Excel - Antall Hvis - Statistisk funksjon

Om du har ei liste over alle studenter ved UiT kan du med funksjonen ANTALL.HVIS for eksempel telle antall studenter i Harstad. I ANTALL.HVIS funskjonen kan du registrere vilkår for hva/hvem som skal telles.

Velg video om =ANTALL.HVIS

Skip to main content