Adobe InDesign - Juster størrelse til posteren

Størrelsen på posteren

Se en video om å justere størrelsen på posteren.

 1. File > Document Setup.
 2. Innstill Width og Height.
  Document Setup dialogboks
 3. Klikk OK for å bekrefte.
 4. Objekter som ligger på malen vil måtte flyttes manuelt for å tilpasses den nye størrelsen.

Bakgrunnsfarge

Malen inkluderer en bakgrunnsfarge som du vil justere hvis du endrer størrelsen til posteren. 

 1. Window > Layers
  Skjermdump fra InDesign som viser Window-menyen og valget Layers er uthevet
 2. Klikk på låsen til venstre for "bakgrunn".
  Skjermdump fra InDesign. Layers-panelet vises og en pil peker mot lås-ikonet til laget "bakgrunn"
 3. Bruk Selection Tool for å selektere rektangelet som inneholder bakgrunnsfargen.
  Skjermdump fra InDesign der rektangelet som inneholder bakgrunnsfargen er markert.
 4. Slett rektangelet hvis du vil ha en helt hvit bakgrunn.
 5. Alternativt kan du justere på størrelsen til rektangelet slik at det er like stort som posteren.
  1. Lås rektangelet ved å aktivere låsen for "bakgrunn" i Layers-panelet.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning

Skip to main content