Excel-jobb smartere

Videoene viser foreslåtte løsninger på oppgavene som  benyttes på kurset Excel-jobb smartere. Om du har deltatt på kurset , kan du se gjennom videoene for repetisjon. Om du ikke har deltatt på kurset arrangert av ITA, kan du bruke videoene til oppslag eller selvstudium.


Innhold:


#1: Excel - Grunnleggende oppgaver
#2: Excel - Enkel formelregistrering

Videoen viser hvordan du oppretter formler i Excel. Du får og forstålelse av hva som skjer når du kopirer eller flytter formler. Dette er kunnskap du må inneha for å kunne utnytte Excel.

Velg video om effektiv formelregistrering:

Velg video om effektiv summering av hele kolonner:
#3: Excel - Autofyll tall, datoer, dager med mer

Du kan ofte ha nytte av hurtig å registrere ukedager, måneder, datoer osv. I Excel er det enkelt automatisere opprettelse av  nummererte lister, ukedager, måneder, datoer med mer.

Velg video om automatiske lister:
#4: Excel - Effektiv kopiering av formler

I Excel kan du spare svært mye tid på å kjenne til smarte metoder for å kopiere formler, flytte data med mer. Videoen her inneholder mange og tidssparende metoder du kan ha nytte av.

Velg video om effektiv kopiering av formler:
#5: Excel - Kombinere flere ark

Det er enkelt å kombinere ark i Excel. Du kan for eksempel ha salgstall registerert i et ark pr mnd, og automatisk summere opp totalsalget i et samleark. Videoeksempelet viser hvordan du summerer (kobler) celler fra forskjellige ark.

Velg video om kobling mellom ark:
#6: Excel - Absolutt cellereferanse

Noen ganger ønsker du ikke at cellereferansene skal endre seg når du kopierer celler. Du kan da benytte deg av det vi kaller for absolutte referanser. En absolutt referanse inneholder dollar og kan se slik ut, $E$1. For at du skal kunne jobbe effektivt med Excel er det avgjørende at du lærer deg bruken av absolutte referanser. Merk at funskjonstast F4 på Windows (CMD T på Mac) er hurtigkommado for å gjøre ei celle absolutt.

Velg video om absolutte referanser:
#7: Excel - Blandede cellereferanser - absolutt rad eller kolonne

Noen ganger vil du ha behov for mer avansert bruk av absolutte og reltative referanser. Dette alternativet kalles for blanda referanser. Du kan velge om du vil gjøre rad eller kolonne absolutt. Hurtigtast for å bytte referansetype er funsksjonstast F4 på Windows (CMD T på Mac).

Velg video om blandede referanser:
#8: Excel - Hvis - logisk funsksjon

Hvis funksjonen i Excel er en svært viktig kommando. Vi kan benytte =HVIS funsksjonen for å velge et av to forskjellige svar. Ved hjelp av nestet HVIS kan Excel velge en av tre eller flere svar.

Velg video om =HVIS

Velg video om =HVIS nestet
#9: Excel - Antall Hvis - Statistisk funksjon

Om du har ei liste over alle studenter ved UiT kan du med funksjonen ANTALL.HVIS for eksempel telle antall studenter i Harstad. I ANTALL.HVIS funskjonen kan du registrere vilkår for hva/hvem som skal telles.

Velg video om =ANTALL.HVIS
#10: Excel - Antall Hvis Sett - statistisk funksjon

Om du for eksempel ønsker å telle forekomster basert på to eller flere kriterier, kan du benytte funksjonen =ANTALL.HVIS.SETT. Kanskje vil du telle antall studenter på sykepleierstudiet i Harstad.

Velg video om =ANTALL.HVIS.SETT
#11: Excel - Summer Hvis og Summer Hvis Sett

=SUMMERHVIS og =SUMMER.HVIS.SETT er avanserte summeringsfunksjoner som kan summere tall basert på kriterier. Om du har ei lang liste med salg i forskjellige avdelinger og ønsker å summer salgstall fra en spesiell avdeling kan du benytte =SUMMERHVIS-funksjonen.

Velg video om =SUMMERHVIS

Velg video om =SUMMER.HVIS.SETT
#12: Excel - Finn Rad, Finn Kolonne, Slå Opp - oppslag

Ved hjelp av oppslagskommandoer kan du for eksempel finne opplysninger om en student ved å skrive inn studentnr i et søkefelt. De to mest benyttede funksjonene er =FINN.RAD og =Finn.Kolonne. Siste videoeksempelet viser funksjonen =SLÅ.OPP.

Velg video om =FINN.RAD og eksakt treff

Velg video om =FINN.RAD og nærmest verdi

Velg video om =FINN.KOLONNE

Velg video om =SLÅ.OPP
#13: Excel - Tabell

Du kan velge å gjøre om ei liste med data til en tabell i Excel. Fordelen er at du da kan sortere, filtrere, avansert summere, formatere osv svært enkelt. Videoen viser en nyttige tips og fordeler ved å gjøre om ei liste i Excel til en tabell.

Velg video om bruk av tabell: