Alfabetisk liste

Søk i brukerstøttedokumenter:  


A
Adobe InDesign - Eksporter til PDF
Adobe InDesign - Figurer
Adobe InDesign - Grafikk
Adobe InDesign - Hvor finner man bilder?
Adobe InDesign - Importer tekst og formatter med stiler
Adobe InDesign - Installer fonter
Adobe InDesign - Introduksjon til InDesign
Adobe InDesign - Juster størrelse til posteren
Adobe InDesign - Lag tabeller
Adobe InDesign - Lagre UiT mal til datamaskin
Adobe InDesign - Legg alle filene i samme mappe
Adobe InDesign - Rediger tekst
Adobe InDesign - Send en fil med Filesender
Adobe InDesign - Viktige innstillinger
Adobe InDesign - Åpne mal og lagre som kopi
Adobe Reader - Kommentarverktøy Windows og Mac
Adobe Reader - Kommentere i PDF via iPad
Adobe Reader - Åpne PDF fil i Acrobat Reader på iPad
Aktiver Mediasite Desktop Recorder eller Mosaic

B
Bestillingen er lagt inn. Hva skjer nå?
Bruk rommet uten å ringe opp andre
Brukerstøtte

C
Canvas LMS - ny læringsplattform ved UiT

E
Endre dato for automatisk sletting
Excel - Absolutt cellereferanse
Excel - Antall Hvis - Statistisk funksjon
Excel - Antall Hvis Sett - statistisk funksjon
Excel - Autofyll tall, datoer, dager med mer
Excel - Blandede cellereferanser - absolutt rad eller kolonne
Excel - Effektiv kopiering av formler
Excel - Enkel formelregistrering
Excel - Finn Rad, Finn Kolonne, Slå Opp - oppslag
Excel - Grunnleggende oppgaver
Excel - Hvis - logisk funsksjon
Excel - Kombinere flere ark
Excel - Summer Hvis og Summer Hvis Sett
Excel - Tabell
Excel - Videotips
Excel kurs

F
Feilsøking SFB
Finn fram / grensesnitt
Finn og lagre filene dine
Flere skrivebord
Foreleser bestiller automatisert opptak
Fronter - Et overblikk over et Fronterrom
Fronter - Finn dine Fronterrom og organiser dem
Fronter - Innlevering, vurdering og kommentar
Fronter - Innleveringsmapper
Fronter - Rettigheter, synlighet og visninger

G
Gjennomføring av forelesning - kjekt å vite
Gjennomføring av forelesning - kort versjon

H
Handlingssenter
Hjelp! Noe feiler!
Hva kan gjøres i redigeringsverktøyet?
Hvor finner jeg et langstrakt klasserom?

I
IT- og bibliotekstjenester for nye studenter *
Innstill presentasjonens metadata
Innstillinger
Installer Mediasite Desktop Recorder eller Mosaic

K
Kommentere i Adobe Reader via IPAD.pdf
Kontrollpanel
Kort om automatisert forelesningsopptak
Kortversjon om My Mediasite
Kurs i Teams og Onedrive

L
Lagre den redigerte presentasjonen
Logg av, Hvilemodus, Avslutt og Start på nytt
Lync - oversikt

M
MAC - Hvordan kontakte en bruker?
MAC - Opprette gruppe og legge til kontakter

N
Nettleser
Nettleser på en SmartBoard

O
OneNote - Grunnleggende oppgaver
OneNote for ansatte
OneNote for studenter
OneNote kurs
Opprett presentasjon
Orakelboks / skrivebord
Outlook - Grunnleggende oppgaver
Outlook 2016 - Åpne kalenderen til en kollega

P
Pause og laste opp opptaket
PowerPoint - Animasjon - tekst og grafikk
PowerPoint - Bruke SmartArt-grafikk
PowerPoint - Bruke UiT maler
PowerPoint - Bruke bilder
PowerPoint - Formatere maler
PowerPoint - Grunnleggende oppgaver
PowerPoint - Lage egne figurer
PowerPoint - Legg til tekst - punkt
PowerPoint - Overganger
PowerPoint - Sette inn diagram
PowerPoint - Sette inn og formatere tabell
PowerPoint - Velge og endre Lysbildeoppsett
PowerPoint - Video i presentasjonen
PowerPoint på en SmartBoard
Publiser presentasjonen i en selvopprettet kanal/katalog
Publiser presentasjonen på en side i Canvas
Publiser presentasjonen som en lenke

R
Rediger et opptak

S
Skype Web App - for eksterne som ikke har Skype
Skype for Business for faglærere - Stream forelesning (live)
Skype for Business for faglærere - Ta opptak av forelesning eller lage undervisningsvideoer på kontoret
Skype for Business for faglærere - Ta opptak av streamet forelesning
Skype for Business for faglærere - Veiledning av individer og grupper
Skype for Business for studenter - Delta på streamet forelesning
Skype for Business for studenter - Delta på veiledning
Skype for Business for studenter - Gruppearbeid
Smart Notebook
SmartBoard - Vanlige vansker
SmartBoard som whiteboard
Sperre tilgang til et opptak
Start programmer
Still inn dato for å sperre/åpne tilgang til et opptak
Still inn hva som skal tas opp og start opptaket
Studieplanlegger ordner med automatisert opptak
Synliggjør opptakene for studentene
Søk etter programmer og filer

T
TU7 - Endre passord
TU7 - Lese e-post
TU7 - Oppmøte del 1
TU7 - Oppmøte del 2
TU7 - Prøvetagning del 1
TU7 - Skrive ut dagsliste
TU7 - Starte Citrix, legge til applikasjoner og starte TU7
TU7 - Søke etter deltager
Tilpass startmeny

U
Undervisning på flere campus samtidig
Universell utforming
Universell utforming av PDF-dokumenter
Universell utforming av PDF-dokumenter (.pdf)
Universell utforming av Word-dokumenter
Universell utforming av Word-dokumenter (.doc)
Utenlandssamtaler

V
Video- og opptakstjenester*

W
Windows 10, hva er nytt?
Word - Bruke UiT maler
Word - Fotnote
Word - Grunnleggende oppgaver
Word - Hyperlenke
Word - Kryssreferanse
Word - Lime inn tekst fra andre kilder
Word - Navigasjonsrute
Word - Navngi tabell og figur med referanseverktøyet
Word - Nummerere overskrifter
Word - Overskrifter
Word - Sett inn sidetall
Word - Sette inn Innholdsfortegnelse
Word - Sette inn UiT forside
Word - Sette inn figurliste og tabelliste
Word - Sette inn forside
Word - Sideskift
Word - Sidetall
Word - Vannrette sider
Word kurs
Word maler ved UiT

&
Åpne redigeringsverktøyet