøylisten". Viser oversiktsvisning av rommet du står inne i. "Deltakere" viser en liste over alle deltakerne i rommet.
 7. "Verktøylisten". Kan endres etter behov av fagansvarlig/administrator.
 8. "Dokumenter": viser de siste dokumentene som er lagt til i rommet (avhengig av tilgangsrettigheter).
 9. "Meldinger": viser de siste publiserte meldingene i rommet. Legg merke til knappene "Vis alt" og "Ny melding".
 10. Nedtrekksmeny med vesentlige administrative verktøy (avhengig av tilgangsrettigheter).
 11. "Nyheter" fra det aktuelle rommet. Legg merke til knappen "Ny nyhet".

Organisere rommene

Når du er fagansvarlig eller foreleser i flere rom, kan det være hensiktsmessig å sortere de mest brukte rommene som Favorittrom, og deretter "pinne" fast rom i en varig fanevisning for lettere tilgang.

Viser hvor du klikker for å vise romlister i fronter

 1. Klikk på > "Rom"
 2. Klikk på > "Vis romliste".

I  undermenyen/listen "Romliste" har du en rekke valg. For å finne rommene din studieveileder/Fronteransvarlig har gjort deg medlem av, må du se i listen kalt "Mine rom":

Viser kategorien min rom og hvordan du huker av dine rom og legger dem til som favoritter

 1. Fra listen "Mine rom" huker du av rommet/rommene du kommer til å bruke ofte.
 2. Når rommet/rommene er huket av, klikker du på > "Legg til som favorittrom".

Fanen "Rom" skjuler/viser nå dine Favorittrom under overskriften "Favoritter". Etter at du har åpnet et rom, kan du "pinne" det fast som faner, slik som under:

Viser hvordan mine favorittrom vises i egen liste under romverktøyet og hvordan du kan pinne fast et åpnet rom i statisk visning for lettere å finne det igjen senere

 1. Klikk på "Rom" for å vise/skjule "Favoritter".
 2. Favorittrommene dine vises i denne listen.
 3. Sett musemarkøren over romfanen. Se etter tegnestift-ikonet. Når du setter markøren over tegnestiftikonet vil du se at et lite "plusstegn" dukker opp. Klikk på dette, og fanen festes til kanten og blir der til du fjerner den. Prosessen med å fjerne den er lik, bare at du skal se etter et "minustegn" og klikke det for å løsne fanen fra fanesamlingen.

Tilbake til toppen av Fronter for fagansatte brukerveiledning
#2: Fronter - Rettigheter, synlighet og visninger

I dette avsnittet skal vi se på rettighetsnivåene i Fronter og hva det betyr for Verktøyenes synlighet. I tillegg viser vi noen grep for å se mer informasjon i Fronterverktøyene dine, som igjen gir bedre oversikt.

Rettighetsnivåer og synlighet

Som regel er Fronterrom satt opp etter føringer fra UiT eller fakultetet/instituttet ditt. Alle Fronterrom og Verktøy er satt opp med 4 ulike rettighetsnivåer:

Lese, Skrive, Slette og Eier. Dette kan også leses som:

Gjest, Student, Foreleser og Fagansvarlig/Administrator.

Alle verktøy i Fronter, som Arkiv og Innlevering, må opprettes med korrekte rettighetstillatelser. Eksempelvis, så bør en Innleveringsmappe være åpen og synlig for Skrive (student). En Skjult mappe med ressurser som typisk tilhører lærer eller admin, bør ha synlighet Slette eller Eier (foreleser eller fagansvarlig/admin), slik at studentene ikke ser den.

Gjøre endringer i verktøyets innstillinger

Fagansvarlig/Admin kan finne menyen "Endre verktøylisten" her under pkt. 10.

Her ser vi et bilde fra menyen "Endre verktøylisten". Synlighet og rettigheter kan stilles inn i det du oppretter et Verktøy, eller endres og justeres i ettertid.

Viser hvordan du endrer synlighet og rettighetstilganger for et verktøy fra menyen kalt endre verktøylisten i fronter

 1. Velg ønsket Synlighet fra denne nedtrekksmenyen. I eksempelet er verktøyet synlig for alle. Eksempelvis kan Synligheten for verktøyet Portefølje settes til nivå Eier under eksamen, for å skjule det for sensor.
 2. Velg ønsket endring av Tilgangsrettighet fra denne nedtrekksmenyen. Har du ingen endringsbehov, lar du Standard tilgang stå, og Verktøyet "arver" rettigheter fra rommets innstillinger. "Begrens/juster..." skal altså bare brukes når du har behov for å endre ett enkelt rettighetsnivå, eksempelvis når en student enten skal oppgraderes til å kunne endre, eller bare lese en ressurs.

Du kan endre innstillingene for mapper du oppretter i et Verktøy (Arkiv, Innlevering og Nytt Innleveringsverktøy og Dokumenter):

Eksempelvis, hvis du står i verktøyet Arkiv, og oppretter en ny Mappe (se detaljert veiledning for opprettelse av innleveringsmapper her) når du står inne i Arkivverktøyet, så kan du endre disse innstillingene:

Viser hvor du kan endre åpningstider, tilgangen og justeringer av tilgangsrettighetene av en mappe opprettet inne i arkiv-verktøyet

 1. Tilpass åpningstid i tilfeller hvor en ressurs/ressurssamling skal ha begrenset tilgjengelighet.
 2. Tilgangsrettigheter kan arves fra mappen over, altså enten Verktøyets innstillinger (forrige avsnitt), eller Mappen over (hvis Mappen opprettes i en Mappe).
 3. Legg merke til at du kan gi spesifikke tilganger fra Deltakerlisten.
 4. Kopier dine foretatte valg til Mapper du eventuelt oppretter senere inne den aktuelle Mappen.
 5. Begrens/juster tilganger. Legg merke til ekstra valg om at Lærere kan nedjusteres til å bare ha Lesetilgang i mappen, noe som kan være greit i Mapper studentene skal ha kontroll over.

Visningsverktøy

Inne i de ulike Verktøyene eller Mappene har du valg som kan gi deg mer informasjon og oversikt.

Viser de ulike visningsverktøyene i fronter, slik som søkefelt, utvidet mappevisning, avansert søkefunksjon og objekttilknyttet nedtrekksmeny til venstre for filer og mapper inne i veerktøyene

 1. Huk av "Detaljert", "Søk" og "Mapper".
 2. "Detaljert" viser eventuelle Kommentarer og Beskrivelser tilknyttet Mapper og Filer etc. Legg merke til Beskrivelsen som har dukket opp under Læringsstien "Bruke blogg..."
 3. "Søk" får opp et enkelt søkeverktøy hvor du kan søke på tekst eller etter personer i rommet. Huk av "Søk i hele rommet" for å finne ressurser som kanskje ligger gjemt andre steder enn i det aktuelle Verktøyet/Mappen. Bytt til "Avansert søk" for å stille inn parametrene Dato og Elementtype.
 4. "Mapper" viser en mappestruktur til venstre. Velg også "Utvid alle" for å se hele strukturen din inkludert Søppelbøtte (hvor alt innhold du har slettet befinner seg, og hvor du kan slette Permanent).
 5. Husk at du alltid har tilgang til flere valg via den lille trekantede nedtrekksmenyen til venstre for ressursene/mappene/filene.

Tilbake til toppen av Fronter for fagansatte brukerveiledning
#3: Fronter - Innleveringsmapper

De fleste emnerom er utstyrt med et Innleveringsverktøy, som igjen rommer innleveringsmapper.

Det kan være tidsbegrensede mapper til arbeidskrav, semesteroppgaver eller - i stadig mindre grad - eksamener. Mappene blir vanligvis stengt etter at åpningstiden har gått ut og lærer/sensor er ferdig med sensuren.

I spesielle tilfeller kan man lage en Mappe som har en åpningstid, men som åpnes på nytt etter innleveringsfristen og omgjøres til en vanlig Mappe der studentene finner ressurser fra sine medstudenter. Selv om mange standardmapper er gitt fra eksamensansvarlig eller studieadministrasjonen, så er det en smal sak å opprette egne mapper etter behov.

En enkel innleveringsmappe

Stå inne i rommet ditt. Velg Verktøyet Innlevering (har du ikke dette Verktøyet, så må fagansvarlig/admin legge det til i rommet. De som har Eierrettigheter kan legge til, fjerne, endre og omplassere Verktøy i rom; se eget avsnitt om hvordan man gjør dette).

Når du står inne i verktøyet Innlevering, klikk på > "Innleveringsmappe":

I det neste vinduet skal du bestemme følgende innstillinger:

Viser innholdet i menyen for ny innleveringsmappe i fronter. Her tilpasser du åpningstid, tittel, tilgang, tilgangsrettigheter, innholdstyper og plagiatkontroll.

 1. Tittel og Beskrivelse av innleveringen. Husk at du kan laste opp en fullstendig Oppgavetekst i Innleveringsmappen etter at du har lagret innstillingene dine.
 2. Sett Åpningstid. Åpningstid innebærer at mappen skjules for studentene etter at den lukkes, og at de ikke kan endre på innleveringen. Varslinger: still inn et tidspunkt der studenten mottar varslingsinformasjon på om hvor lang tid det er til mappen stenger (i form av en nedtelling).
 3. Tilgang: la mappen arve fra Verktøyet, rommet eller bruk Deltakerlisten. Man bruker Deltakerlisten når det er deler av kullet som skal levere, eksempelvis studenter med utvidet frist. Ved bruk av Deltakerlisten må også sensor/lærer inkluderes!
 4. Begrens/juster tilgangsrettigheter: som regel er det Standard som brukes, og ofte med "Skjul studentens navn...". Når en ekstern sensor skal sensurere anonymt, så må sensor ha Sletterettigheter i rommet, samt at noen andre enn Sensor må oprette mappen. I tillegg må Verktøyet Portefølje skjules midlertidig (sett Synlighet til Eier, se punkt 10 her for hvordan man får tilgang til Endre Verktøylisten).
 5. Huk av for hvilke typer opplastet innhold du tillater i Mappen.
 6. Kopier inn din Ephoruskode her. Se egen fremgangsmåte for hvordan du skaffer koden her.

Endre mappens egenskaper og mappetyper i ettertid

Hvis du skal endre en eksisterende Mappes egenskaper i ettertid, så må du stå inne i Verktøyet (her: Arkiv) og klikke nedtrekksmenyen > klikk > "Endre egenskaper", slik:

Viser hvordan du klikker ved siden av innleveringsmappen for å endre dens egenskaper

Fremgangsmåten for å endre egenskaper og innstillinger for en Mappe, gjelder også for Mapper, Skjulte Mapper, Individuelle Mapper og Innleveringsmapper opprettet i de ulike verktøyene i Fronter.

Legg merke til følgende:

Du kan ikke endre en Innleveringsmappe til å bli en vanlig Mappe. Men, du kan endre en hvilken som helst Mappe eller Innleveringsmappe som er opprettet i Verktøyet Arkiv, slik:

Viser fremgangsmåten for å bytte mellom vanlig mappe og innleveringsmappe

Prosessen er den samme som over, kun forskjellig ved at du først velger hva slags type Mappe den nye mappen din skal være (Vanlig, Innlevering eller Skjult).

---

Hvis du trenger mer utfyllende informasjon om innleveringer, så vil du ha utbytte av å bruke litt tid på disse  4 videoene som Result har laget:

Result uDig kursmodul 1 Lær de vanligste verktøyene i Fronter - Innlevering.

Tilbake til toppen av Fronter for fagansatte brukerveiledning
#4: Fronter - Innlevering, vurdering og kommentar

Du kan gi studenter vurderinger, kommentarer og tallkarakterer i Fronter. Dette kan gjøres indirekte i tilknytning til den opplastede dokumentet, bildet eller lenken. Noen typer tilbakemeldinger kan også gjøres direkte i dokumentet via et av Fronters smarteste verktøy.

Ephorus plagiatkontroll dekkes i egen ressurs her: Ephorus Guide for Instructors.

Levere for en student

I tilfeller hvor en student får problemer med vanlig innlevering i Innleveringsmappe, uansett grunn, så kan foreleser/fagansvarlig levere på vegne av studenten:

 1. Stå i rett innleveringsmappe. Bruk gjerne visningsvalg "Mapper" for å forsikre deg om at du er i rett mappe.
 2. Huk av for studenten du skal levere for.
 3. Klikk > "Levere for". Du kommer til neste dialogvindu:

 1. Det vanligste er at du har fått en fil på mail eller minnepinne. Last opp filen > "Choose File".
 2. I tilfeller hvor man har store problemer med å få lastet opp en fil, kan man opprette et Fronterdokument, og Kopiere og Lime inn (Copy/Paste) innholdet inn på nytt. Denne framgangsmåten er risikabel, for du må regne med å miste/endre formateringene fra dokumentet du kopierer fra. Ansees å være en nødløsning for å rekke en frist.
 3. Når filene er på plass klikker du > "Lagre".

Vurdering av dokument eller annen ressurs på indirekte måte

Når du skal gi en kommentar, underveisvurdering eller en karakter, går du frem slik:

 1. Stå i Innleveringsmappen og huk av studenten/innleveringen du skal Kommentere.
 2. Klikk > "Kommentar".

I dialogvinduet kan du gjøre følgende:

 1. "Last opp kommentar": hvis du har skrevet kommentarer i Word, Pdf etc. Last opp filen her.
 2. Skriv Kommentar direkte i tekstfeltet (husk å lagre når du er ferdig).
 3. Sett Karakter (husk å lagre når du er ferdig).
 4. Velg en Evaluering (husk å lagre når du er ferdig).
 5. Lagre endringene dine.
 6. "Kommenter direkte besvarelsen": se neste avsnitt under.

Vurdering gjort direkte i et opplastet dokument

Når du har valgt "Kommenter direkte besvarelsen" (pkt. # 6 i avsnittet over), så får du mulighet til å gå direkte inn i dokumentet og skrive dine kommentarer der. Legg merke til følgende:

 • Det opprettes en kopi av det innleverte dokumentet, som kjennetegnes som "Kommentert/opplastet versjon". Det kan slettes UTEN at det opprinnelige dokumentet berøres.
 • Hvis du skal sette inn mange kommentarer (eksempelvis bachelor eller masterveiledning), så er det selvfølgelig lurt å be om innleveringene i et filformat der du selv er kjent med måtene du lager kommentarer på.
 • Poenget med metoden er at du skal slippe å laste ned, for så å laste opp igjen, store mengder filer, som er en krevende prosess i Fronter. Her fungerer Fronter som en "bro" mellom deg og dokumentet og gir bedre arbeidsflyt.

Du går frem slik for å kommentere direkte i besvarelsen:

 1. Klikk > "Kommenter direkte besvarelsen" (pkt. # 6 i avsnittet over).
 2. Kopier Lenken fra dialogvinduet som dukker opp. Les instruksen!
 3. Etter at Lenken er kopiert, klikker du bare Fortsett.

Åpne programmet knyttet til filen, som Word. I Word 2016 vil stegene være slik:

 1. Åpne Word. I listen "Siste [dokumenter]" klikk > "Åpne andre dokumenter".
 2. Klikk "Bla gjennom". (Disse trinnene tilsvarer pkt. 3 "Gå til menyen Fil i programmet, og velg Åpne" fra Fronterdialogen hvor du kopierte lenken fra.)
 3. Lim inn Lenken i feltet "Filnavn".
 4. Klikk > "Åpne".

 

Foreta gruppeinnlevering med det nye innleveringsverktøyet

Se denne korte veiledningen om gruppeinnlevering.

Tilbake til toppen av Fronter for fagansatte brukerveiledning
Skip to main content