Excel - Blandede cellereferanser - absolutt rad eller kolonne

Noen ganger vil du ha behov for mer avansert bruk av absolutte og reltative referanser. Dette alternativet kalles for blanda referanser. Du kan velge om du vil gjøre rad eller kolonne absolutt. Hurtigtast for å bytte referansetype er funsksjonstast F4 på Windows (CMD T på Mac).

Velg video om blandede referanser:

Skip to main content