Word - Maler og forsider for oppgaveskriving

Hvor finner jeg malene

Maler på universitetets nettsider

Maler på din arbeidsstasjon ved UiT

Bruk nettsiden til å velge riktig mal for ditt fakultet og oppgavebehov. Malene er allerede lagt inn på universitetets arbeidsstasjoner. Nettsiden over forklarer deg hvordan du tar dem i bruk

Brukerveiledning for malene

Alle malene inneholder en brukerveildening. Denne kan du lese inne i selve malen. Slett brukerveiledningstekstene i malen når du har lest og forstått dem, og lagre dokumentet på nytt med et filnavn som du velger selv.

Forsidemaler

Hvis du kun trenger en forside til oppgaven din kan du enten laste den ned fra nettsiden (Private maskiner) eller sette den inn som beskrevet i brukerveiledningen (Arbeidsstasjoner).

Om malene

Avdeling for IT har sammen med Avdeling for samfunnskontakt og fakultetene utarbeidet maler for Word. Disse malene kan benyttes til både kortere oppgaver, master oppgaver og doktoravhandlinger.


Driftsmeldinger fra ITA:
Opprettet 18.10.2018:
Pornotrusler i epost

Alle driftsmeldinger (arkiv)
Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding