Studieplanlegger ordner med automatisert opptak

Som studieplanlegger og TP-ansvarlig er det din oppgave å aktivere opptak og strømming av undervisning i TP. Det er opp til hvert miljø å utarbeide gode rutiner for hvordan dette organiseres på en ryddig måte.

Hvis en foreleser i ditt miljø ønsker å gjøre opptak av et gitt emne eller en enkel forelesning vil henvendelsen komme til deg som studieplanlegger. Da gjør du som følger:

 1. Logg på timeplanleggingssystemet TP
 2. Åpne eksisterende eller opprett ny rombooking til det aktuelle emnet
 3. Sørg for at alle forelesninger har en tilknyttet faglærer
  1. Faglæreren som er listet først blir eier av opptaket
 4. Sørg for at aktuelle forelesninger foregår på rom med opptaksutstyr
 5. Legg til tagg for opptak med direktesending eller tagg for kun opptak
  tagger for opptak
 6. Hvis faglæreren ønsker det, legg også til tagg for "Ikke publiser til Minside/Studentapp"
 7. Ellers gjennomfør vanlig rombooking for et fagemne og lagre

Når alt er registrert riktig i TP vil resten av prosessen være automatisert.

Det er viktig å registrere endringer i timeplansystemet i løpet av semesteret. Hvis foreleser avlyser en forelesning eller bytter rom uten at dette registres i TP vil opptaket bli gjennomført som først planlagt. Man risikerer da å gjøre opptak av et tom rom, eller i verste fall av andre som overtar rommet.

Det er studieplanleggers ansvar å påse at alle bookingene i et emne som skal tas opp er lagt til et av  rommene med opptaksturstyr. Hvis en forelesning i en forelesningsrekke er lagt til et rom uten opptaksutstyr vil den forelesningen ikke bli tatt opp.

Ytterlige informasjon om hva taggene betyr

Mediasite: Opptak med direktesending

Med dette valget gjøres det opptak av forelesingen og det som tas opp sendes samtidig direkte ut til de som har tilgang til nettadressen for visningen. Det er ca 20 sekunders forsinkelse på det som foregår i undervisningsrommet og det som vises på nettet.

Brukes i de tilfeller hvor det er krav om at personer som ikke er tilstede i undervisningslokalet skal kunne følge forelesningen i tilnærmet sanntid.

Mediasite: Opptak

Brukes i de tilfeller hvor det ikke er krav til at forelesningen skal kunne følges av eksterne personer samtidig med at forelesningen gjennomføres. Opptaket vil være tilgjengelig i etterkant av forelesningen for de som har tilgang til nettadressen.

Hvis det ikke er krav om direktesending, så er «Mediasite: Opptak» det riktige valget.

Mediasite: Ikke publiser til Min Side/ UiT student app

Brukes for å hindre automatisk publisering av video til Min Side og UiT Student App. Som standard publiseres alle opptak ut til Min Side/UiT student app. Denne taggen må kombineres med en av de andre to for at bestillingen skal være korrekt.


Driftsmeldinger fra ITA:

Alle driftsmeldinger

Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post (*)

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke (*)

Mandag - fredag: 09:00-15:00


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.