Grunnleggende informasjon

Se introduksjonsvideo om Office 365. NB! I videoen nevner de at man abonnerer på Office 365. Som student ved UiT Norges arktiske universitet får du gratis tilgang til Office 365 så lenge du studerer ved UiT. Alt annet i videoen gjelder også for UITs studenter.

Office 365 inneholder mange tjenester. Få en oversikt over hvordan tjenestene i Office 365 henger sammen.

Tilbake til starten på Office 365 brukveiledning

Skip to main content