Lync - oversikt

lync

1.   Oversikt over kontakter du har "lagret" i din Lync
2.   Ringetastatur
3.   Historikk, logg over kommuniksjon i Lync
4.   Søk etter kontakter (alle ansatte og studenter ved UiT)
5.   Velg mikrofon og høytaler
6.   Send direktemeldinger (Chat)
7.   Ring ønsket kontakt
8.   Start videosamtale
9.   Send epost
10. Planlegg møte (NB! Virker ikke, du må kalle inn til møter via Outlook)

NB! Ved å starte kommunikasjonen  (punkt 6,7,8,9,10) ved å høyeklikke på ei gruppe kan du effektivt  kommunisere med mange på en gang.

Skip to main content