Adobe InDesign - Viktige innstillinger

Rutenett

Se en video om rutenettinnstillinger.

  1. Malen inkluderer et rutenett for å hjelpe deg å arrangere objekter. Om du ikke ser rutenettet slå på View > Screen Mode > Normal.
    Hvordan å slå på normal skjermmodus fra filmeny
  2. Om du enda ikke ser rutenettet klikk på View > Grids and Guides > Show Guides.
    Hvordan å slå på rutenettet fra filmeny
  3. For å gjøre det enklere til å plassere objekter kant til kant med rutenettet slå på View > Grids and Guides > Snap to Guides.
    Hvordan å slå på "snap to guides" fra filmeny

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning

Skip to main content