MAC - velge headset og kamera

headset

1. Klikk på Menyen Skype for Business
2. Klikk Valg...
3. Klikk Lyd/bilde
4. Klikk på blå knapp bak flervalgsfeltene og velg hvilket mikrofon, høytaler og kamera du vil benytte

    Dersom du kobler til eksternt headset med mikrofon og kamera kan du velge å benytte disse.

I eksemplet over (4) har vi valgt å bruke et Logitech Headset, høytaler og kamera. Disse er koblet via USB                porter.

Skip to main content