Viderekobling av telefon

Telefonsymbol

NB! Denne veiledninga gjelder bare for de som har telefonmuligheter gjennom Skype for Business!

(Dersom du har symbolet i den røde firkanten, har du telefonmuligheter i din Skype for Business)

For å viderekoble klikker du på pilsymbolet til høyre for Tannhjul og velger Verktøy + Innstillinger for viderekobling.

NB! Når du velger Viderekoble anrop til vises nummeret du angir at anropene viderekobles til, for personen som ringer deg. 

Alternativer

Deaktiver viderekobling av anrop [1]
Anrop vil bare ringe jobbnummeret ditt eller Skype for Business.

Viderekoble anrop til [2]
Anropet viderekobles øyeblikkelig og jobbnummeret ringes ikke.
Du kan viderekoble til mobil, hjem, nytt nummer, mine representanter og anropsgruppe
(Mine representanter og anropsgruppe må være konfigurert)

Ring samtidig [3]
Anrop vil ringe jobbnummeret ditt og en eller flere andre du har valgt. Du kan velge personer/nummer som skal ringes og du kan velge fra gruppene mine representanter og min anropsgruppe om disse er konfigurert.

Ubesvarte anrop sendes til [4]
NB! Noen opplever at anrop ringer for kort tid. Du kan bestemme hvor lenge telefonen din skal ringe ved å klikke på linken til høyre for Ubesvarte anrop sendes til. 
Du kan velge å sende ubesvarte anrop til jobbtelefonen din til ditt mobilnummer etter feks 40 sekunder ringetid.

Rediger medlemmer i anropsgruppen og representantmedlemmer [5]
Klikk på disse linkene "Rediger medlemmer i anropsgruppen" eller "Rediger representantmedlemmer" for å redigere medlemmer i de respektive gruppene.
Medlemmene i anropsgruppen kan besvare anropene for deg, mens medlemmene i representangruppa kan planlegge Skype-møter, foreta anrop og motta anrop på dine vegne.

viderekoble samtale


Driftsmeldinger fra ITA:

Alle driftsmeldinger

Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post (*)

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke (*)

Mandag - fredag: 09:00-15:00


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.