PROGRAMVARE VED UiT

UiT Norges arktiske universitet har lisenser på en rekke programmer som er tilgjengelige for studenter og ansatte ved UiT. Oversikt over en del av disse programmene finner man i distribusjonskalalene "Software Center" (Windows), "Managed Software Center" (Mac) og "LiReg" (Private maskiner).


Veiledninger for installasjon av programvare (LiReg er utilgjengelig)

UiT norges arktiske universitet har en rekke lisenser på forskjellig programvare. På universitetseide datamaskiner med Windows ligger mange av disse programmene tilgjengelig i Software Center på datamaskinen hvor du kan installere programvaren selv. Sjekk alltid om programmet er tilgjengeig der før du kontakter Orakelet

Forutsetninger for å bruke Software Center

 1. Datamaskinen må være eid av UiT og driftet av Avdeling for IT
 2. Datamaskinen må være koblet til nett på en av følgende måter:
  • Via kabel i vegg på ditt kontor
  • Via et trådløsnett på campus
  • Med Direct Access akivert hvis du befinner deg på et trådløsnett utenfor campus
  • Med VPN AnyConnect aktivert hvis du befinner deg på et trådløsnett utenfor campus

 1. Start Software Center fra skjermskrivebordsbakgrunnen eller via søk

  På skjermskrivebordet Fra søk

  Eller Software center søk

 2. Klikk på programmet du ønsker å installere og velg "Install"

Hvordan sletter/avinstallerer jeg et program fra Software Center?

Velg menyen "Installation status", velg programmet fra listen og velg "Uninstall"

Sjekk om programvaren ligger under "Applications" menyen (Se punkt 2 over) eller menyen "Installation status". Programmene som er tilgjengelige for deg vil ligge under en av disse fanene. Ved feil på programvarepakker kan det være at du må avinstallere programmene fra denne menyen før du kan installere dem på nytt.

Hvis du ikke finner programvaren du søker etter her heller sender du en e-post til orakel@uit.no. Husk å ta med:

 • Navnet på programvaren du ønsker installert
 • Host Name på maskinen hvor du ønsker programvaren installert.

Hvis du opplever feil i forbindelse med installasjon eller lisensiering av programvare kontakter du Orakelet og gir beskjed om:

 1. Navnet på programmet du førsøkte å installere
 2. Eventuell feilmelding fra Software Center eller programmet du forsøker å starte
 3. Host Name på maskinen hvor du ønsket å installere programvaren.

UiT norges arktiske universitet har en rekke lisenser på forskjellig programvare. På universitetseide datamaskiner med macintosh ligger mange av disse programmene tilgjengelig i Managed Software Center på datamaskinen hvor du kan installere programvaren selv. Sjekk alltid om programmet er tilgjengeig der før du kontakter Orakelet

Forutsetninger for å bruke Managed Software Center

 1. Datamaskinen må være eid av UiT og driftet av Avdeling for IT
 2. Datamaskinen må være koblet til nett på en av følgende måter:
  • Via kabel i vegg på ditt kontor
  • Via et trådløsnett på campus
  • Med VPN AnyConnect aktivert hvis du befinner deg på et trådløsnett utenfor campus

 1. Start Managed software Center ved å enten klikke på ikonet på menylinjen

  eller søk etter programmet med spotlight

 2. Managed Software Center fungerer på samme måte som AppStore for Macintosh. Når du har åpnet Managed Software Center er det bare å velge installer for det programmet du ønsker å installere.

Hvis du ikke finner programvaren du søker etter sender du en e-post til orakel@uit.no. Husk å ta med:

 • Navnet på programvaren du ønsker installert
 • Host Name på maskinen hvor du ønsker programvaren installert.

Hvis du opplever feil i forbindelse med installasjon eller lisensiering av programvare kontakter du Orakelet og gir beskjed om:

 1. Navnet på programmet du førsøkte å installere
 2. Eventuell feilmelding fra Managed Software Center eller programmet du forsøker å starte
 3. Host Name på maskinen hvor du ønsket å installere programvaren.

Dersom du ikke ser programvaren du ønsker å installere, send e-post til orakel@hjelp.uit.no

SPSS for Windows og Mac


  SPSS 27 Windows:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

  SPSS 27 Mac:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  SPSS 26 Mac - installer kun for eldre maskiner med Sierra, El Capitan eller Yosemite:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no) - Koden virker også for windows-versjonen, dersom du trenger å oppdatere lisensen for versjon 26.


Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.

EndNoteX9 for Windows og Mac


  EndNoteX9 Windows:
  Last ned
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

  EndNoteX9 Mac:
  Last ned
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)


EndNote20 for Windows og Mac


  EndNote20 Windows:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

  EndNote20 Mac:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)


Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.

NVivo for Windows og Mac


  NVivo 12 lisensen utløp 20/3-21. Ny versjon og lisensieringsmetode gjør at du må gi oss beskjed her dersom du trenger tilgang til NVivo etter det. Ansatte kan bestille tilgang her .

Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.

Stata 16 for Windows og Mac


  Stata 16 Windows:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

  Stata 16 Mac:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

Stata 17 for Windows og Mac


  Stata 17 Windows:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

  Stata 17 Mac:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)


Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.

CorelDraw 2017 for Windows


  CorelDraw 2017 for Windows:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

  CorelDraw 2017 lisenskode:
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)

Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.

MatLab


UiT Norges arktiske universitet tilbyr lisens på MatLab, men har ikke brukerstøtte for programvaren utover dette.

Klikk "Sign in to get started" på MatLab Portalen.

VIKTIG: når Mathworks konto første gang opprettes, bruk din UiT epostadresse. Senere bruker du samme konto for å hente nye versjoner, samt reaktivere lisensen når den er på vei til å gå ut. Reaktivering er før utgangen av april hvert år.

  MatLab Portal
  Gå til side


Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.

MindManager for Windows og Mac


  MindManager 2020 Windows:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)


  MindManager 13 Mac:
  Last ned (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)
  Lisenskode (krever UiT-pålogging på formen abc123@uit.no)


Vær oppmerksom på at nedlastet programvare kun er tillatt å bruke på maskiner eid av ansatte/studenter ved UiT. Det er ikke tillatt å videreformidle programvaren. Programvaren skal avinstalleres dersom en ikke lenger er ansatt/student ved UiT.


Programvare med spesielle rutiner for tilgang

Adobe CC pakken kan bestilles fra selvbetjeningsportalen (krever pålogging).

Vær oppmerksom på at denne programpakken har en løpende leielisens som har en kostnad per lisens per år. 

 • Hele pakken med alle Adobeproduktene koster 2900 kr per lisens per år 
 • Enkeltprogrammer varierer, men ligger stort sett på 1300 kr per lisens per år
  (Hvis du skal ha mer enn 1 produkt kan du likesågodt bestille hele pakken siden kostnadsdifferansen er så liten)
 • Lisensen følger vedkommende lisensen er kjøpt inn for og inkluderer installasjon på 2 datamaskiner (Du kan også installere dette programmet på din private maskin)

Hvem kan bestille Adobe CC pakken

Innkjøpsavtalen gjelder for alle ansatte, PHD og Mastergradsstudenter ved UiT

Finansiering

Hvis du ønsker å bestille Adobe CC må du informere om hvordan det skal betales.

 • Hvis du skal betale selv informerer du om dette i bestillingen
 • hvis det skal betales av institutt/enhet må din leder bekrefte at dette er godkjent

Oversikt over adobe produkter

Du kan se en fullstendig oversikt over Adobes produkter på denne siden: https://www.adobe.com/no/products/. OBS! Prisene på denne siden gjelder privatpersoner og er ikke de prisene UiT oppererer med

Adobe CS6

Lisensen for denne pakken er ikke lengere gyldig og kan derfor ikke installeres. Det er heller ikke mulig å forlenge denne lisensen siden det er utgått programvare fra leverandør.

Brukerstøtte

Universitetseide datamaskiner: Orakelet/ITA kan være behjelpelig med installasjonsveiledning, men gir ikke brukerstøtte for innholdsproduksjon i disse programmene.

Unntak: Adobe Professional CC og IX

Private datamaskiner: Ingen brukerstøtte gis for disse programmene.

ArcGIS er et GIS (geografisk informassjonsystem) programsystem. ArcGIS kan i hovedtrekk deles inn i Desktop GIS (for PC), Server GIS og Mobilt GIS. Desktop produktene består av ArcView, ArcEditor og ArcInfo med økt funksjonalitet etter nevnte rekkefølge. De inneholder funksjoner for oppretting, analyse, administrasjon, redigering og visualisering av geografiske data.

ArcGis er ikke tilgjengelig for Macintosh

Installasjon på UiT eide datamaskiner med Windows

Send en e-post til orakel@uit.no fra din UiT e-postadresse med emne:

"Tilgang til Arcgis Online" - Ditt navn - Host Name

Når henvendelsen din er behandlet hos oss vil vi gjøre programmet tilgjengelig i Software Center for deg

ArcGislisenser installert på universitetets maskiner styres av lisensserveren lisenswin.uit.no

Installasjon på private datamaskiner

Send e-post til orakel@uit.no fra din UiT e-postadresse med enme:

"Tilgang til Arcgis Online" - Ditt navn

Når henvendelsen din er behandlet hos oss vil du motta en e-post fra Esri med instruksjoner om hvordan du laster ned programvaren ArcGIS installasjon på maskin eid av UiT

ArcGis på universitetseide datamaskiner benytter seg av en egen lisensserver. Programvaren finner du i Software Center. Hvis du ikke finner programvaren der kan du sende en e-post til orakel@uit.no med emne: "Jeg trenger ArcGis på min UiT datamaskin - Hostname - brukernavn ", så vil vi legge ArcGis tilgjengelig for deg

Før du starter denne prosedyren må du skaffe deg en lisenskode fra Orakelet. Send en e-post til orakel@uit.no med emne: "Jeg trenger en ArcGis aktiveringskode - Ditt brukernavn"

#1 Før du installerer ArcGis

 1. Sjekk at datamaskinen din har maskinvare og programvare som er nødvendig for å installere ArcGis på denne siden

#2 Aktiver din lisenskode

 1. Gå til nettsiden esri.com/educationedition for å starte aktiveringen og laste ned "ArcGIS for Desktop Student Trial software"
 2. Logg inn med din ESRI brukerkonto eller lag deg en hvis du ikke har en fra før
 3.  
 4. Skriv inn lisenskoden din for å aktivere ArcGis
 5.  
 6. Klikk på knappen "ArcGIS for Desktop" som du ønsker å benytte for å starte nedlastingen

#3 Installer og lisensier ArcGis

 1. Hvis du har en tidligere versjon av ArcGis installert på maskinen må du avinstallere denne først.
 2. Kjør nedlastet installasjonsfil.
 3. Etter nedlasting vil aktiveringsveiviseren starte. Her velger du 2.“Advanced (ArcInfo) Single Use”
 4. Fyll inn lisenskoden.
 5. Fyll inn etterspurt informasjon.


Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


ÅPNINGSTIDER(*)

Besvarelse av telefon og e-post

Mandag - fredag: 08:00-15:00

Skranke

Mandag - fredag: 09:00-15:00 (stengt for lunsj 11:30-12:00) 


 KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon. Eldre versjon windows. Eldre versjon mac.