Skjermopptak på kontoret (My Mediasite)

My Mediasite er en del av videoløsningen Mediasite. My Mediasite lar deg laste opp, administrere, redigere og publisere video, samt gjøre opptak av skjermen på din PC/Mac.
Brukerveiledningene under følger en komplett arbeidsflyt for å ta skjermopptak på kontoret ditt, og samtidig introdusere deg til de viktigste funksjonene i My Mediasite. Skaff deg en konto og prøv det selv.


Innhold:


#1: Kortversjon om My Mediasite
#2: Installer Mediasite Desktop Recorder eller Mosaic

Mosaic er den nye opptaksprogrammet til My Mediasite. Installasjonsprosessen er det samme for Mosaic og Mediasite Desktop Recorder.

 • Universitetseide maskin (Windows): Tilgjengelig i Software Center. Benytt AnyConnect hvis du sitter hjemmet.
 • Universitetseide maskiner (Mac): Tilgjengelig i nedlastningsprogram for Mac. Benytt AnyConnect hvis du sitter hjemmet.
 • Private maskiner:
  1. Logg på My Mediasite.
  2. Gå direkte til nedlastingssiden.
   Eller
   Klikk på "Add Presentation" og så "Capturing video requires an app - More information". 
  3. Velg da riktig versjon av Mediasite Desktop Recorder for din datamaskin.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#3: Aktiver Mediasite Desktop Recorder eller Mosaic

For å kunne ta opptak trenger du å installere Mediasite Desktop Recorder eller Mosaic (ovenfor) og koble den til kontoen din (dette avsnittet).
 1. Logg på My Mediasite.
 2. Gå direkte til nedlastingssiden.
  Eller
  Klikk på "Add Presentation" og så "Capturing video requires an app - More information". 
 3. Under steg 2 på siden, klikk på “Register”-knappen.
 4. Mediasite Desktop Recorder/Mosaic starter på maskinen din.
 5. Kontroller at tilkoblingen lyktes ved at brukernavnet ditt vises oppe til venstre i Mediasite Dekstop Recorder. I Mosaic finner du brukernavnet ditt oppe til høyre.
  abc123@uit.no

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#4: Opprett presentasjon

NB! Denne beskrivelsen gjelder opptak i Mediasite Desktop Recorder. Hvis du har Mosaic, se egen brukerveiledning
En presentasjon ("Presentation") er en beholder for en video. Den inkluderer selve videofilen, informasjon om hvem lagde videoen og hvem får lov til å se på videoen. Opprett en presentasjon og så fylle den med videoen din / opptaket ditt.  
 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på "Add Presentation".
 3. Klikk på "Capture Video". (Eller "Upload New Video" hvis du allerede har en videofil, for eksempel fra et Zoom-opptak.)
 4. Innstill navnet til presentasjonen.
 5. Innstill "Destination" til "My Drafts". (Eller finn frem en eksisterende User Channel eller Shared Folder.)
 6. Klikk "Create and Launch".
  name, destination, create and launch

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#5: Still inn hva som skal tas opp og start opptaket

NB! Denne beskrivelsen gjelder opptak i Mediasite Desktop Recorder. Hvis du har Mosaic, se egen brukerveiledning
Før du kan starte et opptak må du opprette en presentasjon (ovenfor). Etter du har klikket på "Create and Launch" i nettleseren vil Mediasite Desktop Recorder åpne, og du kan fortsette som følger.
 1. Velg type opptak slik at det blir gult. Screencast egner seg til demonstrasjoner (video). Slideshow egner seg til PowerPoint (lysbilder). Velg et av alternativene med "+ Video" hvis du vil ta opp bilde fra webkameraet ditt. Brukerveiledningen under demonstrerer "Screencast + Video".
 2. Klikk "Next".
  screencast + video, next
 3. Innstill ønsket webkamerakilde under “Camera Input”.
 4. Innstill ønsket mikrofonkilde under “Microphone Input”.
 5. Innstill nivå på lydopptaket ved å klikke på “Open Sound Control Panel”-knappen.
 6. Gå videre ved å klikke på “Next”-knappen.
  innstillinger for kamera og mikrofon
 7. Innstill hvilken del av skjermen skal tas opp (Desktop, Window, Region).
 8. Gå videre ved å klikke på den grønne knappen med en hake.
  velg opptaksområde, gå videre med grønn hak
 9. Når du er klar til å begynne opptaket, klikk på “Record”-knappen.
  record

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#6: Pause og laste opp opptaket

NB! Denne beskrivelsen gjelder opptak i Mediasite Desktop Recorder. Hvis du har Mosaic, se egen brukerveiledning

Dette forutsetter at du har opprettet en presentasjon og startet opptaket

 1. (Windows) For å pause opptaket klikk på den røde pauseknappen i “System Tray”. Mediasite Desktop Recorder blir synlig.
  pause-knapp
 2. (Mac) For å pause opptaket klikk på den røde pauseknappen i “Menu bar”. Mediasite Desktop Recorder blir synlig.
  pause-knappen på Mac
 3. For å fortsette opptaket klikk “Resume Recording”.
 4. For å ferdigstille opptaket klikk “Finish Recording”.
  pause opptak, ferdigstille opptak

Etter at du har ferdigstilt opptaket og lastet den opp til My Mediasite vil videoen prosesseres. Dette kan ta alt fra noen minutter til inntil flere timer avhengig av lengden til opptaket.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#7: Innstill presentasjonens metadata

Mens videoen laster opp kan du sette et par innstillinger på presentasjonen.  
 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Under "Who can view?" velg ønsket nivå.
  1. "Everyone" betyr alle i verden som har lenken til videoen vil kunne se på den.
  2. "My Organization" betyr UiT ansatte og studenter som er pålogget med Feide vil kunne se på videoen.
  3. "Only Share Users" betyr at du lager en liste over spesifikke individer ved UiT som får lov til å se på videoen. Generelt ikke anbefalt.
  4. "Only Me" betyr at ingen bortsett fra deg kan se på videoen, uansett om de har lenken.
   who can view
 4. Klikk på «Edit Details».
  edit details
 5. Her kan du legge til en beskrivelse, en presentørprofil, Modules for å lenke til Canvas, med mer.
 6. Trykk på "Save" når du er ferdig.#8: Åpne redigeringsverktøyet

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk på «Edit Video». Redigeringsverktøyet åpner i en ny fane.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#9: Hva kan gjøres i redigeringsverktøyet?

Redigeringsverktøyet lar deg utføre enkle redigeringstiltak på en video mens du jobber i en nettleser. 

Dette forutsetter at du har åpnet redigeringsverktøyet (ovenfor).

 1. Hvis presentasjonen inkluderer opptak fra skjermen og webkamera, gjør webkameravideoen synlig ved å klikke på «Video Source». Klikk deretter på «Right (Video)» og «Video 1».
 2. For å klippe bort en del av videoen: bruk markøren for å selektere en del av tidslinjen. Klikk på «Cut Time».
 3. For å gjøre overgangen mykere der du har klippet bort en del av tidslinjen: klikk på trekanten «Drag to move or click for options» og velg «Fade».
 4. For å legge til et kapittel: sett markøren der kapittelet vil starte. Klikk på «Insert Chapter». Innstill tittelen og klikk «OK».
 5. For å angre på en endring: klikk på «Projects» og så på «Revision History». Klikk «Restore»-knappen på steget før det du vil angre på.
  ting man kan gjøre i redigeringsverktøyet

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#10: Lagre den redigerte presentasjonen

Dette forutsetter at du har åpnet redigeringsverktøyet og har redigert et opptak (ovenfor).

 1. Når du er ferdig med alt av redigering, klikk på “Save Video”.
  save video
 2. Velg blant «Save Video to Current», «Save Video to New» og «Save Video to Existing».
  1. «Save Video to Current» betyr at du lagrer over original opptaket i samme presentasjon.
  2. «Save Video to New» betyr at du oppretter en ny presentasjon for å lagre det redigerte opptaket i.
  3. «Save Video to Existing» betyr at du lagrer det redigerte opptaket i en presentasjon som du har tidligere opprettet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#11: Publiser presentasjonen som en lenke

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Åpne presentasjonen ved å klikke på tittelen.
 3. Klikk på «Share Presentation»-knappen nede til høyre.
  Share Presentation
 4. Kopier URL’en under «Quick Link» og lim inn i en epost, Canvas, osv.
  quick link

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning
#12: Publiser presentasjonen på en side i Canvas

For å legge ut en My Mediasite-presentasjon i Canvas kan du lime inn lenken (se ovenfor) eller du kan bruke integrasjonen til å hente videoen direkte fra Canvas. Metoden gjør at videoen blir en del av en innholdsside i Canvas. 

 1. Logg på UiT sin Canvas.
 2. Finn frem til siden i Canvas der du vil legge ut en video du har lagret i My Mediasite.
 3. Rediger Canvas-siden.
 4. Klikk på skjøteledning-ikonet. og deretter velg Mediasite fra listen.
  ikon i redigeringsmodus i canvas klikk på navnet mediasite i listen (selv om navnet ser ikke ut som en aktiv lenke)
 5. Velg "Autoriser" hvis du får spørsmål om å koble til kontoen din.
  autoriser
 6. Velg "Presentation".
 7. Etter en liten stund vil presentasjonene dine fra My Mediasite vises. 
 8. Klikk på "Embed" til den aktuelle presentasjonen og velg hvordan du vil vise presentasjonen i Canvas. Det er en god vane å legge til både "Player Only" og "Presentation Link". 
  alternativer for embed
 9. Lagre og publiser Canvas-siden når du er ferdig.#13: Publiser presentasjonen i en selvopprettet kanal/katalog

Du kan publisere et sett med presentasjoner i en kanal ("Channel") som fungerer som en spilleliste på YouTube. En fordel med kanaler er at du innstiller rettigheter én gang, så gjelder de for alle videoene i kanalen.

Prosessen under er for kanaler/kataloger du lager selv. Kanaler som er koblet til et fagemne er en egen greie (se over).

Kort oppsummert er prosessen som følger:

 1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
 2. Klikk på "Channels".
 3. Opprett en kanal ved å klikke på "Add Channel".
 4. Tilpass hvem kan se på videoene ved å gå inn i "Security" til kanalen. "Everyone" betyr at hvem som helst i verden kan spille av videoene. "AuthenticatedUsers" krever UiT-pålogging for å kunne se videoene.
 5. Flytt presentasjoner fra "My Drafts" til kanalen ved å klikke på tittelen til presentasjonen og så "Move To".
 6. Lenken til kanalen finner du ved å klikke på "Channels", ditt kanal, og så "View".

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning