IT-tjenester for tilsatte

Her har vi samlet en oversikt over en del av de tjenestene du bør kjenne til som tilsatt ved UiT Norges arktiske universitet. Nytilsatte bør spesiellt gjøre seg kjent med dette innholdet.


Innhold:


#1: IT- og bibliotekstjenester for nye ansatte
#2: IT-brukerkonto for ansatte

IT-brukerkontoen er nøkkelen din til en rekke tjenester som du kommer til å bruke i det daglige som ansatt ved UiT.

Som ansatt blir din IT-brukerkonto opprettet i forbindelse med ansettelsesprosessen. Siden denne kan ta noe tid utover første arbeidsdag, er det ikke alltid den er klar når du tiltrer.

Les mer om dette på nettsiden: "IT-brukerkonto".
#3: Lagringstjenester for ansatte

Ansatte har flere muligheter for fillagring. Alle skal bruke IT-verktøy som er forhåndsgodkjent av UiT slik at arbeidet blir utført på en sikker måte. En uttømmende liste finner du her: uit.no/sikkerhet

Office 365 er en samling kontorverktøy hvor dine data lagres i en skyløsning, slik at du har tilgang på dokumenter og filer fra hvor som helst så lenge du har tilgang til internett. Egne data lagrer du i OneDrive. Alle enheter har ett eller flere Teams/SharePoint-områder som er ment for lagring av felles data ved enheten du jobber ved. Spør din nærmeste leder dersom noe er uklart. Du må ha et UiT brukernavn og passord før du kan ta i bruk Office 365.

Under utfasing: tidligere har alle ansatte fått tilgang til et personlig hjemmeområde (H:\) for å lagre filene sine, samt tilgang til et eller flere fellesområder. Begge disse lagringsløsningene er på vei ut. Dersom du ansettes våren, sommeren eller høsten 2021, er det fortsatt slik at du får tilgang automatisk. Begge områdene stenges i løpet av vinteren 2021-2022, informasjon vil bli gitt.

 
#4: Programvarer for ansatte

De mest brukte programvarer er ferdiginstallert på kontormaskinen din. I tillegg kan du selv installere flere programmer via Software Center (Windows) eller Managed Software Center (Mac). Om du ønsker deg en programvare som ikke finnes i Software Center eller Managed Software Center, send en henvendelse til Orakelet med navnet til datamaskinen og ønsket programvare.

 
#5: Administrative programmer

Administrative programmer ved UiT: Agresso, ePhorte, FS, Paga, og Syllabus etc. 

Leder med personalansvar har myndighet til å be om at ansatte ved eget fakultet/enhet skal bli gitt tilgang til administrative programmer ved UiT. Det er ulike prosedyrer for disse programmene. For mer informasjon, klikk på aktiv lenke i listen over administrative programmer:
#6: Samhandling med Skype for Business

Med Skype for Business kan du ringe med lyd og bilde, holde møter, dele undervisningsøkter, veilede, drive brukersupport og mer.

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.