TU7 - Tildele time del 2

 1. Klikk på ønsket dato. Arbeidsuken vil nå vises i timeplanen i punkt 2.
  Hvis ønsket dato ikke vises kan man bla seg frem i tid ved å klikke på trekantene ved siden av øverste måned(markert med røde bokser)
  Knappen Idag kan klikkes på for kjapt å hente opp dagens dato.
 2. Noen deltagere vil bare ha en aktive time linje. Se prosedyre for mer info. Hver kolonne representerer en dag og hver rad representerer et klokkeslett i bolker på 20 minutter.
 3. Velg en ledig celle og dobbeltklikk for å tildele time. Hvis du ønsker å endre eller slette time se punkt 4, hvis ikke kan du gå til punkt 5.
 4. Endre på eksisterende time ved å dobbeltklikke på timen. Tidspunkt endres i timeavtale-dialogen(se bilde nr.2).
  Slett/avlys en eksisterende time ved å høyreklikke på timen og velg Slett avtale.

Tildel time oversikt

 1. Hvis ønskelig kan dato og klokkeslett forandres ved å klikke på henholdsvis kalender-ikonet og den lille svarte trekanten. Hver tildelt time er satt til å vare 20 minutter. Dette kan ikke endres på.
 2. Eventuelle merknader kan noteres her.
 3. Avslutt registreringen ved å trykk lagre-knappen.

Tildel time dialog

 1. Timen vil nå vises i timelisten ved at cellen har fått blå bakgrunn og deltagerens navn. Fargen på navnet avgjøres av hvorvidt deltageren skal til Dexa. Se forklaringsnøkkel.
 2. Avslutt timedelingen ved å trykke Ferdig.

Tildel time lagreNyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post (*)

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke (*)

Mandag - fredag: 09:00-15:00


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.