Excel - Tabell

Du kan velge å gjøre om ei liste med data til en tabell i Excel. Fordelen er at du da kan sortere, filtrere, avansert summere, formatere osv svært enkelt. Videoen viser en nyttige tips og fordeler ved å gjøre om ei liste i Excel til en tabell.

Velg video om bruk av tabell:

Skip to main content