Software Center (Windows) - Installasjon av programvare

Software Center (SC) benyttes for å installere programvare på universitetets datamaskiner. SC tar over for Desktop Manager og Portal Manager som bli faset ut i løpet av 2014 .

Forutsetning for bruk av Software Center

  • Datamaskinen må være universitetseid
  • Datamaskinen må være koblet til nett via kabel i vegg på ditt kontor eller PC-stue (Det fungerer ikke over WiFi eller hjemmefra)

Starte Software Center

Hvis du ønsker å installere programmer på din kontormaskin åpner du Software Center fra skjermskrivebordsbakgrunnen eller startmenyen

På skjermskrivebordet Fra søk

Eller Software center søk

Installasjon av programvare

Når du har åpnet System Center må du passe på at fanen "Available Software" er valgt. Deretter velger du programvare ved å sette hake i boksene til venstre for programnavnet [1] og velger "Install Selected"

Hva gjør jeg hvis programvaren jeg er ute etter ikke finnes her?

Sjekk om programvaren ligger under fanen Installed Software. Programvare som Software center finner spor av på din maskin vil dukke opp under denne fanen. Ved feil på programvarepakker kan det være at du må avinstallere programmene fra denne menyen før du kan installere dem på nytt.


Hvis du ikke finner programvaren du søker etter her heller sender du en e-post til orakel@uit.no. Husk å ta med Host Name på maskinen som skal ha programvaren installert.

Hvordan sletter/avinstallerer jeg et program?

Velg fanen "Installed Software" (Se bildet over), velg programmet fra listen og velg "Uninstall". Det kan ta litt tid før programmet blir borte, men du kan følge progresjonen ved å klikke på fanen "Installation status"

Hva gjør jeg hvis installasjonen feiler?

Kontakt Orakelet og gi beskjed om hvilken programpakke du ønsket å installere, beskrivelse av hva som skjedde, samt eventuelle feilmeldinger.

Skip to main content