Lage opptak av video eller forelesning og dele det

Du kan benytte Skype For Business til å gjøre opptak av for eksempel en samtale, en PowerPointforelesning med mer. Opptaket kan publiseres i Fronter eller i My Mediasite. Du kan og sende opptaket (videoen) eller link til opptaket til andre.
NB! Dersom du ønsker å gjøre opptak av en telefonsamtale med en ekstern bruker må du se på veledning under #8 "Skype for Business - opptak ekstern telefonsamtale".


Skip to main content