Grunnleggende informasjon

Les brukerstøttesiden om hvordan man får tilgang til Office 365, hovedfunksjonalitet, og hvordan laste ned Microsoft Office.

Se introduksjonsvideo om Office 365. NB! I videoen nevner de at man abonnerer på Office 365. Som student ved UiT Norges arktiske universitet får du gratis tilgang til Office 365 så lenge du studerer ved UiT. Alt annet i videoen gjelder også for UITs studenter.

Tilbake til starten på Office 365 brukveiledning

Skip to main content