Fronter - Tilgang til Fronter og Fagrom

Det finnes tre kategorier brukere som får tilgang til Fronter

  • Studenter (Registrerte studenter ved UiT)
  • Ansatte ved UiT
  • Andre  (Eksterne forelesere, sensorer, gjester)

Studenter

For å få brukertilgang til Fronter må du være registrert student ved UiT norges arktiske universitet. Som ny student må du først sørge for:

  1. Å aktivere din brukerkonto ved UiT. Se brukerveidelningen IT-brukerkonto -Aktivere (Student). Vær oppmerksom på at tilgang til Fronter får du først dagen etter at du har aktivert din brukerkonto.
  2. Melde deg opp til fagene du skal tilgang til i Fronter. Dette gjør du på https://uit.no/studweb. Det er viktig at du gjør dette siden det er studentweb som leverer informasjon til Fronter om hvilke rom du skal ha tilgang til.

Tilgang til Rom (Eller når du mangler rom i romlista di)

For å få tilgang til klasserom i Fronter, må du ha registrert  deg til eksamen i faget på Studentweb, samt ha godkjent utdanningsplan. Hvis du mangler tilgang til rom (Rommet vises ikke i romlista di i henhold til bukerveiledningen "Finn dine rom") må du kontakte studieadministrasjonen ved ditt fakultet/institutt eller Studentekspedisjonen og be dem sjekke om du er registrert korrekt i StudWeb/FS i henhold til de emnene du skal følge.

Ansatte

Ansatte som skal ha tilgang til emner i fronter som faglærer skal knyttes til emnet i FS (Felles Studentsystem). FS sender denne informasjonen videre til fronter slik at du dagen etter vil få riktig tilgang i Fronter.

Merk at om du må inneha rollen fagansvarlig i FS for å kunne se et automatisk generert rom/emne  fra FS (Felles Studentsystem) til Fronter ved studiestart. Ta kontakt med studieadministrasjonen ved din enhet om du ikke ser rommet du skal aktivere.

Ansatte som mangler tilgang som faglærer for emner i Fronter må kontakte studieadministrasjonen ved sin enhet for å bli lagt til emnet som faglærer i FS (Felles Studentsystem). Importen til Fronter går hver natt slik at tilgangen vil være klar neste dag.

Flexi-admin: rolle for studieadministrativt ansatte

Når en studieadministrativt ansatt skal utføre oppgavene sine med Fronter og FS, så trenger de tilgangsrettigheten kalt Flexi-admin. Den studieadministrativt ansatte må vanligvis få sin nærmeste overordnede (kontorsjef, instituttleder e.l. andre med rett myndighet) til å skaffe denne rettigheten, ved å kontakte Orakelet.

Andre

Er du eksterne sensor eller gjesteforeleser som må ha tilgang til Fronter og et spesifikk Fronter rom får du tilgang ved å kontakte studieadministrasjon til emnet/faget eller den emnefaglige ansvarlige slik at du blir lagt til i FS med riktig knytning til det aktuelle faget/emne. Ditt brukernavn og passord vil du få på sms av orakel ved henvendelse på tlf. 776 44544

Utenlandske fagpersoner

Utenlandske personer må også registreres i FS, men det krever at de har et norsk personnummer eller D-nummer. Studiekonsulent må innhente dette og sende en e-post til adm-uta@support.uit.no  hvor UTA sentralt legger disse inn i FS.

E-posten til UTA må inneholde

  • Vedkommendes fulle navn
  • Personnummer eller D-nummer
  • Hvilket fag vedkommende er tilknyttet
  • Ansattsted (Fakultet/institutt)
  • Ekstern e-post (Om de har dette)


Driftsmeldinger fra ITA:
Opprettet 24.05.2019:
Flytting av filområder
Opprettet 15.05.2019:
Problem med å logge inn på VPN
Opprettet 30.04.2019:
Reaktivering av Matlab lisens

Alle driftsmeldinger (arkiv)
Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - torsdag: 08:00-18:00
    Fredag: 08:00 - 15:00

Skranke

    Mandag - torsdag: 09:00-15:00
    Fredag: 09:00 - 15:00

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (Stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.