Tabeller i Bootstrap

Ved å gi en tabell en 'css-klasse' får man automatisk en pen og leselig stil på tabellen. Gjør som følger for å style tabellen:

  1. Klikk inni tabellen i redigeringsmodus, og velg tabellknappen (nederst til venstre)
  2. Velg Avansert-fanen og feltet der det står 'Stil'
  3. Skriv inn class:table; (husk både kolon og semikolon)
    1. Ved flere klasser, skill med mellomrom, f.eks class:table table-hover;
  4. Klikk oppdater
  5. Lagre og lukk

Vanlig tabell – class:table;
#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
Tabell med sebrastriper – class:table table-striped;
#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
Tabell med rammer – class:table table-bordered;
#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
Tabell med 'hover' når musa er over – class:table table-hover;
#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter

Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:00

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.