ROMRESERVASJON

Universitetet i tromsø har flere rom som kan reserveres av ansatte og studenter.

Undervisningsrom

Møterom

KollokvieromUndervisningsrom er audiorier og klasserom som benyttes til undervisning. I forkant av hvert semester reserverer fakultetene rommene som skal benyttes i henhold til undervisningsplanen

Hvem kan reservere undervisningsrom?

Ansatte ved UiT kan reservere undervisningrom etter at fakultetenes semesterplanlegging er ferdig. Dette er som regel noen uker inn i semesteret siden fakultetene skal ha mulighet til å gjøre omrokeringer i henhold til endringer i undervisningsplanene.

Kan man reservere undervisningsrom for neste semester?

Nei. Undervisningsrommene må være tilgjenelig for fakultetenes semesterplanlegging

Reservasjon av undervisningsrom

Du kan reservere undervisningsrom fra nettsiden rombestilling.uit.no. Vær oppmerksom på at du må være tilkoblet universitetets nettverk, enten på campus eller via VPN, for å få tilgang til nettsiden.

Vær oppmerksom på

  • Booking av rom til ordinær undervisning skal ikke bookes av den ansatte selv. Det fører til feil i timeplanvisningen. Kontakt en timeplanlegger på ditt fakultet om du vil ha gjort dette.
  • Ikke alle rom ved UiT er tilgjengelig for rombestilling på nett. Det er TP koordinatorene og fakultetene som bestemmer hvilke rom som er tilgjengelig for rombestilling på nett. Undervisningsrom er ofte unntatt fra rombestilling på nett, men mange rom er tilgjengelig for rombestilling på nett. Rom som ikke finnes i bestilling av rom på nett kan bestilles ved å kontakte TP koordinatorene ved fakultetene/enhetene.

Møterom ved UiT kan reserveres av ansatte etter behov. Reservasjonen gjøres via kalenderfunksjonen i Outlook eller Outlook Web App. man kan reservere rom 1 år fram i tid og det er ingen begrensninger på varighet per reservasjon. Reservasjon av møteserier er tilgjengelig

Reservasjon av Møterom

Alle ansatte ved UiT har tilgang til å reservere møte-/ videokonferanserom som er tilgjengelig i Outlook. Det finnes noen få unntak, men e-postkvitteringen fra rommet vil gi beskjed hvis dette er tilfelle.

  • Studenter må kontakte administrasjonen ved fakultet/institutt.
  • Eksterne parter må kontakte en ansatt ved UiT eller administrasjonen ved det fakultetet/instituttet som har gitt tilatelse til å benytte møterommet. (Dette gjelder også hvis man ønsker å benytte et møterom ved UiT, men er usikker på om det er møterom ved UiT man kan benytte)
    • Reservasjon av videokonferanserom: Som ekstern part må du be en av de ansatte ved UiT som skal delta på videkonferansen om å reservere møterommet her.

A. Reservere et møterom

En nyttig måte å tenke på når en skal reservere møterom, er å tenke på rommet som en deltaker på møtet. I planleggingsassistenten har du nå en egen knapp for å legge til møterom, og når du legger til et møterom dukker rommet opp som en "deltaker" i oversikten over deltagere på lik linje med alle andre som er invitert  til møtet.

Du bør alltid reservere møter som et Skype for Business møte siden det da vil bli sendt en lenke med møteinnkallingen som eksterne deltagere kan koble seg til

Se følgende brukerveiledninger for hvordan du:

B. Finne tilgjengelige møterom i Outlook

Den enkleste måten å finne tilgjengelige møterom i Outlook er ved å legge til møterommets kalender i din kalenderoversikt.

OBS! Etter at du har lagt til kalenderen gjør du rombestillingen i din egen kalender, ikke i kalenderen til møterommet

C. Reservering av møterom på vegne av andre

For å reservere møterom på vegne av andre må den du skal reservere møterom for ha delt sin kalender med deg og gitt deg rettigheter til å opprette elementer i kalenderen.

Når dette er gjort kan du reservere møterom på vegne av denne personen.

D. Reservere en møteserie

Du kan reservere møteserier møter i Outlook.

E. Avlyse møte

F. Rapportering av feil og mangler ved tjenesten

Ved feil eller mangler i lista over tilgjengelige møterom, ta kontakt med Orakelet. Orakelet trenger:

  • Ditt navn, brukernavn og telefonnummer
  • Navn på Møterom
  • Navn på Bygget møterommet befinner seg i
  • Hvilket universitetsområde bygget står på (Tromsø/Alta/Hammerfest)

Universitetet i Tromsø har flere rom som kan benyttes til kollokvier og som kan reserveres av ansatte og studenter. De aller fleste rommene finner du på https://tp.uio.no/uit/rombestilling/, men enkelte rom reserveres via Outlook kalender

Reservasjon av kollokvierom via Rombestilling.uit.no

Reservasjon av kollokvierom via Outlook og OWA

Rommene som er tilgjengelig for reservasjon finner du i addresseboka til Outlook og OWA. Rommene som kan reserveres er merket "Kollokvierom". Disse kan reserveres av både studenter og ansatte.

Brukerveiledninger


Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:30

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.