Dokumentasjon/opplæring

Dokumentasjon og opplæring for ansatte  i Tromsø 7 undersøkelsen. Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og har hittil vært gjennomført seks ganger med 6-7 års mellomrom. På denne siden finner du opplæringsdokumentasjon i form av tekst og videoer, Du kan selv velge hvilken form du ønsker hjelpen på. Logo
 

 Tekst

 Video

 Starte Citrix, legge til applikasjoner og starte TU7

bok Movies

 Logge inn i TU7

bok Movies

 Endre passord

bok Movies

 Søke etter deltager

bok Movies

 Registrer oppmøte del 1

bok Movies

 Tildel time del 2

bok Movies

 Prøvetagning del 1

bok Movies

 Registrer oppmøte del 2

bok Movies

 Skrive ut dagslister

bok Movies

 Lese e-post

bok Movies

Ved spørsmål vedrørende TU7 kontaktes administrasjonen for tromsøundersøkelsen. Det  vil alltid være noen tilgjengelig fra administrasjonen på bygget.

 Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post (*)

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke (*)

Mandag - fredag: 09:00-15:00


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Klikk her for eldre versjon av Fjernhjelp mac.