Samtale telefon

Skype for Business erstattet fast-telefonene ved UiT i 2017. Det er restriksjoner for å ringe utlandssamtaler og du må kontakte nærmeste overordnede for åpning av utenlandssamtaler. Så hvordan kan jeg ringe med Skype, slik jeg var vant med fra kontortelefonen min?

Hvordan ser jeg at Skype har erstattet kontortelefonen min? 

 • Skype's startvindu har fått en ny Telefon-knapp, som åpner et numerisk tastatur (pkt. 1 på bildet under) og ringekontrollere.

Hvordan ringe en kollega eller student - ulike telefonvalg

Husk: hvis du er erfaren Skype-bruker, så har du kanskje allerede noen kontakter i Kontakter-visningen din. Se mer om hvordan du kontakter en kollega med en Direktemelding fra kontaktlisten din, eller hvordan du ringer opp en samtale med lyd og video direkte fra kontaktlisten din.

Alle ansatte og studenter som er registrert ved UiT kan lett søkes opp og ringes på ulike måter, enten du vil nå dem på deres fasttelefon, mobiltelefon, eller via Skypesamtale. I tillegg kan du ringe eksterne numre slik du kan fra en hvilken som helst telefon.

 1. Velg Telefon-menyen for å vise ringetastaturet og søkefeltet, slik som på bildet over.
 2. Søkefeltet lar deg søke opp registrerte kontakter. Start med etternavn for enkelhets skyld.
 3. Kontaktkortet viser profilbilde, navn, status og rolle i org. Hold musen over profilbildet, og du vil få se de blå ringekontrollerne.
 4. OBS: legg merke til den lille trekanten rett til høyre for den blå knappen med Telefon-ikonet. Klikk på trekanten, og du kan trekke ned listen med telefonvalg. Velg riktig telefon og nummer etter ønske.

Om de ulike nummerkategoriene man kan ringe

 • Arbeid: dette er numre til de gamle kontortelefonene. Inntil disse er faset fullstendig ut, så vil de som fortsatt har en fasttelefon ha dette nummeret tilknyttet kontaktkortet sitt.
 • Mobil: her kan du ringe til kontaktens registrerte mobiltelefonnummere.
 • Nytt nummer: her kan du taste inn et eventuelt nytt nummer for denne kontakten. Legg merke til at det i denne funksjonen ikke gjøres noen sjekk på om nummeret faktisk tilhører den du ringer, det er noe du legger til selv.
 • Skype-samtale: vanlig Skypesamtale (uten video) der den andre parten må svare når han er ved en PC, Mac eller mobiltlf./nettbrett med Skype for Business installert og kjørende.

 Ringe utenlandske nummer

UiT har innført restriksjoner for å ringe utlandssamtaler. Nærmeste overordnedemå gi aksept for åpning av utenlandssamtaler for den enkelte ansatte.

Ringe nummer som ikke er koblet til en kontakt

Bruk tastaturet (se bildet over) for å taste inn et hvilket som helst nummer direkte - uten å bruke søkefeltet. Husk landkoder hvis du skal ringe til noen du antar er utenlands. Klikk Anrop for å ringe.

Knappen til venstre for Anrop er Ring på Nytt. Bruk for å ringe opp igjen siste anrop.

Mer om ringekontrollerne tilknyttet kontaktkortene

Ikonet for Direktemelding starter et Skypevindu der du kan skrive beskjeder, dele lenker osv.

Klikker du på Telefon-ikonet så ringer du en Skypesamtale (uten video).

Velg Video-ikonet for videosamtale. Krever kamera.

Kontaktkort-ikonet viser deg informasjonen som kontakten er registrert med ved UiT.

Den siste knappen (...) viser flere alternativer. Bruk denne for å legge kontakten til i din Kontaktliste.

Legg til deltaker i samtalen

Når du har startet en samtale, kan du lett ringe opp andre og legge dem til. Bruk Invitér flere Personer:

 1. Klikk på Invitér flere personer i samtalevinduet ditt.
 2. Skriv inn navn i søkefeltet.
 3. Klikk på riktig søkeresultat. Hvis bare telefonummer i søkefeltet, klikk OK etter inntasting.
 4. Klikk på OK. Kontakten inkluderes nå i samtalen via Skype for Business, selv om han er på mobil, landlinje eller annen videokonferanse.

Overføre samtalen til kollega eller ekstern kontakt/nummer

Når du er i en samtale kan du viderekoble/sette over samtalen til en annen person:

 1. Klikk Samtalekontroller-ikonet.
 2. Klikk Viderekoble fra sprett-oppmenyen. Du kommer til et nytt vindu:

 1. Skriv inn telefonnummer (eksterne) eller søk på navn (interne).
 2. Velg riktig person fra listen.
 3. Klikk Overfør, og samtalen settes over. Din del av samtalen avsluttes.

Proff-tips

Høyreklikk på dine kontakter for å få tilgang på alle undermenyer, ringekontrollere og ekstrafunksjoner.

Bygg egne kontaktlister for enklere tilgang, og enklere en-til-flere samtaler.

Stille inn anropets ringetid og sette over samtaler til andre telefoner, se her.Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.