Excel - Kombinere flere ark

Det er enkelt å kombinere ark i Excel. Du kan for eksempel ha salgstall registerert i et ark pr mnd, og automatisk summere opp totalsalget i et samleark. Videoeksempelet viser hvordan du summerer (kobler) celler fra forskjellige ark.

Velg video om kobling mellom ark:

Skip to main content