My Mediasite - Innstill hva som skal tas opp og start opptaket

Før du kan starte et opptak må du opprette en presentasjon (ovenfor).
 1. I Mediasite Desktop Recorder klikk på “Record now”.
  Skjermpdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Record Now" er uthevet.
 2. Velg “Screencast + Video” slik at det markeres med gult.
 3. Gå videre ved å klikke på “Next”-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Screencast + Video" og "Next"-knappen er uthevet.
 4. Innstill ønsket webkamerakilde under “Camera Input”.
 5. Innstill ønsket mikrofonkilde under “Microphone Input”.
 6. Innstill nivå på lydopptaket ved å klikke på “Open Sound Control Panel”-knappen.
 7. Gå videre ved å klikke på “Next”-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. Innstillinger for kamera og mikrofon er uthevet. "Next"-knappen er uthevet.
 8. Innstill hvilken del av skjermen skal tas opp, eventuelt hele skjermen.
 9. (Windows) Gå videre ved å klikke på den grønne knappen med en hake.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder på Windows. Innstillinger for hvilke del av skjermen blir tatt opp. Den grønne haken for å gå videre er uthevet.
 10. (Mac) Gå videre ved å klikke på «Next»-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Next"-knappen er uthevet.
 11. Når du er klar til å begynne opptaket, klikk på “Record”-knappen.
  Skjermdump fra Mediasite Desktop Recorder. "Record"-knappen er uthevet.

Tilbake til starten på My Mediasite brukerveiledning

Skip to main content