Kamera - styring og innstillinger

De fleste AV-rom har ett eller flere kameraer montert. Du kan styre disse kameraene med Crestron styringspanelet. Creatron-panelet står som oftest på undervisningsbordet i nærheten av PC'en.

Husk: kameraene sender bildesignaler til PC som står på kateter/undervisningsmøbel - ikke til eksternt tilkoblet laptop.

Kamerastyring

Klikk på kamera-ikonet på Crestronpanelets startside for å komme til kameramenyen. Ikonet kan se slik ut:

Kamerameny for oppsett med 2 kameraer kan se slik ut (kan variere noe):

  1. Velg mellom ulike kamereaer - hvis det er flere kameraer i rommet.
  2. Presets lar deg veksle mellom ulike forhåndsinnstilte posisjoner for det valgte kameraet.
  3. Piltastene lar deg gjøre manuelle endringer av posisjon i 4 retninger.
  4. Zoom inn og ut for å komme nærmere eller fjernere det som skal tas opp.
  5. Klikk Lukk når du er fornøyd med innstillingen din. Da kommer tilbake til Hjem-siden i panelet.

Videokonferanserom, da?

Rom med videokonferanseutstyr kan ha litt andre kameraløsninger. Hvis du ikke får tilgang til kamerainnstillinger i Crestron styringspanelet, så skal det ligge en fjernkontroll i nærheten av PC/styringspanelet. Fjernkontrollen skal ha de samme funksjonene som beskrevet over.

Gå til AVhjelpen for Videokonferanser

Til AVhjelp startside

Skip to main content