Datamaskinnavn (Hostname) - Windows 7

Datamaskinnavnet eller "Host name" er unikt for hver datamaskin. Ved innsending av saker til Orakelet/IT-avdelingen er det ofte nødvendig at du opplyser om dette for at vi skal vite hvilken datamaskin det er snakk om. Under har vi beskrevet hvordan du finner datamaskinnavn/hostname

Datamaskinnavn (Host name) på skjermskrivebordsbakgrunnen

Universitetets datamaskiner skal vise datamaskinnavnet i en egen rubrikk på skjermskrivebordet ditt.

Finne datamaskinnavn via startknappen

Hvis du ikke har tilgjengelig informasjonsrubrikken i høyre hjørne kan du finne datamaskinnavnet via startknappen

  1. Klikk på startknappen
  2. Høyreklikk på Datamaskin (Computer)
  3. Velg Egenskaper (Properties)

Du vil nå få opp et bilde som viser Datamaskinnavnet (Computer name) litt under midten på siden

Finne datamaskinnavn når du ikke får logget på datamaskina

Du kan finne datamaskinnavnet ved å skrive .\ i brukernavnfeltet. Du vil da se at datamaskinnavnet dukker opp under passordfeltet.

 

Skip to main content