Test Rikke


Veiledninger

Før du får tilgang til Canvas må du ha semesterregistrert deg, betalt semestaravgift og undervisningsmeldt deg i de fagene du skal ta.

Hva skjer hvis jeg ikke har gjort dette?

 • Manglende semesterregistrering: Hvis du ikke har registrert deg vil du ikke få tilgang til Canvas. Ved pålogging vil du bli sendt til denne siden
 • Manglende Semesteravgift: Din IT-brukerkonto vil bli stengt i henhold til informasjonen på denne siden
 • Manglende undervisningsmelding: Fagene du ikke er undervisningsmeldt i vil ikke vises i Canvas.

Hvordan kan jeg sjekke dette

 1. Logg deg inn på https://studweb.uit.no (Hvis du ikke har brukernavn og/eller passord kan du logge deg inn med fødselsnummer og PIN
 2. Hvis alt er OK vil du se følgende bilde på forsiden
 3. Hvis du ikke har undervisningsmeld deg vil du se følgende beskjeder på forsiden (På bildet under vil ikke MAT-1060 eller MAT-1050 vises i canvas siden undervisningsmeldingen ikke er gjort)


Her finner du Instructures egme introduksjoner til Canvas

Video: Canvas Overview

Hvordan bruker startsiden i Canvas som instruktør?

Når du logger på Canvas kommer du til Dashbordet. I utgangspunkt vil dette vise alle emner du er meldt opp til i Canvas (som lærer, student, observatør, osv). Du kan legge emner til som favoritter, og da vil Dashbordet kun vise disse.

Hvis du er undervisningsmeldt og fremdeles ikke ser emnet ditt, kan det være at fagansvarlige ikke har pupblisert emnet. Ta kontakt med fagansvarlige for emnet #4: Endre språk

I Canvas kan du endre visningsspråk på kontoen din slik at navigasjonsmenyer, med mer vises på språket du ønsker.

Hver student og ansatt som bruker Canvas bør innstille varslingene slik at de blir sendt så ofte som ønskelig og på riktig kontaktmåte. Ønsker du daglige sammendrag på SMS? Det bestemmer du selv.

Du kan også innstille pushvarslingene dine direkte i Canvas sin app. Eksempel: Slå av varsel om kalenderhendelser

Det er mulig å bruke meldingstjenesten i Canvas, men dette er ikke koblet til UiT-epost. Studenter må benytte https://outlook.office.com , mens ansatte også kan benytte Outlook fra kontormaskin for å få tilgang til e-post ved UiT.

Canvas har laget brukerveiledninger som du kan benytte. Noen av brukerveiledningene finnes på norsk, mens alt er dokumentert på de engelske brukerveiledningene.

Avhengig av emnet ditt vil du måtte levere oppgaver og/eller levere tester.

Etter at du har levert en oppgave kan faglæreren gi deg tilbakemeldinger på oppgaven. Du kan lese tilbakemeldingene og vurderingene av dine oppgaver

Canvas tilbyr en app for studenter på Android mobiler, Android nettbrett, iPhone og iPad. Logg på ved å søke etter UiT (uit.instructure.com) og så bruk Feide-pålogging.

Forutsettningen for å få tilgang til selve Canvas og dine emner er at du er registrert som aktiv fagperson i "Felles Studentsystem" (FS). Du må også være tilknyttet et emne i FS med personrolle. Dette gjelder både for internt ansatte ved UiT og eksterne fagpersoner. For eksterne fagpersoner er det også denne registreringen i FS som gir deg IT-brukerkonto ved UiT

 • Innlogging: Sjekk først om du får logget deg inn på nettsiden https://uit.no/canvas
  • Hvis du får logget inn: Gå til neste punkt
  • Hvis du ikke får logget inn, men kommer til Denne siden, må du kontakte studiekonsulent ved ditt instittutt/fakultet for å bli registrert som fagperson for emnet i FS
 • Finne emnerom: Hvis du ikke finner emnerom du skal være faglærer for, må du kontakte studiekonsulent ved ditt instittutt/fakultet for å bli registrert som fagperson for emnet i FS
 • Oversikt over studier og tilknyttede studiekonsulenter: https://uit.no/utdanning

Her finner du Instructures egme introduksjoner til Canvas

Video: Canvas Overview

Hvordan bruker startsiden i Canvas som instruktør?

kurssiden om Canvas for UiT ansatte finner du veiledninger om hvordan sette opp et emne, legge ut innhold/oppgaver/tester, med mer.

Canvas har laget brukerveiledninger som du kan benytte. Noen av brukerveiledningene finnes på norsk, mens alt er dokumentert på de engelske brukerveiledningene.

Emner blir automatisk opprettet i Canvas basert på informasjon som er registrert i Felles Studentsystem (FS), men faglæreren må selv publisere emnet slik at studentene ser det i sitt Dashbord i Canvas.

 1. Fra semesteravgiften blir betalt til studenten har registrert seg i Studentweb og undervisningsmeldt seg, kan det ta 2 til 5 dager før han ser emnene sine i Canvas.
 2. Studenter ser kun publiserte emner på sitt dashbord. Emner som ikke er publisert vises under emner i menyen til venstre i Canvas
 3. Selv om emnet er publisert, så vil upublisert innhold i emnet ikke være synlig for studenten. Dette er spesielt viktig der den som har laget innholdet har unnlatt å publisere noen av modulene i et emne.

Når du logger på Canvas kommer du til Dashbordet. I utgangspunkt vil dette vise alle emner du er meldt opp til i Canvas (som lærer, student, observatør, osv). Du kan legge emner til som favoritter, og da vil Dashbordet kun vise disse.

Hvis du er undervisningsmeldt og fremdeles ikke ser emnet ditt, kan det være at fagansvarlige ikke har pupblisert emnet. Ta kontakt med fagansvarlige for emnet

I Canvas kan du endre visningsspråk på kontoen din slik at navigasjonsmenyer, med mer vises på språket du ønsker.

Studenter har tilgang til Canvas når de har godtatt sin utdanningsplan. Husk at både innhold, moduler og selve emnet må publiseres for at det skal vises for studentene.

Det er mulig å bruke meldingstjenesten i Canvas, men dette er ikke koblet til UiT-epost. Studenter må benytte https://outlook.office.com , mens ansatte også kan benytte Outlook fra kontormaskin for å få tilgang til e-post ved UiT.

Hver student og ansatt som bruker Canvas bør innstille varslingene slik at de blir sendt så ofte som ønskelig og på riktig kontaktmåte. Ønsker du daglige sammendrag på SMS? Det bestemmer du selv.

Du kan også innstille pushvarslingene dine direkte i Canvas sin app. Eksempel: Slå av varsel om kalenderhendelser

Emner blir automatisk opprettet i Canvas basert på informasjon som er registrert i Felles Studentsystem (FS), men faglæreren må selv publisere emnet slik at studentene ser det i sitt Dashbord i Canvas.
Emner i Canvas som er opprettet på bakgrunn av en undervisningsenhet (UE) vil bli publisert automatisk ved begynnelsen av hvert semester. Alle UE i Canvas tilordnes korrekt digital pensumliste gjennom integrasjonene. Les mer om Leganto

 1. Fra semesteravgiften blir betalt til studenten har registrert seg i Studentweb og undervisningsmeldt seg, kan det ta 2 til 5 dager før han ser emnene sine i Canvas.
 2. Studenter ser kun publiserte emner på sitt dashbord. Emner som ikke er publisert vises under emner i menyen til venstre i Canvas
 3. Selv om emnet er publisert, så vil upublisert innhold i emnet ikke være synlig for studenten. Dette er spesielt viktig der den som har laget innholdet har unnlatt å publisere noen av modulene i et emne.

Alle som skal ha tilgang til Canvas må være registrert i FS og ha en personrolle på et emne. Det skilles ikke på faglærer, emneansvarlig eller lærer. Alle blir lærere i Canvas. I Canvas er det definert 5 standard emneroller med et tilhørende standard sett rettigheter. Emnerollene kommer fra FS der det er rollekoden som brukes i feltet "personrolle" i den aktuelle undervisningsenheten som bestemmer emnerollen i Canvas. Emneroller predefinert i Canvas er:

 1. Student
 2. Lærer
 3. Lærerassistent
 4. Designer
 5. Observatør
Les mer om roller i FS i vår detaljerte veiledning

Alle som skal ha tilgang til Canvas må være registrert i FS og ha en personrolle på et emne. Det skilles ikke på faglærer, emneansvarlig eller lærer. Alle blir lærere i Canvas.

En studiekonsulent kan legge seg til på undervisningsenheten i FS med personrolle «studiekonsulent» Det gir rollen «Designer» i Canvas. Da vil studiekonsulenten ligge som medlem på selve Canvasemnet og få Canvasemnet på sitt dashbord. Det kan bli mange Canvasemner på dashbordet etter hvert, derfor anbefaler vi at studiekonsulenter får tilgang til aktuelle Canvasemner på et overordnet nivå i Canvas, dvs. gjennom en kontorolle

Dersom en student ikke ligger i Canvas eller ikke har tilgang til riktig emne ligger feilen i FS. Tilgang til Canvas styres gjennom FS og følgende kriterier må være på plass:

 1. Aktiv studierett
 2. Undervisningsmeldt i rett emne
 3. Meldt til undervisningsaktivitet i emne
Studenter i permisjon må ha en aktiv IT-konto for å ha tilgang til Canvas. Se siden "Permisjon fra studiet"

En studiekonsulent kan få tilgang på kontonivå i Canvas. Det vil si at vedkommende får tilgang til alle Canvasemner på aktuell konto (eks. IPS på Helsefak). Tildeling av kontoroller til brukere i Canvas skjer manuelt av Canvasteamet, etter forespørsel fra fakultetsadmin. Oversikt over kontaktpersoner i Canvas .

Det er undervisningsenheten i FS som representerer et emne i Canvas. Her vil alle studenter med undervisningsopptak komme inn. Undervisningsenhetsemne opprettes i Canvas dersom man legger J i feltet Eksport LMS. Det er ikke nødvendig å legge til en rom-mal, det har ingen betydning for Canvas. En fagperson el. l. som skal ha tilgang til emnet i Canvas må registreres under Personrolle med dato fra og til og en gyldig rolle som gir tilgang til Canvas

Undervisningsaktiviteter kan også overføres til canvas som et eget emne. Undervisningsaktivitetsemne opprettes i Canvas dersom man legger J i feltet Eksport LMS, i tillegg må man må legge inn rommal «Canvas». En fagperson el. l. som skal ha tilgang til emnet i Canvas må registreres under Personrolle med dato fra og til og en gyldig rolle som gir tilgang til Canvas

FS-eksport og import av dataene til Canvas skjer automatisk hver natt. I tillegg er det en inkrementell eksport/import 3 ganger daglig.

Det er laget en veileding som er rettet mot studiekonsulentene ved UIT. Formålet er å forklare mekanismene (integrasjonen) mellom FS og Canvas slik at studiekonsulentene gjennom sitt arbeid i FS kan registrere data og sette innstillinger i FS på en slik måte at data flyter over i Canvas slik de fagansvarlige ønsker det. Studiekonsulentene er de som gjennom sitt arbeide i FS bestemmer hvilke emner, undervisingsenheter, undervisningsaktiviteter osv som skal opprettes i Canvas. Det gjelder også hvilke personer som skal ha tilgang til disse – og hvilken rolle (rettighet) disse personene skal ha i Canvas.

FS Registreringer for Canvas - et emne i Canvas

Driftsmeldinger fra ITA:
Det er ingen aktive driftsmeldinger for øyeblikket

Alle driftsmeldinger (arkiv)
Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

 • Mandag - Torsdag: 08:00-18:00
 • Fredag: 08:00 - 15:45

Skranke

 • Mandag - Torsdag: 09:00-15:45
 • Fredag: 09:00 - 15:00

Lunchpause (alle dager)

 • 11:30 - 12:00 (Stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.