Excel - Hvis - logisk funsksjon

Hvis funksjonen i Excel er en svært viktig kommando. Vi kan benytte =HVIS funsksjonen for å velge et av to forskjellige svar. Ved hjelp av nestet HVIS kan Excel velge en av tre eller flere svar.

Velg video om =HVIS

Velg video om =HVIS nestet

Skip to main content