My Mediasite

My Mediasite er en del av videoløsningen Mediasite. My Mediasite lar deg laste opp, administrere, redigere og publisere video, samt gjøre opptak av skjermen på din PC/Mac.
Brukerveiledningene under følger en komplett arbeidsflyt som vil introdusere deg til de viktigste funksjonene i My Mediasite. Skaff deg en konto (lenke) og følg brukerveiledningene fra start til slutt.


Innhold:


#1: My Mediasite - Installer Mediasite Desktop Recorder

 • Universitetseide maskin (Windows)Tilgjengelig i Software Center. (Krever at maskina er tilkoblet med nettverkskabel på kontoret. Hvis du er koblet til via trådløsnett benytter du alternativet under)
 • Universitetseide maskiner (Mac): Tilgjengelig i Managed Software Center
 • Private maskiner:
  1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
  2. Klikk på “Download the Desktop Recorder”-knappen. Lenken åpner i en ny fane.
   Skjermdump fra hovedsiden til My Mediasite der "Download the Desktop Recorder"-knappen er uthevet.
  3. Utfør steg 1 og 2 som er beskrevet på siden for å installere Mediasite Desktop Recorder på din maskin.
   Skjermdump med overskrift "Get the Mediasite Desktop Recorder in three easy steps!" Steg 1 og 2 er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#2: My Mediasite - Aktiver Mediasite Desktop Recorder

For å kunne ta opptak trenger du å installere Mediasite Desktop Recorder (ovenfor) og koble den til kontoen din (dette avsnittet).
 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på “Download the Desktop Recorder”-knappen. Lenken åpner i en ny fane.
  Skjermdump fra hovedsiden til My Mediasite der "Download the Desktop Recorder"-knappen er uthevet.
 3. Under steg 3 på siden, klikk på “Register Mediasite Desktop Recorder”-knappen.
  Skjermdump med overskrift "Get the Mediasite Desktop Recorder in three easy steps!" Steg 3 er uthevet.
 4. Mediasite Desktop Recorder starter på maskinen din.
 5. Kontroller at tilkoblingen lyktes ved at brukernavnet ditt vises oppe til venstre i Mediasite Dekstop Recorder.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. Brukernavnet er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#3: My Mediasite - Opprett presentasjon

En presentasjon ("Presentation") er en beholder for en video som inkluderer metadata som hvem lagde og hvem får se videoen. Før du kan lage et opptak må du opprette en presentasjon til den.  
 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på «Create Presentation»-knappen.
  Skjermdump fra hovedsiden til My Mediasite. "Create presentation"-knapp er uthevet.
 3. Klikk på «Record Desktop». (Eller «Upload Media» hvis du har en videofil lagret på datamaskinen som du vil bruke.)
  Skjermdump med overskrift "Create presentation and..." "Record desktop" er uthevet.
 4. Innstill navnet til presentasjonen.
 5. Innstill «Publish to» til «Drafts». (Eller en Channel hvis du har fra før.)
 6. Klikk “Launch Desktop Recorder”.
  Skjermdump med overskrift "Record desktop". "Name", "Publish to" og "Launch Desktop Recorder" er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#4: My Mediasite - Innstill hva som skal tas opp og start opptaket

Før du kan starte et opptak må du opprette en presentasjon (ovenfor).
 1. I Mediasite Desktop Recorder klikk på “Record now”.
  Skjermpdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Record Now" er uthevet.
 2. Velg “Screencast + Video” slik at det markeres med gult.
 3. Gå videre ved å klikke på “Next”-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Screencast + Video" og "Next"-knappen er uthevet.
 4. Innstill ønsket webkamerakilde under “Camera Input”.
 5. Innstill ønsket mikrofonkilde under “Microphone Input”.
 6. Innstill nivå på lydopptaket ved å klikke på “Open Sound Control Panel”-knappen.
 7. Gå videre ved å klikke på “Next”-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. Innstillinger for kamera og mikrofon er uthevet. "Next"-knappen er uthevet.
 8. Innstill hvilken del av skjermen skal tas opp, eventuelt hele skjermen.
 9. (Windows) Gå videre ved å klikke på den grønne knappen med en hake.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder på Windows. Innstillinger for hvilke del av skjermen blir tatt opp. Den grønne haken for å gå videre er uthevet.
 10. (Mac) Gå videre ved å klikke på «Next»-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Next"-knappen er uthevet.
 11. Når du er klar til å begynne opptaket, klikk på “Record”-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Record"-knappen er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#5: My Mediasite - Pause og laste opp opptaket

Dette forutsetter at du har opprettet en presentasjon og startet opptaket

Etter at du har ferdigstilt opptaket og lastet den opp til My Mediasite vil videoen prosesseres. Dette kan ta alt fra noen minutter til inntil flere timer avhengig av lengden til opptaket.

 1. (Windows) For å pause opptaket klikk på den røde pauseknappen i “System Tray”. Mediasite Desktop Recorder blir synlig.
  Skjermdump fra Windows skrivebord. "System tray" er åpent og pauseknappen til Mediasite Desktop Recorder er uthevet.
 2. (Mac) For å pause opptaket klikk på den røde pauseknappen i “Menu bar”. Mediasite Desktop Recorder blir synlig.
  Skjermdump fra skrivebordet til en Mac. Fokus på menylinjen oppe til høyre. Pauseknappen til Mediasite Desktop Recorder er uthevet.
 3. For å fortsette opptaket klikk “Resume Recording”.
 4. For å ferdigstille opptaket klikk “Finish Recording”.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Resume Recording" og "Finish Recording" er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#6: My Mediasite - Laste opp video

I stedet for å lage et opptak av skjermen din, kan du velge å laste opp en video fra datamaskinen. Videoen viser hvordan du laste opp en videofil.#7: My Mediasite - Innstill presentasjonens metadata

Under er et par innstillinger du bør ta hensikt til.  
 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk på «Edit»-fanen.
 4. Innstill «Visibility» til «Viewable».
 5. Hvis videoen er tilknyttet et fagemne, legg til emnekode som en tag.
 6. Slett «Default presenter» og legg til den som presenterer i opptaket.
 7. Klikk på «Save»-knappen.
  Skjermdump fra My Mediasite som viser innstillinger for en presentasjon. Steg 3-7 til brukerveiledningen er uthevet.
 8. Klikk på «Security»-fanen.
 9. For å gjøre videoen synlig for alle klikk «Click here to edit permissions».
 10. Under «Add people or groups» søk etter «Everyone» hvis hvem som helst med lenken vil kunne se videoen. Bruk "AutheniticatedUsers" for å begrense visning av opptaket til UiT (med pålogging). 
 11. Innstill «Viewer».
 12. Klikk «Add»-knappen.
 13. Klikk på «Save»-knappen.
  Skjermdump fra My Mediasite der metadata til en presentasjon kan innstilles. Steg 8-13 til brukerveiledningen er uthevet.
 14. Lukk metadatavinduet for å komme tilbake til hovedsiden i My Mediasite.#8: My Mediasite - Åpne redigeringsverktøyet

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk på «Edit Video». Redigeringsverktøyet åpner i en ny fane.
  Skjermdump fra My Mediasite som viser metadata til en presentasjon. Knappen for å redigere video er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#9: My Mediasite - Hva kan gjøres i redigeringsverktøyet?

Redigeringsverktøyet lar den utføre enkle redigeringstiltak i en video. Bruk av redigeringsverktøyet forutsetter at du har Silverlight installert. Det fungerer best i Internet Explorer på Windows og Firefox på Mac.

Dette forutsetter at du har åpnet redigeringsverktøyet (ovenfor).

 1. Hvis presentasjonen inkluderer opptak fra skjermen og webkamera, gjør webkameravideoen synlig ved å klikke på «Video Source». Klikk deretter på «Right (Video)» og «Video 1».
 2. For å klippe bort en del av videoen: bruk markøren for å selektere en del av tidslinjen. Klikk på «Cut Time».
 3. For å gjøre overgangen mykere der du har klippet bort en del av tidslinjen: klikk på trekanten «Drag to move or click for options» og velg «Fade».
 4. For å legge til et kapittel: sett markøren der kapittelet vil starte. Klikk på «Insert Chapter». Innstill tittelen og klikk «OK».
 5. For å angre på en endring: klikk på «Projects» og så på «Revision History». Klikk «Restore»-knappen på steget før det du vil angre på.
  Skjermdump fra videoredigeringsverktøyet i My Mediasite. Steg 1-5 til brukerveiledningen er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#10: My Mediasite - Lagre den redigerte presentasjonen

Dette forutsetter at du har åpnet redigeringsverktøyet og har redigert et opptak (ovenfor).

 1. Når du er ferdig med alt av redigering, klikk på “Commit”.
  Skjermdump fra redigeringsverktøyet i My Mediasite. "Commit"-knappen er uthevet.
 2. Velg blant «Commit to Current», «Commit to New» og «Commit to Existing».
  1. «Commit to Current» betyr at du lagrer over original opptaket i samme presentasjon.
  2. «Commit to New» betyr at du oppretter en ny presentasjon for å lagre det redigerte opptaket i.
  3. «Commit to Existing» betyr at du lagrer det redigerte opptaket i en presentasjon som du har tidligere opprettet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#11: My Mediasite - Publiser presentasjonen som en lenke

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk på «Share»-fanen.
 4. Kopier URL’en under «Link» og sende som epost, legge ut i Fronter, osv.
  Skjermdump fra My Mediasite der man setter innstillinger til en presentasjon. "Share"-fanen og url er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#12: My Mediasite - Embed presentasjon i Fronter

Å embedde en video betyr at videoen spiller av direkte på nettsiden du legger den ut på. Videoen viser hvordan å embedde en My Mediasite presentasjon i Fronter.#13: My Mediasite - Opprett en kanal

Du kan publisere et sett med presentasjoner i en kanal ("Channel") som fungerer som en spilleliste på YouTube. 

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på pluss-knappen ved siden av «My Channels».
  Skjermpdump fra hovedsiden til My Mediasite. Knappen for å legge til en kanale er uthevet.
 3. Innstill navnet til kanalen og klikk pluss-knappen for å bekrefte.
  Skjermdump fra hovedsiden til My Mediasite. Navnfeltet og legg til knappen for å opprette en ny kanal er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#14: My Mediasite - Rediger kanalen

Du kan publisere et sett med presentasjoner i en kanal som fungerer som en spilleliste på YouTube. 

Dette forutsetter at du har opprettet en kanal (ovenfor).

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på navnet til kanalen du ønsker å redigere under «My Channels».
  Skjermdump fra hovedsiden til My Mediasite. Lenken til en kanal er uthevet.
 3. Klikk på «Edit Channel»-knappen.
  Skjermpdump fra en kanal i My Mediasite. "Edit Channel"-knappen er uthevet.
 4. Klikk på «Security»-fanen.
 5. Under «Add people or groups» søk etter «Everyone».
 6. Innstill «Viewer».
 7. Klikk «Add»-knappen.
 8. Klikk på «Save»-knappen.
  Skjempdump fra kanalens innstillinger. Steg 5-8 i brukerveiledningen er uthevet.
 9. Lukk metadatavinduet for å gå tilbake til hovedsiden til My Mediasite.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#15: My Mediasite - Legg en presentasjon inn i en kanal

Du kan publisere et sett med presentasjoner i en kanal som fungerer som en spilleliste på YouTube. 

Dette forutsetter at du har opprettet en kanal (ovenfor).

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på tittelen til en presentasjon for å redigere metadata.
 3. Klikk på «Publish»-fanen.
 4. Velg «Place this presentation in a Channel».
 5. Velg ønsket kanal fra menyen.
 6. Klikk «Save»-knappen.
  Skjermdump fra "Publish"-fanen til en presentasjon i My Mediasite. Steg 3-6 til brukerveiledningen er uthevet.
 7. Lukk metadatavinduet for å gå tilbake til hovedsiden til My Mediasite.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#16: My Mediasite - Lenke til en kanal

Du kan publisere et sett med presentasjoner i en kanal som fungerer som en spilleliste på YouTube. 

Dette forutsetter at du har opprettet en kanal (ovenfor).

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på navnet til kanalen du ønsker å redigere under «My Channels».
 3. Klikk på «View Channel»-knappen.
  Skjermdump som viser innhold i en kanal. "View Channel"-knappen er uthevet.
 4. Kanalen åpner i en ny fane. Slik ser kanalen ut for studenter og andre.
 5. URL’en i adressefeltet kan deles med studenter via Fronter, epost, osv.
  Skjermdump fra nettleser som viser hvordan kanalen ser ut. URL-feltet er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
  #17: My Mediasite - Publiser videoer til UiT Student app og Min Side

  Om arbeidsflyt og ulike opptaksformater:

  • Opptak av fagemner eller enkeltaktiviteter planlegges i TP når det er snakk om bruk av MediaSite recordere (fastmontert opptaksutstyr).
  • Opptak på eget kontor gjør du via My MediaSite-grensesnittet.
  • Legg likevel merke til at alle opptak havner i UiTs MediaSite-katalog. I tillegg kan du laste opp annet videomateriale til katalogen og bruke MyMediaSite til å stille inn tillatelser og tagger for presentasjonen. Derfra kan du publisere dine videoer til UiT Student app og Min Side.

   

  Automatiserte opptak via timeplanleggingssystemet TP

  Når opptak planlegges i TP utstyres presentasjonen automatisk med tagger som inneholder emnekoden m.m., og det er taggene som gjør at autentiserte brukere får tilgang til opptaket via UiT Student app og Min Side. Fra administratorsidene i Mediasite ser det slik ut:

  Hvis planleggeren av opptaket ikke vil at opptaket skal tilgjengeliggjøres i appen/Min Side, så må hun i TP legge til taggen "Mediasite: Ikke publiser til Minside/Studentapp", som vist under:

  Det er viktig at du forstår at standardinnstillingen er at automatiserte opptak publiseres til app og Min Side, og at den som planlegger må velge "Mediasite: Ikke publiser til Minside/Studentapp" for at automatisk publisering ikke skal skje.

  Opptak på kontoret med Mediasite Desktop Recorder

  Gjør opptaket ditt med Mediasite Desktop Recorder 2-programvaren som er intallert på alle UiT PC-er. Etter at opptaket er lastet opp og ferdigbehandlet, kan du justere presentasjonens rettighetsinnstillinger. I dette avsnittet fokuserer vi utelukkende på tagger.

  Oppsummeringssiden for en presentasjon ser slik ut. Legg merke til følgende:

  1. Tags: alle tagger du har - eller ikke har - ser du her.
  2. Edit: i denne fanen finner du feltet hvor du redigerer tagger.

  Klikk på fanen Edit, og under boksen kalt "Description" finner du et felt hvor tagger kan tilføyes:

  • Emnekode-tagg gjør at opptaket publiseres til app og Min Side til ønsket studentgruppe. Legg også til andre tagger for enklere utlisting og gjenfinning i systemene.
  • Skal opptaket publiseres til Student app og Min Side skriver du taggen "studentpublisering: ja":

  Benytte Mediasite til publisering av videoopptak fra andre kilder

  Prosessen er ganske lik den vi så på i forrige avsnitt, men her forutsettes det at du har en videofil fra før av. Dette kan være videoopptak fra Skype for Business, Camtasia, Adobe Premiere, mobiltelefoner o.l.

  Opprett en Presentasjon (Create Presentation) i My Mediasite. Last opp videofilen til presentasjonen, og vent til videoen er klargjort. Still inn tillatelser og legg til korrekte tagger.

  Klikk på fanen Edit, og under boksen kalt "Description" finner du et felt hvor tagger skal tilføyes:

  • Emnekode-tagg gjør at opptaket publiseres til app og Min Side til ønsket studentgruppe. Legg også til andre tagger for enklere utlisting og gjenfinning i systemene.
  • Skal opptaket publiseres til Student app og Min Side bruker du taggen "studentpublisering: ja":

  Verdt å vite om hva som skjer på bakrommet

  Hvis du skal publisere en presentasjon som er laget tilbake i tid til appen og Min Side, så vit at databasene oppdateres hver kveld ca. kl. 18.00. Presentasjonen vil være synlig i appen/Min Side etter kl. 19.00 samme dag så lenge du har gjort endringer før klokken 18.00.

  Alle videofiler som lastes opp til en presentasjon, enten det er automatiserte opptak, opptak gjort i Mediasite Recorder, eller andre videofiler du laster opp, etterbehandles på servere hos UNINETT før de blir tilgjengelige for ditt publikum. Hvor lang tid dette tar avhenger av hvor langt opptaket ditt er og hvor mye trafikk som er på linjene og serverne. En 4 timers forelesning blir tilgjengelig i løpet av få timer.

  Du kan redigere rettigheter, innstillinger og tagger mens du venter på at jobben gjøres.

  Fjerne en video fra app og Min Side

  Dersom en video er blitt publisert (som beskrevet i avsnittene over) og skal fjernes igjen, så må man inn og fjerne taggen "studentpublisering: ja" for at den skal forsvinne. Legg da merke til at denne metoden ikke tar videoen ut av app og Min Side før den automatiske jobben kl. 18.00 går som planlagt.

  Hvis det er helt krise og du trenger å fjerne et opptak umiddelbart, så må du gå inn i din My Mediasite og stille inn presentasjonen til Private - da kan ingen andre enn eieren se opptaket.

  Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning

  Andre Mediasite-ressurser på UiT's nettsider

  Mediasite infoside

  Automatiserte opptak, hva må studieplanlegger vite?

  Results uDig-modul om Mediasite
  Skip to main content