Enhetssidene - Organisasjon

Hver enhet har sine egne sider med mulighet for å tilordne informasjon på en strukturert måte. Enhetssidene er bygd opp gjennom bruk av menypunkter med tilhørende toppsider og lenker til undersider. Her finner du mer informasjon om hvordan enhetssidene fungerer.


Innhold:


#1: Eksterne enhetssider - Intro

Enhetssidene på uit.no er nettsider for fakulteter, institutter, ledelse- og administrative enheter samt andre organisatoriske enheter ved UiT. I løpet av våren 2014 har UiT i samarbeid med Bouvet utviklet maler for nye enhetssider. Konseptet som vi jobber ut fra er kalt “Fjær i hatten” – det innebærer at enhetene bør benytte sine sider til å by på seg selv og fortelle historier om det man er gode på.

Målsettingene for sidene er at informasjon fra enhetene skal struktureres og presenteres lett tilgjengelig for målgruppene for enhetssidene. Det er viktig at enhetene har eierskap og forvalter innholdet i forhold til brukerorientering og formålet med enhetssider. Den ønskede effekten av dette er mer tilfredse brukere og ansatte ved UiT.

Målgruppene for de eksterne enhetssidene kan være vanskelig å definere. Men gjennom workshops og undersøkelser er primærmålgruppene definert som publikum, eksterne interessenter (f.eks jobbsøkere og eksterne forelesere) og til en viss grad studenter ved UiT (praktisk informasjon og søk etter personer ved en enhet). Dette er viktig å ta med i det videre arbeid med å skape innhold.
Intranett er primærkanal for informasjon/nettsider der ansatte er målgruppen.

 

Innholdsproduksjon på sidene baserer seg på noen hovedprinsipper. Dette er at man henter inn innhold automatisk fra sentrale kilder der det er hensiktsmessig. Dette gjelder f.eks studieprogram og forskningsgrupper. I tillegg løfter man frem og gjenbruker innhold fra “Tavla”, “Nyheter” og evt. andre kilder ved at man velger disse gjennom bruk av “Pick-list”. En tredje metode er å produsere innhold gjennom tekst og bilder i fritekstfelt.


 

Slik finner du enhetssider:

Klikk på Åpne bunnmeny / footer nederst på alle sider. Velg 'Fakulteter og enheter', og velg enheten du leter etter. Du kan også gå til http://uit.no/organisasjon
#2: Eksterne enhetssider - Startsiden

Eksempel på enhetsside med beskrivelse av de enkelte felt på siden:

 

 


 

 

Skjema for redigering av startsiden:

 

 
#3: Eksterne enhetssider - Utdanning

Eksempel på enhetsside utdanning med beskrivelse av de enkelte felt på siden:

 

 


 

Skjema for redigering av utdanningssiden:

 
#4: Eksterne enhetssider - Forskning

Eksempel på enhetsside forskning med beskrivelse av de enkelte felt på siden:

 

 


 

Skjema for redigering av forskningssiden:

 
#5: Eksterne enhetssider - Aktuelt

Eksempel på enhetsside aktuelt med beskrivelse av de enkelte felt på siden:

 

 


 

 

Skjema for redigering av AKTUELTsiden:

 
#6: Eksterne enhetssider - Ansatte

Eksempel på enhetsside ansatte med beskrivelse av de enkelte felt på siden:

 
#7: Eksterne enhetssider - Om enheten

Eksempel på enhetsside Om enheten med beskrivelse av de enkelte felt på siden:

 


 

Skjema for redigering av Om enhetensiden:

 

Til iKB brukerstøtte toppside

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:45

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:45

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.