Strømming

Strømming/streaming er å kringkaste en aktivitet som foregår på et rom med audio/video-utstyr, til andre som ikke sitter i salen, ved hjelp av digitale løsninger. Ved UiT er det i hovedsak snakk om 3 ulike veier å gå.

Vær klar over at strømming bør planlegges i god tid, fordi partene som skal motta strømmen må være forberedt på tidspunkt, programmet for dagen, og hvilken plattform som benyttes.

Skype for Business

Skype for Business:

 • Et møte mellom to eller flere parter, der man snakker sammen direkte. Hvis dialog med deltagerne er vesentlig, så er Skype et godt valg.
 • Video er valgfritt, og deltagerne kan lett dele innhold fra PC.
 • Kall inn til møte, undervisning eller veiledning med Outlook (egen Skypemøte-knapp).
 • Har opptaksfunksjon, men ikke publiseringsfunksjon (må gjøres separat, i f.eks. MediaSite).

Lage et møte og invitér deltagere på to måter

Start Outlook og velg kalenderen. På bildet vises både kalender og en ny møteinnkalling:

 

 1. I kalenderen, klikk på knappen "Nytt Skype-Møte".
 2. I sprett-oppvinduet Ny Møteinnkalling fyller du inn møteinfo og tidspunkt.
 3. Høyreklikk på "Bli med i Skype-møte"-lenken.
 4. Klikk "Kopier hyperkobling". Denne lenken kan du nå lime inn i Canvas e.l., slik at de som skal følge strømmingen kan klikke der og delta i møtet.
 5. Du kan også sende møteinnkallingen på vanlig måte med "Send", så lenge du har skrevet inn navn i "Til"-feltet.

Mer om deling av programmer/skrivebord finner du på denne IT-kurssiden.

Delta på Skypemøte/se strøm fra forelesning

Når du skal delta i Skypemøte eller bare se og høre en strøm fra forelesning, så er det viktig å tenke på følgende:

 • Du må ha PC eller annet utstyr som har Skype for Business installert. Eksterne deltagere kan også åpne en møteinnkalling eller lenke, og delta via nettleser (Skype/Lync web applikasjon).
 • Man kan ringe inn til et møte med telefon, se etter telefonnummer og Konferanse-ID i møteinnkallingen. Tast konferanse-ID når Skypetjenesten ber om det på telefon.
 • Du bør ha koblet til headset m/mikrofon slik at du kan høre og snakke. Vi anbefaler aldri bruk av laptopens interne mikrofon og høyttalere: lydkvaliteten er for dårlig og du lager ofte ekko for de andre deltagerne.
 • Skal du vises med video, så må du ha webkamera tilkoblet.

 

MediaSite

Bakgrunn: Denne veiledningen gir generelle retningslinjer og tips for gjennomføring av automatisk opptak i rom utstyrt med Mediasite-utstyr. Den tekniske utrustningen i de forskjellige rommene kan variere, så gjør deg kjent på forhånd med de rommene du ønsker å bruke. Denne veiledningen legger til grunn at det på forhånd er bestilt automatisk opptak hos din studieplanlegger.

Dette må foreleser foreleser gjøre:

 1. Gjør deg kjent med rommet i forkant
 2. "Slå på" rommet med Styringspanelet
 3. Ta på mikrofonen
 4. Om nødvendig juster kameraet (veiledning)
 5. Vent til lampen starter å lyse
 6. Gjennomfør undervisning
 7. Pause og avslutt med knapp, eller la opptaket slå seg av automatisk fem minutter over booket tid. 

Når du kommer til rommet

Automatisk opptak er satt opp slik: Det starter nøyaktig på klokkeslettet rommet er booket og avsluttes 5 minutter over booket tid:

Hvis rommet er booket fra klokken 10.00 -11.00 vil opptaket starte 10.00 og avslutte 11.05.

For å klargjøre det tekniske utstyret i rom for opptak er det tre ting å tenke på:

 1. "Slå på" rommet - De fleste rom må startes opp før man kan gå i gang. Dette gjøres via et Styringspanel som står på PC-møbelet. Når systemet er slått på kan man blant annet velge prosjektor, PC, lys osv.
 2. Mikrofon - For at opptaket skal få med stemme er det viktig at det brukes mikrofon. Mikrofonløsning i hvert rom vil variere fra mygg, svanehals og hengemikrofoner. I noen rom vil det i tillegg være CatchBox tilgjengelig som kan brukes til å få inn spørsmål fra salen. Gjør deg kjent med løsningene som er i rommet som skal brukes.
 3. Kamera - Det er kamera i hvert rom med opptaksutstyr. Her vil  det også variere mellom rom hvilken løsning som er installert. På Campus Narvik vil for eksempel alle rommene ha kamera som har en fast posisjon som ikke kan endres på. På andre rom vil du kunne stille kameraet selv via kamerameny i styringspanel og medsynsskjerm. Sjekk at kameraet har et utsnitt som dekker aktiviteten. Noen forelesere liker å bevege seg litt rundt og vil trenge en bredt utsnitt, mens andre står mer i ro og kan fokusere på talerstol. Det kan være greit å ha gjort seg noen tanker om det i forkant.

Mediasite opptakslampe og -knapp

Opptaksutstyret er utstyrt med en lampe plassert synlig i rommet og en rød knapp plassert på PC-møblet. Lampen fungerer som visuell indikator på at det gjennomføres opptak og knappen kan brukes for å overstyre automatikken:

 

Lampen har tre statuser:

 1. Avslått - Det gjennomføres ikke opptak
 2. Lyser rødt - Det gjennomføres opptak
 3. Pulserende rødt lys - Opptaket er satt på pause

 

 

 

Knappen har tre funksjoner:

 1. Pause - ved enkelt trykk på knappen kan man pause et pågående opptak. Lampen vil starte å pulsere når opptaket er i pause.
 2. Start opp igjen - for å fortsette opptak som er i pasuemodus trykk en enkel gang på knappen. Lampen vil da starte å lyse stabilt.   
 3. Stopp - Ved å holde knappen nede i 6 sekunder vil man stoppe opptaket. MERK: lampen vil lyse i 1 minutt før den slår seg av. Dette fordi live strømming bruker 1 minutt på å avslutte.

Ved automatiske opptak vil opptaket starte av seg selv. Knappen kan også brukes til å starte opptak men det frarådes da det raskt kan føre til problemer med automatikken. Om det ikke ønskes å bruke knappen i det hele tatt, vil hele prosessen gå automatisk og avslutte seg selv.

For de som mottar strømming via MediaSite:

 • En lenke til presentasjonen må være sendt ut til tilhørerne i forkant av opptaket/strømmingen.
 • De ser strømmen i nettleser.
 • Strømmingen har 20 sekunders forsinkelse. Dermed blir det vanskelig å kombinere MediaSite med spørsmål fra Skype for Business e.l. parallellt.

Adobe Connect

Adobe Connect:

 • Satt opp som et "klasserom" med funksjoner for rettigheter, rekke opp hånden, spørreundersøkelser, skille ut i egne grupper og ekstra verktøy for tegning og lagring.
 • Innkalling skjer ved å dele ut linken til deltagerne (ingen mail-integrering som hos Skype).
 • Du kan lage så mange rom du vil og organisere dem etter emnene du underviser i.
 • Den som eier rommet har rollen "Host", og styrer de andre deltagernes rettigheter/adgang.

Organisere dine møter/klasserom

Møtearrangører setter opp møter på en egen nettside, og kan åpne og dele møter fra denne:

 

 

 1. Finn denne siden ved å gå til connect.uninett.no i nettleseren din.
 2. Opprett nytt møte med "[Create new] Meeting". Følg anvisningene som kommer.
 3. Når møtet/rommet er opprettet, finner du det i listen. Klikk "Open" for å gå direkte til rommet.
 4. Når rommet er markert i listen, så ser du lenken til rommet i høyre felt. Kopier og del lenken etter ønske. Kan også legges ved i Outlook møteinnkallinger.

Delta på undervisning i Adobe Connect

 • Benytt datamaskin med nettleser. Appen til Adobe Connect fungerer også veldig bra for nettbrett/mobiltelefon.
 • Deltagerne kan logge seg inn med Feide (etter at de har klikket på linken), eller som Gjest.
 • For at brukere skal komme opp i listen over tilgjengelige brukere må de ha logget på Adobe Connect minst 1 gang.
 • Du bør ha koblet til headset m/mikrofon slik at du kan høre og snakke. Vi anbefaler aldri bruk av laptopens interne mikrofon og høyttalere: lydkvaliteten er for dårlig og du lager ofte ekko for de andre deltagerne.
 • Skal du vises med video, så må du ha webkamera tilkoblet. Adobe Flash Player vil be om å få lov til å bruke dette utstyret - klikk Tillat.

Hurtigguide for møtedeltakere i Adobe Connect finner du her.Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:45

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:45

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.