Excel - Absolutt cellereferanse

Noen ganger ønsker du ikke at cellereferansene skal endre seg når du kopierer celler. Du kan da benytte deg av det vi kaller for absolutte referanser. En absolutt referanse inneholder dollar og kan se slik ut, $E$1. For at du skal kunne jobbe effektivt med Excel er det avgjørende at du lærer deg bruken av absolutte referanser. Merk at funskjonstast F4 på Windows (CMD T på Mac) er hurtigkommado for å gjøre ei celle absolutt.

Velg video om absolutte referanser:

Skip to main content