Skype for Business: Bruksområder for faglærere og studenter

Skype for Business er et nyttig verktøy for faglærere som har studenter som deltar på studier fra andre lokasjoner. Her beskrives det hvordan å ta i bruk Skype for Business i undervisnings- og veiledningssituasjoner.
Bruk av denne siden forutsetter at du er kjent med Skype for Business. Se alle våre brukerveiledninger om Skype for Business.
Se også en video om bruk av webmøter i undervisning og veiledning og god praksis i nettbaserte økter.


Innhold:


#1: Skype for Business - Møt opp forberedt!

I alle undervisnings- og veiledningssituasjoner er det viktig å møte opp forberedt.

For faglærere

Å være forberedt innebærer at du har alt av undervisningsmaterialer klar og kan få tak i dem fra rommet der du kommer til å bruke Skype for Business. Det er lurt å møte opp tidlig til undervisning for å gjøre alt klart til streaming eller opptak. Dette er særlig relevant hvis du kommer til å bruke et undervisningsrom som du ikke er kjent med fra før. Bruk tid gjerne dagen før for å bli kjent med mikrofon- og kameraløsningen på det aktuelle rommet. Hvis noe ikke fungerer som den skal, send en henvendelse til orakel@uit.no 

For studenter

Ha klart dokumenter som du vil vise frem på veiledning. Det er lurt å møte opp tidlig til undervisning eller veiledning for å sikre at du kan følge med og evt delta på undervisning/veiledning. Bruk Skype sine testfunksjoner for å sjekke at du kan høre, snakke og dele video og skrivebord. Hvis noe ikke fungerer som den skal, send en henvendelse til orakel@uit.no 

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter
#2: Skype for Business for faglærere - Stream forelesning (live)

Å streame en forelesning er å gjøre den tilgjengelig som video i sanntid. Dette er nyttig for studenter som er hjemme pga forkjølelse eller som følger undervisning fra et studiesenter. De kan se på undervisningen samtidig som den skjer på campus og stille spørsmål som om de satt på samme rom som foreleseren. Studenter vil se det som presenteres på tavla, høre foreleserens stemme og spørsmål som stilles på undervisningsrommet, og se video av foreleseren. Hvis foreleseren tilrettelegger for det kan studenter stille spørsmål muntlig eller skriftlig.

Tips angående opprettelse av Skypemøte

Opprett Skypemøtet én gang og få den til å repetere på alle dagene med undervisning som skal streames. Hvis forelesninger skjer på forskjellige tidspunkter, sett opp flere gjentagende møteinnkallinger med det samme innhold, dvs lenken til Skypemøtet. Dette har to fordeler: 1) studentene trenger å forholde seg til kun én lenke og du slipper å legge ut nye lenker i forkant av hver undervisning, og 2) det er enklere for deg å finne lenken til Skypemøtet hvis tiden er reservert i kalenderen din.

Tips angående spørsmål fra salen

De fleste undervisningsrom har ikke mikrofoner som fanger det opp når studenter stiller spørsmål. Studenter som følger med via Skype for Business hører kun svaret, men ikke selve spørsmålet. Derfor er det viktig at foreleseren gjentar spørsmålet eller at det sendes rundt en mikrofon til de som stiller spørsmål. 

Tips angående spørsmål via Skype for Business

Det er to måter for studenter å stille spørsmål via Skype for Business - direktemeldinger eller muntlig. Direktemeldinger kan sendes når som helst og være lite forstyrrende for foreleseren. Foreleseren må huske å følge med på direktemeldingene for å kunne svare på spørsmålene. Det kan være forstyrrende om en student bryter inn med et spørsmål muntlig som da spilles av på høytalerne på undervisningsrommet. Hvis foreleseren vil at studenter skal stille spørsmål muntlig, bør han/hun legge opp for dette ved å spørre med jevne mellomrom "Er det noen spørsmål?"

Prosessen for å streame en forelesning

 1. Opprett Skypemøte
 2. Legg ut lenke til Skypemøte i Fronter, for eksempel
 3. Gå inn i Skypemøte og eventuelt godkjenne deltakere
 4. Del skrivebord
 5. Start lyd/video
 6. Hold undervisning
 7. Avslutt Skypemøte

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter
#3: Skype for Business for faglærere - Ta opptak av forelesning eller lage undervisningsvideoer på kontoret

Skype for Business kan brukes til å ta opp det som skjer på skrivebordet i tillegg til lyd fra en mikrofon og video fra et webkamera. Faglærere kan bruke denne funksjonen for å ta opp undervisning slik at studenter kan se på den til repetisjon før eksamen. Faglærere kan også lage korte videosnutter på kontoret for å presentere fagstoff, gi veiledning eller svare på spørsmål fra studenter.

Tips angående spørsmål fra salen

De fleste undervisningsrom har ikke mikrofoner som fanger det opp når studenter stiller spørsmål. Studenter som følger med via Skype for Business hører kun svaret, men ikke selve spørsmålet. Derfor er det viktig at foreleseren gjentar spørsmålet eller at det sendes rundt en mikrofon til de som stiller spørsmål. 

Prosessen for å ta opptak via Skype for Business

 1. Foreleseren setter seg inn i rettigheter for bruk av undervisningsopptak. En mal for avtale om produksjon og bruk av digitalt undervisningsmateriale ved UiT ligger i ePhorte med referansenummer 2012/4104 GST002/.
 2. Få samtykke fra studentene hvis stemmene deres kommer til å bli tatt opp
 3. Meet now (video 0:15-0:37)
 4. Del skrivebord
 5. Start lyd/video
 6. Start opptak (video 2:10-2:40)
 7. Hold presentasjon
 8. Stopp opptak (video 3:07-3:14)
 9. Opptaket lagres som en fil lokalt på PC'en. Se hvor filen ble lagret (video 3:21-3:49)
 10. Rediger opptak med Camtasia Studio eller Premiere Pro for eksempel
 11. Last opp til My Mediasite
 12. Del lenke med studenter i Fronter for eksempel

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter
#4: Skype for Business for faglærere - Ta opptak av streamet forelesning

Du kan kombinere veiledningene ovenfor for å ta opptak av en forelesning som streames via Skype for Business. Kombinasjonen er den beste fra begge verden. Studenter kan både følge med undervisning i sanntid og se på den etterpå til repetisjon. 

Prosessen for å ta opptak av streamet forelesning

 1. Følg steg 1-5 under "Stream forelesning (live)".
 2. Følg deretter steg 6-12 under "Ta opptak av forelesning eller lage undervisningsvideoer på kontoret".

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter
#5: Skype for Business for faglærere - Veiledning av individer og grupper

Studenter har ikke alltid mulighet til å komme til kontoret til veilederen for å diskutere et arbeidskrav, bacheloroppgave eller lignende. Veiledning kan i så fall skje via Skype for Business. Veiledning kan skje en til en mellom en student og veilederen. Gruppeveiledning, der flere studenter samarbeider på en oppgave for eksempel, er også mulig med Skype for Business. 

Det er viktig at alle skaffer seg en headset/mikrofon og eventuelt et webkamera. Lyden blir bedre med en egen mikrofon (ikke innebygget i datamaskinen), og veiledningen blir mer personlig når folk kan se hverandre.

Prosessen for å holde veiledning over Skype for Business

 1. Kall inn student(ene) til Skypemøte
 2. Gå inn i Skypemøte. Bruk PC/Mac (ikke nettbrett eller mobil)
 3. Start lyd/video
 4. Del skrivebord, vedlegg
 5. Hold veiledning
 6. Mute mikrofon hvis du ikke snakker
 7. Avslutt Skypemøte

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter
#6: Skype for Business for studenter - Delta på streamet forelesning

Hvis du er forkjølet en dag men har fortsatt lyst til å delta på undervisning er det veldig greit om forelesning streames. Da kan du holde deg hjemme og fortsatt følge med på forelesning i sanntid. 

Dette forutsetter at foreleseren har delt lenken til et Skypemøte for undervisningen. Se "Stream forelesning (live)".

Studenter kan skaffe seg Skype for Business via Office 365.

Prosessen for å delta på en streamet forelesning

 1. Gå inn i Skypemøte. Bruk PC/Mac (ikke nettbrett eller mobil)
 2. Mute mikrofon
 3. Slå av webkamera
 4. Send spørsmål som direktemeldinger i Skypemøtet

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter
#7: Skype for Business for studenter - Delta på veiledning

Selv om du ikke har mulighet til å møte opp fysisk på kontoret til veilederen er det fortsatt mulig å delta på veiledning, både en til en og i en gruppe med andre studenter.

Det er viktig at du skaffer deg en headset/mikrofon og eventuelt et webkamera. Lyden blir bedre med en egen mikrofon (ikke innebygget i datamaskinen), og veiledningen blir mer personlig når folk kan se hverandre. 

Studenter kan skaffe seg Skype for Business via Office 365.

Prosessen for å delta på veiledning over Skype for Business

 1. Godkjenn Skypemøteinnkalling fra veileder som du fikk på epost
 2. Gå inn i Skypemøte. Bruk PC/Mac (ikke nettbrett eller mobil)
 3. Start lyd/video
 4. Del skrivebord, vedlegg
 5. Delta på veiledning
 6. På gruppeveiledning, mute mikrofon hvis du ikke prater
 7. Avslutt Skypemøte

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter
#8: Skype for Business for studenter - Gruppearbeid

Deltar du på en kollokviegruppe eller skriver du en oppgave sammen med andre? Du kan bruke Skype for Business for å kjøre gruppearbeid når folk ikke kan møte opp på samme fysisk plass.

Det er viktig at alle skaffer seg en headset/mikrofon og eventuelt et webkamera. Lyden blir bedre med en egen mikrofon (ikke innebygget i datamaskinen), og gruppearbeid blir mer personlig når folk kan se hverandre.

Studenter kan skaffe seg Skype for Business via Office 365.

Prosessen for å arrangere gruppearbeid

 1. Kall inn medstudent(ene) til Skypemøte
 2. Gå inn i Skypemøte. Bruk PC/Mac (ikke nettbrett eller mobil)
 3. Start lyd/video
 4. Del skrivebord, vedlegg
 5. Hold gruppearbeid
 6. Mute mikrofon hvis du ikke snakker
 7. Avslutt Skypemøte