FRONTER

Fronter stenges 30. juni 2018 - Les her hvordan du kan ta vare på innhold i Fronter

UiT innfører Canvas høsten 2018 - les mer om Canvas

Fronter er den valgte digitale læringsplattformen (LMS) ved UIT Norges arktiske universitet. Fronter er inndelt i forskjellige fagrom, hvor tilgangen gis automatisk til deg som student når du godkjenner din studieplan på studentwebben.

En sentral side ved god bruk av Fronter, er verktøyene i venstre marg inne i ditt Fronterrom. Verktøyene dekker ulike behov for samarbeid, planlegging og læring og kan tilpasses etter behov.

I ditt personlige arkiv i verktøymenyen i åpningsvinduet kan du laste opp ditt arbeid og selv bestemme hvem som skal se dette


Nettadresse for Innlogging: https://fronter.com/uit

Alternativ innlogging uten Feidehttps://fronter.com/uit/login/ldap (Skal ikke benyttes av studenter eller ansatte ved UiT)

Brukernavn og passord: Ditt brukernavn og passord ved UiT

Hva kreves for å bruke Fronter? Systemkrav og støttede nettlesere

Personopplysningher i Fronter - Hvordan personopplysningene i Fronter lagres og benyttes


Tema

1. For alle

 1. Tilgang til Fronter og fronterrom: Tilgang til Fronter og de forskjellige kursrommene styres av FS (Felles Studentsystem). Studenter som mangler tilgang til fagrom kan sjekke StudWeb for å se om man er meldt opp i faget eller kontakte Studentekspedisjonen på e-postadresse studieinfo@uit.no Ansatte kontakter studiekonsulent ved sitt fakultet/institutt.
 2. Endre språk: Du kan bytte visningsspråk i Fronter
 3. E-post og Fronter: E-postklienten i Fronter benyttes ikke. Studenter må benytte mail.uit.no, mens ansatte også kan benytte Outlook fra kontormaskin
 4. Fronters egne hjelpesider: Fronter har laget brukerveiledninger som du kan benytte
 5. Videoforelesninger og videoinnhold
 6. Problemer med lenker til videoforelesninger

2. For Studenter

 1. Introduksjon til Fronter for nye studenter (Video)
 2. Finn dine rom og organiser dem: Når du er student og deltar i flere Fronterrom, kan det være hensiktsmessig å sortere de mest brukte rommene som Favorittrom, og deretter "pinne" fast rom i en varig fanevisning for lettere tilgang.
 3. Levere inn arbeidskrav/innleveringer
 4. Se kommentarer og tilbakemeldinger på leverte oppgaver

3. For Ansatte

 1. Kursside for Fronter ved UiT for ansatte: Her finner du en et overblikk over hvordan Fronter ser ut, Hvordan du styrer rettigheter, synlighet og visninger, håndterer innleveringsmapper og hvordan innlevering, vurdering og kommentar fungerer
 2. Kursside for Fronter (Result): Results kursmoduler for i-dybden ressurser om Fronter, inkludert pdagogisk bruk.
 3. Administratorer og Flexiadmin (Uferdig)
 4. Eksamen i Fronter - Opprette eksamensinnleveringsmappe
 5. Ephorus plagiatkontroll: Plagiering av andre studenters arbeid viser seg desverre å være en utfordring. Ephorus plagiatkontroll søker på internett og i tidligere leverte oppgaver for å avsløre plagiering.
 6. FS (Felles studentsystem) registreringer for Fronter: Når et emne-, undervisningsaktivitets-, kull- eller programrom skal benytte Fronter krever det registreringer i FS. Det er viktig at disse registreringene blir gjort riktig slik at alle Fronterrom det er behov for blir opprettet og slik at brukere får tilgang til de rette Fronterrommene.
 7. Ole Kristian, hvem er det?
 8. Opprette en innleveringsmappe (Video)
 9. Romaktivering: Alle rom i Fronter må aktiveres av fagansvarlig.
 10. Rutiner for opprydding i Fronterrom: Gå gjennom emne- og kullrom for tidligere og avsluttende semesterene og steng de rommene som ikke skal brukes eller ikke skal være tilgjengelige for studenter.
 11. Tilgangsstyring i mapper og dokumenter

Skip to main content