Fronter - Levere inn arbeidskrav - innleveringer

Fronter brukes når du skal levere inn et arbeidskrav, en semesteroppgave. Fronter benyttes ikke til eksamen. Til digital eksamen og hjemmeeksamen benyttes WiseFlow 

Foreta gruppeinnlevering med det nye innleveringsverktøyet

Se denne korte veiledningen om gruppeinnlevering.

Skip to main content