Adobe InDesign - Introduksjon til InDesign

InDesign har mange verktøy. De tre som du kommer til å bruke mest heter Selection Tool, Type Tool og Zoom Tool.

Se en video om hvordan å bruke Selection, Type og Zoom.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning

Skip to main content