Skype for Business for faglærere - Stream forelesning (live)

Å streame en forelesning er å gjøre den tilgjengelig som video i sanntid. Dette er nyttig for studenter som er hjemme pga forkjølelse eller som følger undervisning fra et studiesenter. De kan se på undervisningen samtidig som den skjer på campus og stille spørsmål som om de satt på samme rom som foreleseren. Studenter vil se det som presenteres på tavla, høre foreleserens stemme og spørsmål som stilles på undervisningsrommet, og se video av foreleseren. Hvis foreleseren tilrettelegger for det kan studenter stille spørsmål muntlig eller skriftlig.

Tips angående opprettelse av Skypemøte

Opprett Skypemøtet én gang og få den til å repetere på alle dagene med undervisning som skal streames. Hvis forelesninger skjer på forskjellige tidspunkter, sett opp flere gjentagende møteinnkallinger med det samme innhold, dvs lenken til Skypemøtet. Dette har to fordeler: 1) studentene trenger å forholde seg til kun én lenke og du slipper å legge ut nye lenker i forkant av hver undervisning, og 2) det er enklere for deg å finne lenken til Skypemøtet hvis tiden er reservert i kalenderen din.

Tips angående spørsmål fra salen

De fleste undervisningsrom har ikke mikrofoner som fanger det opp når studenter stiller spørsmål. Studenter som følger med via Skype for Business hører kun svaret, men ikke selve spørsmålet. Derfor er det viktig at foreleseren gjentar spørsmålet eller at det sendes rundt en mikrofon til de som stiller spørsmål. 

Tips angående spørsmål via Skype for Business

Det er to måter for studenter å stille spørsmål via Skype for Business - direktemeldinger eller muntlig. Direktemeldinger kan sendes når som helst og være lite forstyrrende for foreleseren. Foreleseren må huske å følge med på direktemeldingene for å kunne svare på spørsmålene. Det kan være forstyrrende om en student bryter inn med et spørsmål muntlig som da spilles av på høytalerne på undervisningsrommet. Hvis foreleseren vil at studenter skal stille spørsmål muntlig, bør han/hun legge opp for dette ved å spørre med jevne mellomrom "Er det noen spørsmål?"

Prosessen for å streame en forelesning

  1. Opprett Skypemøte
  2. Legg ut lenke til Skypemøte i Fronter, for eksempel
  3. Gå inn i Skypemøte og eventuelt godkjenne deltakere
  4. Del skrivebord
  5. Start lyd/video
  6. Hold undervisning
  7. Avslutt Skypemøte

Tilbake til starten av Skype for Business for faglærere og studenter


Driftsmeldinger fra ITA:

Alle driftsmeldinger

Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post (*)

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke (*)

Mandag - fredag: 09:00-15:00


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.