Fotoweb brukerveiledning

UiTs bildearkiv inneholder bilder tatt av egne fotografer og på oppdrag for UiT.  Arkivet oppdateres fortløpende med nye bilder.

Bildearkivet er lukket bak en pålogging, kun ansatte ved UiT kan logge inn med sin vanlige UiT bruker. Du blir automatisk bedt om et brukernavn og passord når du går inn i bildearkivet.

Gå til bildearkivet uit.no/fotoweb

Når du benytter bilder fra bildearkivet aksepterer du følgende retningslinjer:

 • Bildene i arkivet eies av UiT dersom ikke annet er oppgitt. Det vil si at bildene i utgangspunktet kan benyttes fritt i alle sammenhenger hvor UiT står som avsender. Dette skjemaet MÅ brukes ved fotografering av personer.
 • Enkelte bilder kan kun benyttes etter avtale. Kontaktpunkt vil i så fall være oppgitt i feltet "Restriksjoner for bruk".
 • UiT og fotografen skal alltid krediteres. Eksempel: © UiT/Tommy Hansen
 • Bruker står ansvarlig for all bildebruk. Dersom du er usikker på om bildet kan benyttes til ønsket formål, ta kontakt med Tommy Hansen tommy.hansen@uit.no"

* Opplastning av bilder til UiT sitt bildearkiv (Fotoweb) er begrenset.

For å få tilgang til å laste opp bilder må du først ha logget på en gang inn til Fotoweb, med din vanlige UiT bruker (xxx123) og passord. Dette for at du skal være registerert i systemet.

Deretter må du kontakte Tommy Hansen: tommy.hansen@uit.no, som vil gi deg tilgang til å laste opp bilder.
Når opplastningsrettigheter er gitt, vil brukeren få tilgang til 2 opplastningsmuligheter.

* NB! Denne funksjonen er best egnet til opplasting av enkeltbilder eller "batch-opplasting" av bilder i samme serie, og som vil ha samme tittel, tagging osv. For mer avansert opplasting, se Opplastning via Fotoweb Desktop applikasjonen.

Når opplastningsrettigheter er gitt og bruker er logget på i Fotoweb, vil bruker se en blå "Last opp" knapp. Ved å trykke på denne vil det åpnes opp en meny:

Fotoweb_nettleser_1

 

Her kan du bla etter bilder eller dra bilder fra skrivebordet inn i det markerte feltet som du vil laste opp. NB! Alle bilder lastes opp i en og samme katalog på en server. Sortering og plassering gjøres via nøkkelord og generell metatagging.

Etter at du har gjort dette vil du ha mulighet til å fjerne bilder fra opplastningen hvis ønskelig, før du går videre til bilde-taggingen.

 

Fotoweb_nettleser_2

 

Neste steg er å begynne med å "tagge bildene"

* Se avsnittet om hvordan best tagge bilder før opplasting gjennom Lightroom osv.

Første gang du laster opp bilder må du velge hvor bildene skal legges, ved å "velge en mappe". Dette valget SKAL stå på "Opplastningsområde". Dette valget trenger du bare ta første gang du laster opp bilder.

Restriksjoner / Vilkår for bruk

Dette feltet er ikke påkrevd å fylle ut, det skal kun benyttes dersom det er noen retningslinjer, restriksjoner eller vilkår for at bildene skal kunne brukes.
NB! Taggingen som gjøres her, gjelder ALLE bildene du har i opplastingsvinduet dersom du har flere bilder.

 

Fotoweb_nettleser_3

 

Informasjon om bildet/bildene

 • Tittel
  • Ikke påkrevd felt! Men det er god standard å ha en beskrivende tittel  på bildet/bildene. F.eks «Studiestart i Tromsø 2017»
 • Fotograf
  • Påkrevd felt! Det må være oppgitt en fotograf
 • Beskrivelse
  • Påkrevd felt! Her skal det være en mer beskrivende tekst til bildene (i den grad det lar seg gjøre). Gjerne info om hva som skjer i bildet og hvem som er avbildet.
 • Copyright
  • Påkrevd felt! Hvis det er pålagt en copyright tekst fra fotograf, skriver du inn denne. Hvis det er UiT sitt bilde, kan du i nedtrekkmenyen til høyre i feltet velge den standard UiT copyrighten.
 • Enhet
  • Påkrevd felt! Dette feltet kan du velge en tilknyttet enhet via nedtrekkmenyen til høyre for feltet. Tilhører f.eks bildene Helsefak, så velger du «Det helsevitenskaplige fakultet». Er bildet generelt tilhørende UiT, velger du da enten «tom verdi» eller «UiT Norges arktiske universitet»
  • Dette feltet er viktig å benytte spesielt hvis bildene tilhører under et spesifikt fakultet. Det er denne taggingen som sorterer bildene inn i tilhørende enheter, som bla. Vises i sorteringer på startsiden av bildearkivet. Tilhører bildet Helsefak, men er tagget feil her, eller ikke tagget, så er bildet fremdeles søkbar, men den vil ikke dukke opp i automatiske sorteringer basert på f.eks Helsefak.
 • Internt bruk
  • Ikke påkrevd felt! Skal KUN brukes i de få tilfeller hvor det er noen bilder som kan lastes opp, men som ikke skal være søkbar eller synlig i bildearkivet. Kun dem med spesiell tilgang vil se disse bildene dersom bildet er huket av med dette.
  • Denne taggen skal helst ikke brukes, da tanken er at alle bilder skal være synlig.

 

Fotoweb_nettleser_4

 

Nøkkelord

Dette er en av de viktigste tingene når du laster opp bildene. Nøkkelord brukes til både søk av bilder, sortering av bilder, plassering i arkiver, tilgang, synlighet osv.

Her skal det tagges så beskrivende og godt som mulig, her kan du skrive i fritekst eller velge en av de faste standard nøkkelordene i nedtrekkmenyen til høyre. F.eks et bilde fra studiestart bør ha taggene: "Studiestart, Semesterstart, Student, Høst" osv.

Her er det også noen fastsatte Nøkkelord som gir en sortering i Arkivene/mappene på forsiden" som er viktig å vite om/bruke. Alle bilder med nøkkelordet "Forskning" vil også sorteres ut og vises i mappen "Forskning" på forsiden, det samme med nøkkelordet "Blinkskudd" og visning i arkiver blinkskudd på forsiden. Merk at dette kun er en sortert visning av bildene, bildene er fremdeles synlig og søkbar ellers i arkivet. Mer om disse nøkkelordene under "Meta-tagging av bilder" feltet.

Igjen, alle bildene er søkbar i bildearkivet selv uten disse taggene, men sørbarheten vil ikke være like bra med dårlig/manglende nøkkelord tagging, samtidig som overdreven nøkkelord tagging vil føre til "spamming" av bildene i andre søk. Unngå å bruke tagger som ikke har noe med bildet å gjøre.

 

Fotoweb_nettleser_5

 

Tagging av lokasjon/plassering

 • Fotografert dato
  • Valgfritt felt! Dette feltet skal i utgangspunktet hente informasjonen fra bildet, men kan overstyres/fylles ut her.
 • Kommune er et påkrevd felt!, mens Fylke og Land er valgfrie, men anbefales å fylle ut, da disse brukes for å sortere basert på studiested.
  • F.eks: Bilder merket med «Alta» under Kommune feltet, vil gjøre det mulig å lage en automatisk sortering av bilder tatt i Alta, og dermed kan man lage en sortering basert på studiesteder.
 • Krediteres
  • Denne er valgfri, og skal kun benyttes dersom en fotograf, person, enhet osv. skal krediteres

 

Fotoweb_nettleser_6

 

* NB! Denne funksjonen krever at bruker installerer Fotoweb desktop klienten på sin datamaskin. Dette krever tilgang til å kunne installere programvare på din maskin, eller få hjelp hos IT-avdelingen til dette.

Fordelen med Fotoweb Desktop applikasjonen er at du har bedre kontroll over meta-taggingen.
For å kunne bruke Fotoweb Desktop applikasjonen må bruker få installert programvaren.

For å få tilgang til denne programvaren så kan du installere denne via UiTs "Software Center" (NB! Kun for Windows baserte datamaskiner), alternativt så vil du få opp en melding nederst på siden når du er pålogget på fotoweb (NB! Må være registrert med opplastings rettigheter). Samt du MÅ bruke Firefox eller Internet Explorer, Google Chrome fungerer dessverre ikke.

Hvis du installerer FotoWeb sin desktop applikasjon via Software Center, så følger du instruksjonene på skjermen der, alternativt følger du oppskriften nedenfor.

Du vil se denne meldingen nederst på siden når du går inn på uit.no/fotoweb, klikk på lenken som åpner et vindu hvor du kan installere programvaren:

 

Fotoweb_desktop_1

 

Du vil så få opp dette vinduet:

 

Fotoweb_desktop_2

 

Last ned de 2 filene og installer disse ved å følge instruksjonene som står i dette vinduet.

 

Når Fotoweb Desktop er installert og åpnet/aktiv, så vil du se fotoweb ikonet øverst på menylinjen, på Mac. På PC vil denne vises nederst til høyre?

Bruke Fotoweb Desktop applikasjon

Klikk på Fotoweb Desktop ikonet, og en meny vil vises, og du vil få en del valg.
Her skal du velge «Upload to Fotoweb», som vil åpnet opp dette vinduet:

Her må du skrive inn ditt vanlige brukernavn og passord (123xxx) og klikke «Logon» Da vil vinduet klargjøres og du kan dra filer inn i dette vinduet som du vil laste opp.

NB! Første gang du benytter programmet, du velge «Min opplastningsmappe» i det øverste feltet under «upload to».

Dra bilder inn i vinduet og du vil få opp denne menyen:

 

Fotoweb_desktop_3

 

Her vil du se alle bildene som mangler metatagger som må fylles ut, disse er merket med GULT, som indikerer at du ikke kan laste dem opp før dette er fikset.

Dersom du allerede har behandlet bildene og tagget dem i f.eks Adobe Lightroom på forhånd, så vil denne metataggingen dukke opp her automatisk. Så det er en god rutine å benytte f.eks Lightroom for bilderedigering og tagging på forhånd ved større samlinger av bilder.

Fordelen med å bruke Fotoweb Desktop applikasjonen er at du kan f.eks droppe 30 bilder inn i dette vinduet, så kan du markere 10 av disse og så redigere teksten på bare de aktuelle bildene, så igjen velge de resterende 20 bildene og tagge dem med annen informasjon, før du så velger å laste opp alle bildene.

Merking av bilder i Fotoweb Desktop applikasjonen

Merking av bilder her er akkurat det samme som ved nettleser opplasteren:

 

Fotoweb_desktop_4

 

Restriksjoner / Vilkår for bruk

Dette feltet er ikke påkrevd å fylle ut, det skal kun benyttes dersom det er noen retningslinjer, restriksjoner eller vilkår for at bildene skal kunne brukes.

Informasjon om bildet/bildene

 • Tittel
  • Ikke påkrevd felt! Men det er god standard å ha en beskrivende tittel  på bildet/bildene. F.eks «Studiestart i Tromsø 2017»
 • Fotograf
  • Påkrevd felt! Det må være oppgitt en fotograf
 • Beskrivelse
  • Påkrevd felt! Her skal det være en mer beskrivende tekst til bildene (i den grad det lar seg gjøre). Gjerne info om hva som skjer i bildet og hvem som er avbildet.
 • Copyright
  • Påkrevd felt! Hvis det er pålagt en copyright tekst fra fotograf, skriver du inn denne. Hvis det er UiT sitt bilde, kan du i nedtrekkmenyen til høyre i feltet velge den standard UiT copyrighten.
 • Enhet
  • Påkrevd felt! Dette feltet kan du velge en tilknyttet enhet via nedtrekkmenyen til høyre for feltet. Tilhører f.eks bildene Helsefak, så velger du «Det helsevitenskaplige fakultet». Er bildet generelt tilhørende UiT, velger du da enten «tom verdi» eller «UiT Norges arktiske universitet»
  • Dette feltet er viktig å benytte spesielt hvis bildene tilhører under et spesifikt fakultet. Det er denne taggingen som sorterer bildene inn i tilhørende enheter, som bla. Vises i sorteringer på startsiden av bildearkivet. Tilhører bildet Helsefak, men er tagget feil her, eller ikke tagget, så er bildet fremdeles søkbar, men den vil ikke dukke opp i automatiske sorteringer basert på f.eks Helsefak.
 • Internt bruk
  • Ikke påkrevd felt! Skal KUN brukes i de få tilfeller hvor det er noen bilder som kan lastes opp, men som ikke skal være søkbar eller synlig i bildearkivet. Kun dem med spesiell tilgang vil se disse bildene dersom bildet er huket av med dette.
  • Denne taggen skal helst ikke brukes, da tanken er at alle bilder skal være synlig.

Nøkkelord/Keywords

Dette er en av de viktigste tingene når du laster opp bildene. Nøkkelord brukes til både søk av bilder, sortering av bilder, plassering i arkiver, tilgang, synlighet osv.

Her skal det tagges så beskrivende og godt som mulig, her kan du skrive i fritekst eller velge en av de faste standard nøkkelordene i nedtrekkmenyen til høyre. F.eks et bilde fra studiestart bør ha taggene: "Studiestart, Semesterstart, Student, Høst" osv.

Her er det også noen fastsatte Nøkkelord som gir en sortering i Arkivene/mappene på forsiden" som er viktig å vite om/bruke. Alle bilder med nøkkelordet "Forskning" vil også sorteres ut og vises i mappen "Forskning" på forsiden, det samme med nøkkelordet "Blinkskudd" og visning i arkiver blinkskudd på forsiden. Merk at dette kun er en sortert visning av bildene, bildene er fremdeles synlig og søkbar ellers i arkivet. Mer om disse nøkkelordene under "Meta-tagging av bilder" feltet.

Igjen, alle bildene er søkbar i bildearkivet selv uten disse taggene, men sørbarheten vil ikke være like bra med dårlig/manglende nøkkelord tagging, samtidig som overdreven nøkkelord tagging vil føre til "spamming" av bildene i andre søk. Unngå å bruke tagger som ikke har noe med bildet å gjøre.

Tagging av lokasjon/plassering (Origin)

 • Fotografert dato
  • Valgfritt felt! Dette feltet skal i utgangspunktet hente informasjonen fra bildet, men kan overstyres/fylles ut her.
 • Kommune er et påkrevd felt!, mens Fylke og Land er valgfrie, men anbefales å fylle ut, da disse brukes for å sortere basert på studiested.
  • F.eks: Bilder merket med «Alta» under Kommune feltet, vil gjøre det mulig å lage en automatisk sortering av bilder tatt i Alta, og dermed kan man lage en sortering basert på studiesteder.
 • Krediteres
  • Denne er valgfri, og skal kun benyttes dersom en fotograf, person, enhet osv. skal krediteres

Prøv å begrens deg når du laster opp bilder, det kommer til å bli mange etter hvert! Last bare opp et lite utvalg av de beste bildene.

Eksempel: I en bildeserie med 6 bilder som alle ligner på hverandre, velg ut de 2 beste bildene og last opp disse. De resterende bildene kan du lagre lokalt på din egen maskin.

Kvalitet

De bildene som lastet opp i bildearkivet SKAL være høyoppløselig og i god kvalitet. Små og kornete bilder er ikke brukbar og skal derfor ikke lastes opp i bildearkivet, slike bilder vil bli slettet fra bildearkivet.

Eierskap

Bilder funnet på nett, som UiT ikke eier heller har rettigheter til, skal IKKE lastes opp. Dette gjelder også bilder fra Colourbox, selv om UiT har bruksrettigheter her. Bilder fra Colourbox tjenesten skal alltid lastes ned via nettsiden til Colourbox. Dette pga. lisensen vår til tjenesten.

NB! Bilder som bryter med retningslinjene vil bli fjernet fra arkivet uten varsel.

Det er VELDIG VIKTIG at bildene som lastes opp er tagget korrekt og huket av til de rette kategoriene. Det er denne taggingen som gjør at bildene blir best mulig søkbar og synlig på de rette plassene.

Meta-tagging av bilder

Alle som laster opp bilder til bildearkivet fylle ut visse felt (meta-tagging) før bildene kan lastes opp, nærmere beskrivelse av disse feltene, deres betydning og hvordan dem skal fylles ut står beskrevet under "Hvordan laste opp bilder". Spørsmål angående dette kan henvendes til Tommy Hansen: tommy.hansen@uit.no

Importering av meta-tagger

For dem som fotograferer og laster opp mange bilder, anbefales det å bruke bilderedigeringsverktøyer eller programmer hvor man kan sette Metadata og nøkkelord på bildene inne i programmet samtidig som man redigerer bildene, før man laster dem inn i bildearkivet. Dette kan spare deg masse tid når du laster opp masse bilder og skal tagge disse inne i bildearkivet.

Et anbefalt program til bilderedigering med denne funksjonen er Adobe Lightroom

Viktige nøkkelord

Alle bilder som blir lastet opp i bildearkivet blir lagt i en og samme mappe på en server, men gjennom bruk av nøkkelord, så kan vi lage såkalte "arkiver/mapper". Og i bildearkivet og spesielt synlig på startsiden, er det sortert inn i slike forskjellige "mapper", disse mappene er basert på et søk i bildearkivet utifra visse nøkkelord, som skiller ut bilder med disse nøkkelordene i en kjapp og enklerer visning.

Dette er de viktigste nøkkelordene som sorteres ut i "mapper":

Blinkskudd

Nøkkelordet "Blinkskudd" er ment for å vise de beste, mest spennende, morsomme og interessante bildene i vårt bildearkiv. Dette nøkkelordet bør brukes varsomt og kun på de beste bildene, da overbruk av dette nøkkelordet kan føre til en "utvanning" av begrepet og funksjonen for denne sorteringen.

Profilering

Nøkkelordet "Profilering" brukes for å sorterer ut de bildene som skal brukes til profileringsarbeid, slik som studiekatalog, profilering av UiT osv. Dette er gjerne bilder bestilt av UiT og som er tatt av en professjonell fotograf, hvor modellene i bildene har signert kontrakt for bildene og bruk av disse.

Studentliv

Nøkkelordet "Studentliv" brukes for å sorterer ut alle våre bilder som viser det gode studentlivet ved alle studiestedene til UiT. Bruk dette nøkkelordet på de bilder som viser glade og fornøyde studenter eller studentaktiviteter. Det skal f.eks ikke legges inn bilder av en bygning, oversiktsbilde over Tromsø osv. Her skal det være studenter og deres aktiviteter som vises.

Forskning

Nøkkelordet "Forskning" brukes for å sorterer ut alle våre bilder tilknyttet til forskning ved UiT, dette er en bred kategori hvor alle bilder som viser eller har noen tilknytning til vår forskning vises.

Historiske bilder

Nøkkelordet "Historisk" brukes her for å sortere ut eldre/historiske bilder vi ønsker å framheve og vise, dette nøkkelordet skal kun benyttes på bilder vi virkelig ønsker å framheve som en del av UiT sin historikk.

Portrett

Nøkkelordet "Portrett" brukes for å sortere ut portrett bilder av ansatte, forskere og andre tilknyttet UiT. Kun rene portrett bilder skal bruke dette nøkkelordet, det er da bilder med ren hvit bakgrunn, eller bilder i en oppstilt posisjon.

Viktig/spesielle nøkkelord

Rektor

Nøkkelordet "Rektor" er viktig å bruke på alle bilder hvor rektor ved UiT er i bildet, dette er fordi det gjøres en sortering/søk basert på dette nøkkelordet, som lar oss lage en egen utlisting med bilder bare av rektor.

Anne Husebekk (evt. navn på nåværende rektor)

I likhet med nøkkelordet "Rektor", er det også viktig å bruke nøkkelordet "Anne Husebekk" på alle bilder hvor Anne Husebekk er i bildet. Igjen så gjøres det en sortering basert på "Anne Husebekk", siden hun er den nåværende rektoren. På denne måten kan vi i framtiden lage sorteringer på navnet til den aktuelle rektoren

Vanlig bruk av nøkkelord

Foruten de spesielle/viktige nøkkelordene så er opplaster fri til å merke bildene med nøkkelord som best gjengir motivet i bildet, men det er viktig å ikke overdrive og bruke "alle mulige nøkkelord". Dersom et bilde har 30 nøkkelord, men kun 10 av disse passer til bildet, så vil det fort ansees som "spam", da dette fører til at bildet dukker opp i søk hvor det ikke er aktuelt.

Ikke bruk årstall!
Det er unødvendig å bruke årstall i nøkkelordet, f.eks "Studiestart 2017", skal IKKE brukes, da er det rette å skrive "Studiestart" som nøkkelord. Bilder som lastes opp kan settes/har allerede dato for når bildet ble tatt, silk at vi kan gjøre sorteringer på årstall.
Dersom vi rendyrker bruken av "rene" nøkkelord, som f.eks "Studiestart", så kan dette brukes som en fast standard uansett hvilket årstall det er snakk om.

Navn på bildefilene

Det anbefales også at bildene "navnes" framfor å benytte filnavnet på bildet. Eksempel: Framfor å bruke navnet "IMG_1234.jpg", så bør du heller omdøpe dette til "verdensbestebilde.jpg" eller lignende. Da navnet på filen også er søkbar i denne løsningen.

Også her anbefales det å benytte et bilderedigeringsprogram som lar deg redigere og eksportere ut flere bilder i samme slengen. Også her anbefales programmet Adobe Lightroom, som gir deg mulighet til å automatisk omdøpe alle filer du eksporterer i en serie.

Når du kommer inn på bildearkivet så er det flere muligheter for å finne fram til de rette bildene du er på jakt etter:

Standard søk

Inne i bildearkivet, så kan du benytte søkefeltet til å skrive inn et ord som definerer det bildet du er på jakt etter. Treffene på søket som dukker opp er avhengig av hvor godt bildet er merket på forhånd, f.eks kan du søke etter navn på en person som er avbildet, og hvis bildet er merket med dette navnet, så vil resultatet vises. Du kan her søke etter et bilde/bilder basert på filnavn, nøkkelord, by, bildebeskrivelse, fotograf osv.

Resultatet vil bli listet ut slik at du ser et tall over de mappene hvor du kan finne dette/disse bildene og ser hvor mange bilder søket ditt resulterte i.

 

Fotoweb_desktop_4

 

Avansert søk

Dersom ditt vanlige søk returnerte ut for mange treff, så kan du justere søket ditt enda bedre, hvis du f.eks søkte etter ordet "Forskning", så vil du oppe i søkefeltet øverst på siden se 3 prikker. Klikk på disse prikkene og du vil få opp en meny hvor du kan justere søket ditt enda mer nøyaktig.

 

Fotoweb_desktop_4

 

Bruk av arkiver/mapper

På startsiden av bildearkivet så vil du se noen mapper/arkiver med navn på, f.eks "Forskning" og "Blinkskudd", dette er såkalte hurtig-sorteringer som er gjort på forhånd, hvis du er på jakt etter et portrett bilde, så kan du klikke på mappen "Portrett" for å se en kjapp sortering av alle bilder med nøkkelorder "Portrett".

Bruk av menypunkter

Noen arkiver/mapper har menypunkter i venstremenyen, dette er i realiteten forshåndslagrede søk basert på f.eks nøkkelord, som lar deg som bruker travarsere arkivet på en litt enklere måte. F.eks via "Alle bilder", så kan du klikke på "Studiested", så "Alta". Du vil da se alle bilder tilknyttet studiested Alta, uten noen videre sortering.

Her kan du videre så benytte deg av det avanserte søket for å filtrere søket enda bedre.

Det er i hovedsak 2 muligheter for å laste ned bilder fra bildearkivet:

Laste ned enkeltvis bilde

Når du har funnet fram til det bildet du vil laste ned, så klikker du deg inn på det aktuelle bildet, du vil da få opp en blå knapp "Last ned" rett over bildet, klikker du på denne knappen så dukker det opp et bile med noen forskjellige valg.

Her kan du velge å laste ned den orginale filen, i sin opprinnelige størrelse og format, eller du kan velge å laste bildet ned i et av våre ferdig satte "maler", f.eks kan du velge å laste ned bildet klart nedskalert og klar for web og bruk til en nyhetssak på UiT, eller velge en Facebook versjon.

 

Fotoweb_desktop_4

 

Laste ned flere bilder samtidig

Hvis du har gjort et søk som gir et resultat med f.eks 30 bilder, så kan du da velge å markere alle de bildene du vil laste ned ved å klikke på "haken/pilen" nede til høyre på bildene.

Når du har markert alle bildene du vil laste ned, så kan du klikke på den blå "Last ned knappen" nederst på siden, da åpnes det opp et nytt vindu, hvor du kan bestemme om du vil laste ned alle bildene i det samme formatet og størrelsen, ellers så kan du velge størrelesn på et oge t bilde før du så laster ned alle bildene.

 

Fotoweb_desktop_4

 

NB! Husk å krediter fotograf og UiT når du benytter bildet!

Album lar deg lage samlinger av bilder/video som er uavhengige av arkivene de ble lagt til fra. Disse samlingene kan deles med FotoWeb-brukere og grupper, samt eksterne personer du trenger å dele filer med fra tid til annen.

Album er samlinger du kan opprette og legge til innhold fra FotoWeb. Du kan legge til bilder fra en rekke arkiver/mapper til et enkelt album. Hvis du har tillatelse til å dele album, kan du dele med andre brukere som har en konto i FotoWeb eller med eksterne brukere ved å legge til e-postadressen deres på invitasjonslisten.

Opprette et album og legge til eiendeler til det

Den enkleste måten å lage et album er å begynne å velge filene du vil legge til i et album, og deretter klikke på knappen "Legg til i album" i handlingslinjen. Dette vil tillate deg å lage et nytt album eller legge til det nåværende utvalg av bilder til et eksisterende album.

 

Fotoweb_desktop_4

 

Oppretter tomme album på forhånd

Den andre metoden er å lage tomme album på forhånd og deretter begynne å velge filer for å fylle disse albumene med innhold. Hvis du vil opprette nye, tomme album, klikker du på koblingen "Album" i øverste banner for å få tilgang til albumområdet (se nedenfor). Klikk nå på Opprett-knappen for å opprette et nytt tomt album. På denne måten kan du opprette nye, tomme album som du kan legge til eiendeler til senere.

 

Fotoweb_desktop_4

 

Dele et album

Når du har opprettet et album, kan du dele innholdet med andre. For å gjøre dette: Åpne albumet ved hjelp av koblingen "Album "i toppbanneret og klikk deretter på koblingen Del øverst i høyre hjørne. For å dele albumet med andre FotoWeb-brukere eller grupper, kan du bare begynne å skrive navnet på personen eller gruppen du vil legge til. Du kan også gi hver person eller gruppe tilgang til å bidra med bilder til albumet, og / eller for å laste ned filer.

Dele med brukere som ikke har en FotoWeb-konto

Du kan også invitere folk uten en FotoWeb-konto til albumet. Bare skriv inn deres e-postadresse og angi deres tillatelser som vanlig. De vil motta en e-post som inneholder en lenke med en spesiell tilgangstoken som gir dem tilgang til albumet. En albuminnehaver kan bare gjøre dette hvis han / hun har fått privilegier for å dele albumet med gjester.
Visste du: Du kan kopiere en hel liste med kontakter fra et Excel-ark eller Outlook, og lim dem direkte inn i albumdialogdialogen!

 

Fotoweb_desktop_4

 

For en mer detaljert bruksanvisning kan du sjekke ut leverandøren sin opplæringsportal.

NB! Denne brukerveiledningen er under arbeid, så sjekk innom for oppdaterte/flere punkter.


Driftsmeldinger fra ITA:
Sist endret 06.07.2020:
Påloggingsproblemer Eduroam
Sist endret 06.07.2020:
Mo i Rana: Problemer med Eduroam

Alle driftsmeldinger

Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00)


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.