My Mediasite - Legg en presentasjon inn i en kanal

Du kan publisere et sett med presentasjoner i en kanal som fungerer som en spilleliste på YouTube. 

Dette forutsetter at du har opprettet en kanal (ovenfor).

  1. Gå til hovedsiden til My Mediasite.
  2. Klikk på tittelen til en presentasjon for å redigere metadata.
  3. Klikk på «Publish»-fanen.
  4. Velg «Place this presentation in a Channel».
  5. Velg ønsket kanal fra menyen.
  6. Klikk «Save»-knappen.
    Skjermdump fra "Publish"-fanen til en presentasjon i My Mediasite. Steg 3-6 til brukerveiledningen er uthevet.
  7. Lukk metadatavinduet for å gå tilbake til hovedsiden til My Mediasite.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning

Skip to main content