Adobe InDesign - Importer tekst og formatter med stiler

Selv om InDesign kan behandle tekst er det ikke det InDesign er best på. Det anbefales å bruke Microsoft Word eller tilsvarende tekstbehandlingsprogram for å skrive teksten du vil inkludere i posteren. Lagre hver bolk (som skal plasseres i hver sin tekstboks) i separate Word-filer. Etterpå importer teksten til InDesign og formattere den med stiler ("Paragraph Styles" og "Character Styles"). Malen inkluderer mange stiler du kan bruke.

Se en video om hvordan å importere tekst og formattere den med stiler.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning

Skip to main content