Om uit.no

UiTs nettsider skal være primærkanal for alle typer informasjon om UiT, både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt. Her finner du informasjon om oppbygging av uit.no, hvem gjør hva, hvor får du hjelp?  


Innhold:


#1: Oppbygging av uit.no

Uit.no er basert på publiseringsløsningen iknowBase. I tillegg hentes en rekke data fra andre løsninger ved UiT. Avdeling for kommunikasjon- og samfunnskontakt (KSA) er systemeier mens Avdeling for IT (ITA) er ansvarlig for teknisk drift av løsningen.

Nettstedet har det siste året blitt redesignet for å tilpasses nye krav til innhold og teknologi. Sidene har blitt lagt inn i et 'responsivt' rammeverk, det vil si at sidene tilpasses de ulike platformene som er i dag, fra store kontormaskiner, til lesebrett og mobiltelefoner.

I tillegg til det er det mange andre aspekter rundt både innhold og teknologi som er lagt til grunn:

 • Innholdsstrategi-prosjeket, som hadde som mål å avklare hvilke typer innhold som skulle ligge hvor på universitetets nettsider.
 • Enhetssider-prosjektet (i samarbeid med Bouvet), som hadde som mål å skissere opp ny struktur for fakulteter, institutter, bibliotek, museum og andre enheter.
 • Visuell profil for universitetet, herunder eget prosjekt for å skissere designelementer for uit.no spesielt.
 • Statistikk og analyser på hvilke sider som besøkes, og hvor mye.
 • Statistikk rundt søk – hva som søkes på, og hvor mye

 

Utover våren skal de nye sidene utvikles videre, spesielt med tanke på unviersell utforming. De skal også brukertestes grundig, og deretter justeres for å bli mest mulig optimale.

Målgrupper for uit.no

I og med at det er lansert nye intranettsider (intranett.uit.no) er det viktig å påpeke at de eksterne sidene (uit.no) primært er for eksterne målgrupper, ikke ansatte! Det vil si studiesøkere, studenter, media, arbeids- og næringsliv, arbeidssøkere, skoleverket samt den generelle besøkende.

Dette er viktig å påpeke av flere grunner, siden vi ofte får høre fra ansatte at de ikke finner det de leter etter. Den største grunnen er at før omleggingen hadde uit.no over 140.000 nettsider, og av den grunn ble det svært vanskelig å finne det man var ute etter. Det meste av dette var også intern informasjon. Dette har vi nå lagt over til intranett, slik at det kan bli lettere både for ansatte å finne det de er ute etter der, men også for eksterne målgrupper å finne det som er relevant for dem.
#2: Sidestruktur - uit.no

Nettsidene i dag er strukturert rundt de tre kjerneområdene våre, utdanning, forskning og formidling. I tillegg er det et område 'Om uit', som omhandler UiT som organisasjon.

Noen sider går direkte til spesielle målgrupper, dette er sidene for

 

Enhetssidene

Alle organisatoriske enheter ved UiT har egne enhetssider, som ligger strukturert under Om UiT. Husk at disse sidene også ligger under uit.no-domenet, og er derfor tiltenkt en ekstern målgruppe. Informasjon og kommunikasjon til og fra ansatte skal gjøres på intranett.

Bruk av eksterne enhetssider er beskrevet på temasiden om enhetssidene
#3: Rettigheter - hvem kan gjøre hva

Publiseringsløsningen iKnowBase opererer med ulike tilgansrettigheter eller ACL'er (Access control lists). Dette er et system der man knytter en liste av rettigheter til et objekt, for eksempel en side eller et dokument. Som vanlig ansatt er man tilknyttet en slik liste, og det er da automatisk definert hva man har lov til å gjøre.

Ansatte

 • Alle ansatte kan opprette dokumenter på enhetssidene
 • Alle ansatte kan krysspublisere til andre enheter (Forhør deg med mottakende enhet først!)
 • Alle ansatte kan redigere sider publisert på enhetssidene (Hvis du vil endre på et dokument som andre er ansvarlig for, bør du kanskje forhøre deg med vedkommende før du endrer.)
 • Kun eier av et dokument kan slette dokumentet. Med eier menes den som først opprettet det. Hvis en ansatt har sluttet og dokumenter trenger sletting må du ta kontakt med KSA, så kan de overføre eierskapet til andre. Ny eier kan da slette dokumentet.
 • Alle ansatte kan publisere annonser på Tavla (uit.no/tavla). Som ansatt har du også flere rettigheter enn andre når det gjelder arrangementer. Se eget dokument

Studenter

 • Alle studenter kan legge inn arrangementer og markedsplassen på Tavla (uit.no/tavla)
 • Utvalgte kan også legge inn kunngjøringer, hvis de har rettigheter. Ta da kontakt med Lars Nordmo på KSA
 • Studenter kan også få tilleggsrettigheter hvis de er tilknyttet enhetssider, for eksempel Studentparlamentet

Egenregistrerte brukere (Tavla)

 • Alle egenregistrerte brukere kan legge inn annonser på Markedsplassen. 
 • Egenregistrerte brukere kan få nødvendige tilleggsrettigheter for å legge inn arrangementer, men annonser om eksterne kulturtilbud / fra ideelle organisasjoner og samarbeidspartnere skal primært legges i TromsoBy-kalenderen#4: Superbrukere/redaktører

Ved de enkelte enheter er det superbrukere og redaktører som har et spesielt ansvar og kunnskap knyttet til webpublisering. Disse har ofte utvidede rettigheter for å kunne utføre endringer på nettsider og kan kontaktes dersom du har spørsmål om nettsider og publisering på nett. Her finner du en oversikt over superbrukere og redaktører.

En del enheter har superbrukere på flere nivåer. For oversikt over disse gå til enhetens nettsider eller kontakt superbruker/redaktør i oversikten over.
#5: Brukerstøtte for uit.no

 

Dersom du ikke finner svar på våre brukerstøttesider kan du kontakte superbruker/redaktør ved din enhet eller melde inn sak via IT brukerstøtte til orakel@uit.no Dersom du melder inn sak via IT brukerstøtte er det viktig at du legger ved en god beskrivelse av problemstillingen. Det innebærer informasjon om:

 • Hva er problemet?
 • Hvilke nettsider gjelder saken ? (legg ved adresser til nettsider om mulig)
 • Eventuell annen informasjon som kan belyse problemet

Saker som meldes inn blir behandlet av superbrukere/redaktører ved enhetene eller KSA.

 
#6: Inn og utlogging på uit.no

På nye sider ligger en logg inn-lenke nederst i Bunnmenyen / Footer. Er du innlogget blir dette en utloggings-lenke. Skriv inn brukernavn og passord.

Noen sider har egne innloggingsknapper i menyene, for eksempel på Tavla, der man kan logge inn og ut i høyre kolonne.

Les også om brukernavn og passord på denne siden


 

Felles pålogging på uit.no

Tirsdag 24/9 slo vi på Feidepålogging på nettsidene våre, uit.no. Det betyr at du heretter vil være innlogget også på uit.no hvis du allerede har logget deg inn på Paga, Syllabus, Ephorte, FS, Studweb, EPM osv. Og vice versa.

Studenter og ansatte logger seg inn i Feide via 'Logg inn'-lenkene i footeren/bunnmenyen på de nye portalsidene eller øverst til høyre på de gamle enhetssidene. Mens egenregistrerte Tavlabrukere benytter 'Logg inn'-lenka på https://uit.no/tavla. (Ansatte og studenter kan også bruke denne, men foretar i så fall bare en 'vanlig' uit.no-pålogging. Husk at du da også må logge ut på Tavla hvis du  senere vil ha tilgang til Feide-pålogging.)

Har du problemer med innlogging i Feide? Bruk denne tjenesten. (profil.uit.no)

Hvis du kommer fra for eksempel Pagaweb til uit.no vil du se 'Logg inn'-knappen, men når du klikker på den så er du innlogget. Eneste unntaket er aller første gang du logger deg på portalen. Da vil du få spørsmål om Feide kan sende med et sett data inn til portalen. Svar bekreftende på dette.

Skal du logge ut, får du valget om du vil logge deg av alle Feide-ressursene, eller bare den du har trykket på 'Logg ut'-knappen fra. Svar bekreftende eller avkreftende. (Du kan for eksempel forbli innlogget i Pagaweb, og bare logge deg ut av uit.no.)

Får du ikke logget ut?

Hvis du har hatt en nettleser stående på med 'gammel' innlogging så kan det hende at du sliter med å få logget helt ut. Eksempel: Hvis du klikker på 'Logg ut'-knappen - og det fortsatt står 'Logg ut'. I så fall må du 'drepe' sesjonen ved hjelp av denne url-en:

https://uit.no/auth/logout

Innlogging på en.uit.no og sa.uit.no

En problemstilling er gjenstår: Skal du editere på en.uit.no eller sa.uit.no, må du foreløpig logge deg på via Tavla når du har gått til aktuelt domene. Vi regner med at dette er løst i løpet av kort tid.

 
#7: Søk på uit.no

Innhold publisert på uit.no blir indeksert og dermed søkbart. Dette gjelder også filer som er lastet opp. Søk gjøres i søkefeltet på nettsidene ved å skrive inn ditt søkeord. Treffene blir listet opp i en egen oversikt. Du kan også avgrense treffene på kategoriene -Ansatte, -Nettsider, -Studier og -Nyheter.

Dersom du ikke finner det du søker etter kan du forsøke å søke i deler av ord som er brukt. Vær særlig oppmerksom på tekst som inneholder bindestrek f.eks emnekoder til studier. Her vil man kunne oppleve å ikke få treff dersom søkebegrepet ikke er riktig skrevet. Det samme gjelder bruk av mellomrom der dette ikke samsvarer med teksten man søker etter.

Uit.no vil få en ny og forbedret søkemotor i løpet av 2013. Denne vil forenkle søk på nettsidene og også foreslå søketermer basert på samsvar mellom den teksten du skriver inn og innhold på uit.no

Til iKB brukerstøtte toppside

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00)


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.