Test - Marcus


Adgangskort ved UiT Norges Arktiske Universitet

Hvordan får jeg mitt adgangskort?

For å få ditt adgangskort må du være registrert i Paga.
Når du er registrert i Paga, kan du komme innom vårt utleveringspunkt på ditt campus

Kortet er gyldig i 5 år, dato er påtrykket forsiden av kortet. Hvis du er registrert som ansatt i Paga får du dette fornyet på utleveringssted.

 • Tromsø: Orakelet eller Mellomveien 110
 • Alta: Servicetorget
 • Hammerfest: Driftstekniker, avdeling for bygg og eiendom.
 • Narvik: Servicetorget
 • Harstad: Servicetorget

Når du får nytt adgangskort er det ikke alltid bestilt adgang på forhånd. Hvis adgangskortet ditt ikke virker, send en e-post til adgangskort@support.uit.no med navn, kortnummer og hvilken enhet du tilhører, så legges det inn en standard adgang for din enhet.

Dersom du skulle behøve flere tilganger på adgangskortet

Dersom adgangskortet ikke gir deg tilgang til områder du trenger tilgang til, kan du kontakte rekvirent for ditt institutt, eller Avdeling for bygg og eiendom på adgangskort@uit.no. Send henvendelsen fra universitetsadressen din, og inkluder navn, kortnummer, hvilken enhet du tilhører samt. hvilken dør det gjelder.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet kortet mitt?

Hvis du mister adgangskortet ditt, kan du følge disse punktene:

 • Logg deg inn på Adgangskort og velg "Mistet kort"
 • Kom innom ditt utleveringspunkt (se punkt 1, over) for å få skrevet ut nytt kort.
Feilsituasjoner ved framvisning av kort mot kortleser
 • RØDT LYS: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom (Se punkt 2, over). Kortet kan også ha gått ut på dato. Se kortets fremside
 • "IKKE TILGANG" / NEKTET ADGANG / ACCESS DENIED: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom.
 • BLINKENDE GULT, RØDT ETTER AT DU HAR TASTET PIN: Du har feil PIN. Se punkt 5, under.
 • INGEN REAKSJON FRA KORTLESEREN: Ta kortet med til utleveringspunkt slik at vi får sjekket magnestripe/chip og eventuelt laget et nytt kort til deg.
 • GRØNT LYS, MEN DØREN ER FORTSATT LÅST: Ta kontakt med driftstekniker på bygget
Hva gjør jeg hvis jeg har glemt PIN-koden min?

Hvis du har glemt PIN-koden din, kan du følge disse punktene

 • Logg deg inn på Adgangskort og velg "Vis PIN-kode"
 • Hvis du vil endre PIN-koden din, trykker du "Endre PIN-kode"

OBS! Hvis du skal endre PIN-Koden din, skal denne IKKE være fødselsdato eller bankkort kode.

Hvis du skal benytte deg av utskrift ved universitetet, må du knytte adgangskortet ditt opp mot utskriftstjenesten

Se nettside Utskrift for å knytte ditt adgangskort opp mot utskriftstjenesten
Hvordan får jeg mitt adgangskort?

For å få ditt adgangskort, må du være registrert som student hos UiT.

Her kan du få adgangskort
Du kan finne informasjon om student ID på telefon finner du her

Når du får adgangskortet ditt er det tildelt tilganger basert på hvilket fakultet/institutt du studerer ved. Enkeltemnestudenter og internasjonale studenter må kontakte sitt fakultet/institutt, da dette ikke kan tildeles automatisk

Dersom du skulle behøve flere tilganger på adgangskortet ditt

Dersom du skulle trenge flere tilganger på ditt adgangskort, må du ta kontakt med infoskranken som tilhører ditt fakultet/institutt. Se evt oversikten over rekvirenter for adganger på Denne lenken

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet kortet mitt?

Hvis du mister adgangskortet ditt, kan du følge disse punktene:

 • Logg deg inn på Adgangskort og velg "Mistet kort"
 • Kom innom ditt utleveringspunkt (se punkt 1, over) for å få skrevet ut nytt kort.
Feilsituasjoner ved framvisning av kort mot kortleser
 • RØDT LYS: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom (Se punkt 2, over).
 • "IKKE TILGANG" / NEKTET ADGANG / ACCESS DENIED: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom.
 • BLINKENDE GULT, RØDT ETTER AT DU HAR TASTET PIN: Du har feil PIN. Se punkt 5, under.
 • INGEN REAKSJON FRA KORTLESEREN: Ta kortet med til utleveringspunkt slik at vi får sjekket magnestripe/chip og eventuelt laget et nytt kort til deg.
 • GRØNT LYS, MEN DØREN ER FORTSATT LÅST: Ta kontakt med driftstekniker på bygget
Hva gjør jeg hvis jeg har glemt PIN-koden min?

Hvis du har glemt PIN-koden din, kan du følge disse punktene

 • Logg deg inn på Adgangskort og velg "Vis PIN-kode"
 • Hvis du vil endre PIN-koden din, trykker du "Endre PIN-kode"

OBS! Hvis du skal endre PIN-Koden din, skal denne IKKE være fødselsdato eller bankkort kode.

Hvis du skal benytte deg av utskrift ved universitetet, må du knytte adgangskortet ditt opp mot utskriftstjenesten

Se nettside Utskrift for å knytte ditt adgangskort opp mot utskriftstjenesten
Hvordan får jeg mitt adgangskort?

For å få ditt adgangskort må du være registrert som emeritus/emeritae i SystemX.
For å få adgangskort må dette bestilles via rekvirent for adgangskort. Se Denne lenken. Når kortet er klart, kan du komme innom vårt utleveringspunkt på ditt campus med et RT saksnummer

 • Tromsø: Orakelet eller Mellomveien 110
 • Alta: Servicetorget
 • Hammerfest: Driftstekniker, avdeling for bygg og eiendom.
 • Narvik: Servicetorget
 • Harstad: Servicetorget

Når du får nytt adgangskort burde det være tildelt tilganger basert hva som blir bestilt av fakultetet/instituttet du er i. Hvis du ikke får adgang med ditt nye adgangskort, ta kontakt med rekvirent for adgang på din enhet.

Dersom du skulle behøve flere tilganger på adgangskortet

Dersom adgangskortet ikke gir deg tilgang til områder du trenger tilgang til, kan du kontakte rekvirent for ditt institutt, eller Avdeling for bygg og eiendom på adgangskort@uit.no. Send henvendelsen fra universitetsadressen din, og inkluder kortnummer.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet kortet mitt?

Hvis du mister adgangskortet ditt, kan du følge disse punktene:

 • Logg deg inn på Adgangskort og velg "Mistet kort"
 • Kom innom ditt utleveringspunkt (se punkt 1, over) for å få skrevet ut nytt kort.
Feilsituasjoner ved framvisning av kort mot kortleser
 • RØDT LYS: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom (Se punkt 2, over). Kortet kan også ha gått ut på dato. Se kortets fremside
 • "IKKE TILGANG" / NEKTET ADGANG / ACCESS DENIED: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom.
 • BLINKENDE GULT, RØDT ETTER AT DU HAR TASTET PIN: Du har feil PIN. Se punkt 5, under.
 • INGEN REAKSJON FRA KORTLESEREN: Ta kortet med til utleveringspunkt slik at vi får sjekket magnestripe/chip og eventuelt laget et nytt kort til deg.
 • GRØNT LYS, MEN DØREN ER FORTSATT LÅST: Ta kontakt med driftstekniker på bygget
Hva gjør jeg hvis jeg har glemt PIN-koden min?

Hvis du har glemt PIN-koden din, kan du følge disse punktene

 • Logg deg inn på Adgangskort og velg "Vis PIN-kode"
 • Hvis du vil endre PIN-koden din, trykker du "Endre PIN-kode"

OBS! Hvis du skal endre PIN-Koden din, skal denne IKKE være fødselsdato eller bankkort kode.

Hvis du skal benytte deg av utskrift ved universitetet, må du knytte adgangskortet ditt opp mot utskriftstjenesten

Se nettside Utskrift for å knytte ditt adgangskort opp mot utskriftstjenesten

Hvem: Gjester som er ved UiT i inntil 3 måneder. Nyansatte som venter på norsk personnummer

Hva:

 • Adgangskort: Ja
 • ID-kort: Nei
 • Pullprint: Nei
 • Bibliotekkort: Nei

Hvordan: Upersonlige gjestekort disponeres av en ansvarlig utlåner på fakultet/instituttnivå. Kontakt rekvirent ved din enhet, se denne lenken

Hvem: Gjester som har behov for regelmessig tilgang til UiT's arealer i et lengre tidsperspektiv. (Over 6 måneder)

Hva:

 • Adgangskort: Ja
 • ID-kort: Ja
 • Pullprint: Ja
 • Bibliotekkort: Nei

Hvordan: Kortet må bestilles av rekvirent ved enheten. Se denne lenken. Personen må ha en brukerkonto ved UiT, altså være registrert i SystemX.

Hvem: Studenter ved andre universiteter som har tilhold i UiT's lokaler i et lengre tidsrom (mer enn 3 måneder) og har behov for adgangskort.

Hva:

 • Adgangskort: Ja
 • ID-kort: Ja
 • Pullprint: Ja
 • Bibliotekkort: Nei

Hvordan: Studentene registreres i System X etter spesielle kriterier.

Hvem: Personer som er på UiT i tilknytning til en rammeavtale, serviceavtale og lignende betalt oppdrag som har regelmessig behov for tilgang til UiT sine arealer.

Hva:

 • Adgangskort: Ja
 • ID-kort: Ja
 • Pullprint: Ja* (Forutsett at personen har en brukerkonto)
 • Bibliotekkort: Nei

Hvordan: Kortet må bestilles via rekvirent. Disse benyttes oftest hos ITA eller BEA.

Hvem: Ansatte ved UNN som har permanent eller langvarig behov for tilgang ved UiT på grunn av kontorplass eller tilgang til fasiliteter de disponerer i UiT's arealer.

Hva:

 • Adgangskort: Ja
 • ID-kort: Ja
 • Pullprint: Nei
 • Bibliotekkort: Nei

Hvordan: Bestilles av rekvirentene ved Helsefak, eller Inger Pettersen og Harald Strand ved UNN.

Hvem: Ansatte ved bokhandelene i UiT's lokaler

Hva:

Hvordan: Ingunn Møllebakk, Akademika.

Hvordan får jeg mitt adgangskort?

Alle adgangskort bestilles via Rita Heimland i administrasjonen hos Samskipnaden
Når kortet er klart, kan du komme innom vårt utleveringspunkt på ditt campus med et RT saksnummer

 • Tromsø: Orakelet eller Mellomveien 110
 • Alta: Servicetorget
 • Hammerfest: Driftstekniker, avdeling for bygg og eiendom.
 • Narvik: Servicetorget
 • Harstad: Servicetorget

Adganger til ditt adgangskort bestilles via Rita Heimland hos Samskipnaden.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistet kortet mitt?

Ta kontakt med utleveringssted for adgangskort.

Feilsituasjoner ved framvisning av kort mot kortleser
 • RØDT LYS: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom (Se punkt 2, over). Kortet kan også ha gått ut på dato. Se kortets fremside
 • "IKKE TILGANG" / NEKTET ADGANG / ACCESS DENIED: Kortet har ikke tilgang på bygg/rom.
 • BLINKENDE GULT, RØDT ETTER AT DU HAR TASTET PIN: Du har feil PIN. Se punkt 5, under.
 • INGEN REAKSJON FRA KORTLESEREN: Ta kortet med til utleveringspunkt slik at vi får sjekket magnestripe/chip og eventuelt laget et nytt kort til deg.
 • GRØNT LYS, MEN DØREN ER FORTSATT LÅST: Ta kontakt med driftstekniker på bygget
Hva gjør jeg hvis jeg har glemt PIN-koden min?

Hvis du har glemt PIN-koden din, eller ønsker denne endret, send e-post til adgangskort@support.uit.no fra din Samskipnad e-postadresse.

Hvis du skal benytte deg av utskrift ved universitetet, må du knytte adgangskortet ditt opp mot utskriftstjenesten

Se nettside Utskrift for å knytte ditt adgangskort opp mot utskriftstjenesten

Driftsmeldinger fra ITA:
Det er ingen aktive driftsmeldinger for øyeblikket

Alle driftsmeldinger (arkiv)
Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

 • Mandag - Torsdag: 08:00-18:00
 • Fredag: 08:00 - 15:45

Skranke

 • Mandag - Torsdag: 09:00-15:45
 • Fredag: 09:00 - 15:00

Lunchpause (alle dager)

 • 11:30 - 12:00 (Stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.