Endre/redigere nettsider

Redigering av nettsider foregår ved å klikke på blyantsymbolet plassert ved tittelen på nettsidene (husk å være innlogget). Da får man opp et skjema der man kan endre på informasjon som allerede ligger der, eller legge inn ny.


Innhold:


#1: Skrive for nett / søkbarhet / universell utforming

Nesten 50 prosent av alle som er innom sidene til UiT kommer til oss fra en søkemotor, blant annet Google. De kommer til uit.no for å løse en oppgave, eller innhente mer informasjon, og innholdet på våre nettsider må være tilpasset dette.

For å gjøre siden søkbar er det viktig å være bevisst på bruk av tittel, ingress og tekstinnhold. Her finner du lenker til artikler om skriving for nett og søkbarhet:

Nettredaktor.no - Skriving for informasjonsweb:
http://www.nettredaktor.no/skrive_for_web/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=580

WebNorge - Kurs; skrive for web (krever at du er innlogget uit.no):
https://uit.no/Content/203125/Skrive%20for%20web.pdf

Nettredaktor.no - Enkel sjekkliste for webtekster (som også gjelder søkbarhet):
http://www.nettredaktor.no/Sjekklister/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=2195

Universell utforming

Dersom nettsiden oppfyller kravene til universell utforming, vil de også være godt optimalisert for søk. Du kan lese mer om universell utforming på nettsiden til DIFI , teksten det er lenket til her er spesifikk for tekst og struktur.

Noen hovedpunkter er at vi må beskrive alt innhold som ikke er ren tekst, blant annet:

 • Legge inn overskrifter i tabeller når du bruker disse.
 • Legge inn beskrivelse på feltene -Tittel- og -Alt- når du legger inn bilder.#2: Tekst, fil eller lenke?

Hvilket innhold har du tenkt til å legge inn? Har du tekst og bilder du ønsker å legge inn, et dokument eller skal du lenke til en annen side?

Informasjonen under gjelder for undersider / forenklet arrangement / kunngjøringer. Forskjellen mellom de tre valgene er som følger:

Brødtekst: Her kan du legge inn tekst, bilder, video, og legge til lenker til andre sider. De som går inn på siden får opp en ordinær nettside på uit.no.

Fil:  Du kan laste opp en fil fra din datamaskin, men vi vil fraråde denne metoden. Dette fordi det er vanskelig for de som bruker mobiltelefon å se innholdet på en god måte, og omtrent en tredjedel av alle som var innom uit.no i fjor brukte mobiltelefon. Dersom du absolutt må opprette en fil ber vi om at du benytter pdf-format på vedlegget.

Når man legger inn innhold som fil blir brukeren videresendt til den opplastede fila istedenfor en nettside på uit.no. Fila åpnes i tilhørende program eller direkte i nettleseren. PDF blir ofte åpnet i nettleseren mens et Word-dokument åpnes i Word hvis du har dette installert på maskinen din.

Lenke: Her kan du legge inn en nettadresse. Når man legger inn innhold som lenke blir brukeren videresendt til angitt lenke, istedenfor at dokumentet åpnes på uit.no. Dette er mest vanlig dersom man skal direkte til et annet nettsted. Husk å legge til en komplett adresse dvs. med https:// først i lenkeadressen.
#3: Endre/legg til innhold i tekstfeltet

Nærmere beskrivelse av de mest brukte funksjonene finner du under brukerstøttesider for disse. Klikk på det du vil vite mer om:

-Tekstformatering

-Tabeller

-Bilder

-Film/ Video

-Lenker

 
#4: Formatere tekst i teksteditor

Vi ønsker at uit.no fremstår helhetlig, og det er derfor lagt opp til at vi skal benytte overskrifter og standardiserte avsnitt. 

Overskriftene finner du under knappen "Avsnitt". Og dersom du ønsker å fremheve noe inne i teksten kan du bruke "B" eller "I".

Du kan også sette opp punktlister og nummererte lister.

 
#5: Tabeller

Dersom du skal presentere data på uit.no kan du benytte tabeller. Her kan du lese mer om hva DIFI sier om å gjøre tabeller tilgjengelig for blinde og svaksynte på nett

Det er to måter å legge inn tabellen på, avhengig av hvor på UiT sine nettsider du ønsker å legge det inn. 

Metode for arrangementer, nyhetssaker og kunngjøringer

1. Trykk på knappen "Tabell" i overskriften og legg inn korrekte mengder rader og kolonner.

2. Legg inn innhold i cellene

3. Velg eventuelt om du ønsker stripete rader, eventuelt annen funksjonalitet.

Metode for undersider - se bilde under 

Knapper for tabelleditering i tinyMCE
#6: Bildearkiv i iKnowBase

Det er to måter å sette inn bilder på. Enten ved at du allerede har et bilde liggende på nett som du har adressen til (url), eller at du henter et bilde fra det interne bildearkivet (iKnowBase bildearkiv).

PS: Hvis du setter inn et bilde fra et annet nettsted er det selvsagt viktig at du har avklart rettigheter for bruk.

iKnowBase bildearkiv

Laste opp et bilde til arkivet fra din maskin:

 1. I brødtekst-feltet, klikk på ikonet iKnowBase Bildearkiv.
 2. I vinduet som åpnes, klikk "+ Legg til"
 3. I vinduet som da åpnes, klikk på "Bla gjennom...", og velg ønsket bilde fra harddisken din
 4. Skriv inn en beskrivelse, copyright og fotograf i respektive felt (Dette er viktig for søkbarheten)
 5. Velg ønsket mappe / enhet. (Dette er viktig for å finne det fort igjen ved å velge rett mappe)
 6. Klikk "Lagre og lukk"

Se video (skjermopptak) om opplasting til bildearkiv her

 

Hente inn et bilde som er lastet opp:

 1. Klikk i brødtekstfeltet der du vil ha inn et bilde
 2. I brødtekst-feltet, klikk på ikonet iKnowBase Bildearkiv. Blått vindu åpnes. (Hvis du nettopp har lastet opp et bilde, så står du allerede i dette vinduet når du klikker "Lagre og lukk" (se under 'Laste opp et bilde')
 3. Finn ønsket bilde enten ved å
  1. søke i søkefelt (filnavn, fotograf, beskrivelse). Klikk én gang på bildet.
  2. velge mappe i venstre kolonne og finn ønsket bilde der. Dette er den mappen / enheten bilde ble lagt inn i når det ble lastet opp (se under 'Laste opp et bilde'). Klikk én gang på bildet.
 4. Klikk på "Neste"-knappen nede til høyre, nytt vindu åpnes.
 5. Velg variant av bildet. Når et bilde lastes opp lagres det flere varianter, slik at man kan vise et bilde på nettsiden som er mye mindre (og lettere å laste) enn originalbildet. Velg gjerne varianten med 800 pixler bredde hvis det skal vises i hovedfeltet.
 6. Skriv inn ønsket bildetekst
 7. Angi ønsket bredde – Kvart, halv eller hel bredde på siden.
 8. Angi plassering av bildet. Midten plasserer bildet på midten av siden, med tekst over og under. Venstre og høyre plasserer bildet til sidene, med tekst 'flytende' rundt bildet.
 9. Skriv inn Alt-tekst. Det er tekst som beskriver innholdet i bildet, og som leses av skjermlesere. Skjermlesere benyttes av blinde og svaksynte, og Alt-tekst er derfor nyttig for å beskrive helheten av innholdet på en nettside.
 10. Skriv inn navn på fotograf. Dette legges sist i bildeteksten.

Steg for steg-gjennomgang for innlegging av bilder

 

PS. Man kan også gjøre opplasting av bilde og innlegging til dokumentet i en og samme operasjon. Etter punkt 6 under opplasting kan man velge bildet man har lastet opp direkte, og legge det inn i dokumentet. (Fra punkt 3 under innhenting av bilde).
 
 
 
Redigere et bilde i bildearkivet:
 1. I brødtekst-feltet, klikk på ikonet iKnowBase Bildearkiv. Blått vindu åpnes. (Hvis du nettopp har lastet opp et bilde, så står du allerede i dette vinduet når du klikker "Lagre og lukk" (se under 'Laste opp et bilde')
 2. Finn ønsket bilde og klikk én gang på bildet
 3. Klikk på "Rediger egenskaper" for å endre tittel, beskrivelse, copyright, fotograf eller plassering (mappe) på bildet
 4. Klikk på "Rediger bilde" for å redigere selve bildet:
  • Klikk på "Endre størrelse" og velg ny bredde og høyde
  • Klikk på "Beskjær" for å beskjære bildet, fjerne uønskede deler av bildet i bredd og høyde, klikk "Bruk" når du er fornøyd
  • Klikk på "Roter", "Vend" og "Speil" for å snu og vende på bildet.
  • Når du er fornøyd, klikk på "Lagre som nytt bilde" for å lage en kopi av originalen, eller "Lagre og erstatt bilde" for å erstatte det redigerte bildet med det nye du har endret.
 1. Klikk på "Slett" for å slette bildet fra bildearkivet#7: Film / Video inn på nettsidene

1. Klikk på filmrull-ikonet helt til høyre i nederste symbolrad:

 

2. Velg hvilken type mediafil det er snakk om:

 

3. Velg webadressen til filmen. Det kan være en ekstern adresse, f.eks en youtube-lenke e.l., eller adressen til en fil som ligger i iKnowBase-arkivet (relaterte media, f.eks).

 

4. En forhåndsvisning har dukket opp under 'Forhåndsvis'. Evt. endre på størrelse under 'Dimensjoner', og klikk deretter på 'Sett inn':
#8: Lenker i teksteditor

Lenker kan brukes i tilknytning til tekst og bilder/figurer. Ved å bruke lenkefunksjonen kan man koble sammen nettsider på uit.no, lenke til dokumenter som er lastet opp i iKnowBase samt lenke til eksterne nettsider. Slik lager du lenker:

-Logg inn på uit.no

Hente adressen til nettsiden/dokumentet du skal lenke til:
-Gå til nettsiden/dokumentet du skal lenke til
-Kopier adressen (url) til nettsiden/dokumentet du skal lenke til

Lage lenke fra nettsiden du skal lenke fra:
-Gå til nettsiden du skal lenke fra og åpne denne for editering
-Skriv inn tekst som lenken skal gå fra eller marker eksisterende tekst (eventuelt legg til bilde eller marker eksisterende bilde dersom lenken skal gå fra et bilde)
-Klikk på ikonet for -Sett inn/editer lenke- og en ny boks åpnes
-Lim inn adressen dit lenken skal gå
-Velg åpne i samme vindu. Velg nytt vindu dersom lenken går til et dokument eller en ekstern nettside.
-Klikk på -Sett inn- og vinduet lukker seg
-Klikk på -Lagre og lukk- for å lagre endringen og lukke editeringen.

Teksten du lagde lenke fra er nå markert med blå skrift på nettsiden og ved å klikke på denne skal siden/dokumentet du lenket til åpnes.
#9: Dokumenter og vedlegg

Det er mulig å laste opp dokumenter til uit.no. Ved hjelp av lenkefunksjonen kan også dokumenter kobles til tekst og bilder på nettsider.

Vi anbefaler alle å bruke filformatet PDF for tekstdokumenter, som er den anbefalte standarden for offentilige nettsteder: http://standard.difi.no/forvaltningsstandarder/anvendelsesomraade/dokumentstandarder-paa-offentlige-nettsider.

Det er i utgangspunktet 3 måter å vise dokumenter/filer på uit.no:

-Fil- når man lager nye nettsider kan man vise et dokument som en nettside ved å velge -Fil- som innholdstype. Da er nettsiden det konkrete dokumentet man har lastet opp. Dette passer bra dersom du bare skal vise denne filen uten å koble den til annet innhold.

-Vedlegg- her laster man opp et eller flere dokumenter til en konkret nettside. Dokumentene blir kun tilgjengelig på denne nettsiden og i noen tilfeller listes vedlegg opp i høyremargen på nettsiden. Dette passer bra dersom du bare skal vise dokumentet på en side. Ulempen er at dersom siden dokumentet tilhører slettes, vil dokumentet slettes samtidig.

-Relatert media- dokumentene lastes opp i et mediaarkiv og kan brukes på nettsider ved bruk av lenkefunksjonen. Dette passer bra dersom du skal lenke til dokumentet fra tekst eller bilder og dersom du eller andre skal gjenbruke dokumentet på flere nettsider.

Slik laster du opp en fil som egen nettside:
-Logg inn på uit.no
-Gå til menypunktet/stedet der nettsiden naturlig hører hjemme
-Velg -Legg til underside- og et nytt skjema åpner i eget vindu
-Fyll inn felter, når du kommer til feltet -Velg innhold- velger du -Fil-
-En uforsker lar deg velge fil fra din datamaskin og denne kobles nå til nettsiden du lager
-Fyll inn resterende felter som er pålagt
-Lagre og lukk

Filen er nå lastet opp som en nettside på uit.no. Du finner igjen filen ved å gå til -Min side- og -Mine dokumenter-. Filen er søkbar, men dersom du skal synliggjøre den på andre måter må du lenke til denne fra andre nettsider.

Slik legger du til vedlegg på en nettside som har innholdstype -Brødtekst/beskrivelse:
-Logg inn
-Gå til nettsiden der vedlegget skal legges til. Hvis nettsiden ikke finnes må du starte med å lage denne.
-I skjemaet for å editere nettsiden går du til feltet -Vedlegg-
-Last opp filen du ønsker å knytte til nettsiden ved å bruke knappen -Browse-
-Lagre og lukk

Du har nå knyttet en fil til nettsiden som vedlegg.

Slik laster du opp et dokument som -Relatert media- og kobler det til en nettside som har innholdstype -Brødtekst/beskrivelse:
Dette foregår i tre operasjoner. Laste opp dokument, koble dokumentet til nettside og lage lenke til dokumentet fra nettside.

Laste opp dokumentet:
-Logg inn
-Gå til nettsiden der dokumentet skal knyttes til. Hvis nettsiden ikke finnes må du starte med å lage denne. Hvis dokumentet skal knyttes til flere nettsider eller du er usikker på hvor det skal knyttes til kan du laste det opp via ditt Personkort.
-Åpne nettsiden for editering
-Gå til feltet -Relatert media- og klikk på ikonet
-Et nytt vindu åpner seg - klikk på -Legg til media-
-Hent filen du skal legge til. Husk å gi filen en plassering slik at du finner den igjen
-Filen er nå lastet opp i -Dokumentarkivet- til uit.no og vil være synlig i mappen du plasserte den i. I tillegg vil du se den i midtfeltet av Dokumentarkivet.

Koble dokumentet til nettside:
-Klikk på boksen foran tittelen på dokumentet, deretter klikk på pilen til høyre i skjermbildet.
-Dokumentet legges i en egen liste i høyre del av skjermbildet.
-Klikk -Lagre og lukk- for å koble dokumentet til nettsiden. Vinduet med dokumentarkiv lukkes.
-Klikk -Lagre- i skjemaet for nettsiden. Du vil nå finne dokumentet nederst i skjemaet som klikkbar lenke.  

Lenke til dokumentet fra nettsiden:
-Kopier adressen til dokumentet (Høyreklikk på tittelen eller åpne dokumentet i et nytt vindu og kopier adressen)
-Skriv inn tekst i skjemaet for nettsiden eller marker eksisterende tekst (for bilder: marker eksisterende bilde eller last opp nytt bilde og marker dette)
-Lag lenke gjennom bruk av lenke funksjonen. Se eget brukerstøttedokument om dette.
-Lagre og lukk

Du har nå lastet opp og laget lenke til et dokument.

Til iKB brukerstøtte toppside

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00)


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.