Adobe InDesign - Installer fonter

  1. Malen inkluderer en font som heter Open Sans, som er ikke installert på de fleste datamaskiner. Du må derfor installer den selv.
  2. Åpne nettsiden om den grafiske profilen til UiT.
  3. Klikk på “Typografi og fonter” til høyre.
  4. Under Filer til nedlasting, klikk på “Open Sans (zip)” for å laste ned fontene.
    Steg 3 og 4 i brukerveiledning
  5. Installer fontene på datamaskinen. Veiledning for Windows og Mac.

Tilbake til starten på Adobe InDesign brukerveiledning

Skip to main content