Excel - Antall Hvis Sett - statistisk funksjon

Om du for eksempel ønsker å telle forekomster basert på to eller flere kriterier, kan du benytte funksjonen =ANTALL.HVIS.SETT. Kanskje vil du telle antall studenter på sykepleierstudiet i Harstad.

Velg video om =ANTALL.HVIS.SETT

Skip to main content