Adobe InDesign

Denne siden vil vise deg hvordan å lage en vitenskapelig poster basert på malen til UiT.


Innhold:


#1: Adobe InDesign - Lagre UiT mal til datamaskin

 1. Åpne nettsiden om den grafiske profilen til UiT.
 2. Klikk på “Vitenskapelige posters” til høyre.
 3. Under InDesign, klikk “Vitenskapelig poster (zip-fil)”.
  Steg 2 og 3 i brukerveiledning
 4. Lagre zip-filen på datamaskinen.
 5. Pakk ut zip-filen.
  1. Windows: Du kan bruke 7-zip (som ligger i Software Center).
  2. Mac: Dobbel-klikk på filen i Finder.
 6. Nå har du en mappe som heter "VitPosterInDesign" som inkluderer malen "Forskningsplakater.indd" og UiT sine logoer.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#2: Adobe InDesign - Installer fonter

 1. Malen inkluderer en font som heter Open Sans, som er ikke installert på de fleste datamaskiner. Du må derfor installer den selv.
 2. Åpne nettsiden om den grafiske profilen til UiT.
 3. Klikk på “Typografi og fonter” til høyre.
 4. Under Filer til nedlasting, klikk på “Open Sans (zip)” for å laste ned fontene.
  Steg 3 og 4 i brukerveiledning
 5. Installer fontene på datamaskinen. Veiledning for Windows og Mac.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#3: Adobe InDesign - Åpne mal og lagre som kopi

Se en video om å åpne malen og lagre som kopi.

 1. Åpne Adobe InDesign.
  1. Ansatte kan få InDesign ved å henvende seg til Orakelet.
  2. Studenter kan skaffe seg en prøveversjon som er gratis i 30 dager.
 2. File > Open > “Forskningsplakater.indd”, som er malen fra zip-filen.
 3. I dialog-boksen som åpnes klikk Don’t Update Links. Avsnittet "Grafikk" beskriver hvordan å oppdatere lenkene.
  Steg 3 i brukerveiledning
 4. File > Save As.
 5. Velg hvor du vil lagre filen, gi den et passende navn og klikk Save.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#4: Adobe InDesign - Introduksjon til InDesign

InDesign har mange verktøy. De tre som du kommer til å bruke mest heter Selection Tool, Type Tool og Zoom Tool.

Se en video om hvordan å bruke Selection, Type og Zoom.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#5: Adobe InDesign - Viktige innstillinger

Rutenett

Se en video om rutenettinnstillinger.

 1. Malen inkluderer et rutenett for å hjelpe deg å arrangere objekter. Om du ikke ser rutenettet slå på View > Screen Mode > Normal.
  Hvordan å slå på normal skjermmodus fra filmeny
 2. Om du enda ikke ser rutenettet klikk på View > Grids and Guides > Show Guides.
  Hvordan å slå på rutenettet fra filmeny
 3. For å gjøre det enklere til å plassere objekter kant til kant med rutenettet slå på View > Grids and Guides > Snap to Guides.
  Hvordan å slå på "snap to guides" fra filmeny

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#6: Adobe InDesign - Juster størrelse til posteren

Størrelsen på posteren

Se en video om å justere størrelsen på posteren.

 1. File > Document Setup.
 2. Innstill Width og Height.
  Document Setup dialogboks
 3. Klikk OK for å bekrefte.
 4. Objekter som ligger på malen vil måtte flyttes manuelt for å tilpasses den nye størrelsen.

Bakgrunnsfarge

Malen inkluderer en bakgrunnsfarge som du vil justere hvis du endrer størrelsen til posteren. 

 1. Window > Layers
  Skjermdump fra InDesign som viser Window-menyen og valget Layers er uthevet
 2. Klikk på låsen til venstre for "bakgrunn".
  Skjermdump fra InDesign. Layers-panelet vises og en pil peker mot lås-ikonet til laget "bakgrunn"
 3. Bruk Selection Tool for å selektere rektangelet som inneholder bakgrunnsfargen.
  Skjermdump fra InDesign der rektangelet som inneholder bakgrunnsfargen er markert.
 4. Slett rektangelet hvis du vil ha en helt hvit bakgrunn.
 5. Alternativt kan du justere på størrelsen til rektangelet slik at det er like stort som posteren.
  1. Lås rektangelet ved å aktivere låsen for "bakgrunn" i Layers-panelet.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#7: Adobe InDesign - Rediger tekst

Se en video om å redigere tekst og kopiere tekstbokser.

 1. For å redigere tekst allerede i malen, dobbel-klikk på den for å bytte over til Type Tool. Marker teksten og erstatt med ønsket tekst.
 2. Innstill tittel og avsender.

Malen inkluderer tekstbokser med overskrift. Lag kopi av disse for å bruke i posteren.

 1. For å lage kopi av en tekstboks...
  1. Velg den med Selection Tool.
  2. Klikk på Edit > Copy.
  3. Klikk på Edit > Paste.
 2. Om du holder Shift-tasten på tastaturet kan du selektere flere objekter.
 3. For å flytte på flere objekter samtidig kan du gruppere dem med Object > Group.
  Hvordan å slå på gruppering fra filmeny
 4. Gruppere sammen en blå boks og sin overskrift. Dupliser.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#8: Adobe InDesign - Importer tekst og formatter med stiler

Selv om InDesign kan behandle tekst er det ikke det InDesign er best på. Det anbefales å bruke Microsoft Word eller tilsvarende tekstbehandlingsprogram for å skrive teksten du vil inkludere i posteren. Lagre hver bolk (som skal plasseres i hver sin tekstboks) i separate Word-filer. Etterpå importer teksten til InDesign og formattere den med stiler ("Paragraph Styles" og "Character Styles"). Malen inkluderer mange stiler du kan bruke.

Se en video om hvordan å importere tekst og formattere den med stiler.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#9: Adobe InDesign - Lag tabeller
#10: Adobe InDesign - Figurer

Se en video om å tegne figurerer.

Se en video om å fargelegge figurer. Malen inkluderer Swatches for UiT sine farger. Du finner dem ved å klikke på Window > Colour > Swatches.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#11: Adobe InDesign - Grafikk

Malen inkluderer bilder av UiT sine logoer. InDesign har ikke kopiert bildene inn i malen. I stedet henviser InDesign til originalfilene. Siden du har lastet ned malen forstår ikke InDesign hvor orginalfilene ligger. Derfor må du relenke logoene for å henvise dem til logoene du lastet ned sammen med malen.

Se en video om å relenke bilder.

 1. Bruk Selection Tool til å markere logoen nede til høyre på plakaten. Filen den lenker til er nå markert i Links (Window > Links).
  Logo er selektert og viser informasjon i Links-panelet
 2. Klikk på Relink-knappen i Links-panelet.
  Relink-knappen ligner på en kjede
 3. Finn “Logo_eng_pos.ai” i zip-filen du lastet ned tidligere. Klikk på Open.
 4. Bruk Selection Tool til å justere rammen på bildet slik at den matcher de lilla og rosa linjalene i rutenettet (View > Grids & Guides > Show Guides).
  Rammen til logoen er kant i kant med rutenettet
 5. Med bildet forsatt markert klikk på Object > Fitting > Fit Content Proportionally.
  Hvordan å tilpasse bildet til rammen fra filmeny
 6. Hvis det ikke har blitt gjort automatisk, relenke logoen oppe til venstre med “UiT_Navn_en_turkis.ai”.
 7. Justering av bildets ramme skal ikke være nødvendig.

Se en video om å plassere egne bilder og grafikk på posteren.

Se en video om å få tekst til å flyte rundt bilder og grafikker ("Text Wrap").

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#12: Adobe InDesign - Hvor finner man bilder?

NB! UiT sin avtale med Colourbox er avsluttet og vi har gått over til MostPhotos.
Her finner du informasjon om hvordan du oppretter bruker i den nye bildedatabasen MostPhotos
Creative Commons
 1. Du kan også bruke bilder fra Creative Commons.
 2. Creative Commons søker blant bilder med forskjellige lisenser. Enkelte kan redigeres eller brukes i komersielle sammenheng.
 3. Alle bilder må henvise til kilde, f.eks “Kilde: Joe Smith, Flickr: joesmith”.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#13: Adobe InDesign - Legg alle filene i samme mappe

Når du vil sende InDesign-filen til en annen person for å redigere må du sende tilhørende bilder og fonter med. Da slipper vedkommende å få feilmeldinger. Bruk "Package" for å legge InDesign-filen og relevante bilder og fonter i samme mappe.

Se en video om å legge alle filene i samme mappe.

 1. Klikk på File > Package.
  Hvordan å åpne Package-dialogboksen fra filmeny
 2. Fiks eventuelle feilmeldinger og klikk på Package.
  Dialogboksen for å sette filer i samme mappe

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#14: Adobe InDesign - Send en fil med Filesender

Filesender er en nyttig måte å sende store filer på. Den sender én fil om gangen så “Package”-mappen må komprimeres til en zip-fil først.

Send mapper med Filesender for Windows.

Send mapper med Filesender for Mac.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning
#15: Adobe InDesign - Eksporter til PDF

For å sende en PDF til HSL-trykkeriet for å trykkes er det et par innstillinger som må på plass. Send gjerne "Package"-mappen sammen med PDF'en til trykkeriet.

Se en video om å eksportere til PDF.

 1. Klikk på File > Export.
  Export-valg i filmeny
 2. Velg Save as type: Adobe PDF (Print), et sted å lagre PDF’en og klikk på Save.
  Lagre som dialogboks
 3. I dialog-boksen som åpnes velg Adobe PDF Preset: High Quality Print.
  Hvor man finner innstillingen for "High Quality Print"
 4. I venstremenyen velg “Marks and Bleeds”.
 5. Slå på Crop Marks, Bleed Marks og Use Document Bleed Settings.
  Innstillingene som man må sette under "Marks and Bleeds"
 6. I venstremenyen velg “Output”.
 7. Velg Color Conversion: Convert to Destination og Destination: Document CMYK.
  Innstillinger under "Output"
 8. Klikk på Export.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning