Forskningsgrupper - nettsider

Forskningsgrupper ved UiT har egne nettsider for å synliggjøre sin forskning. Her finner du informasjon om hvordan man oppretter nettsider for forskningsgrupper og hvordan man legger til/endrer innhold.

Sidene har et standard oppsett men med muligheter til tilpasninger i form av menypunkter, bruk av grafiske elementer og diverse tilleggsfunksjoner.

Sidene til forskningsgruppen bør opprettes av superbrukere og denne bør også settes som administrator (som da får rettigheter til å redigere senere). I tillegg får alle medlemmer som legges til gruppen rettigheter til å redigere.
Oppdatering 27.06.13: Det kan nå legges til flere administratorer som ikke er medlemmer av en forskningsgruppe slik at flere kan legge til og endre informasjonen på sidene.

 

Slik lager du nettsider for forskningsgrupper:

-Logg inn

-Gå til https://uit.no/forskning/forskningsgrupper

-Velg -Opprett ny forskningsgruppe-og skjema for redigering åpnes.

-I skjemaet får du opp -Hovedfelt- og -Annet- Feltene du skal fylle ut består til dels av teksteditorer.

Hovedfelt:
-I -Hovedfelt- bruker du -Legg til innhold- og legger inn basisinformasjonen om forskningsgruppen. Alternativt kan du velge å lenke til en eksisterende nettside. Da velger du -Ekstern lenke- og legger inn adressen som det skal lenkes til. Forskningsgruppen vil da komme med i oversikter og søk selv om informasjonen ligger på andre nettsteder. Det anbefales primært å opprette sider på forskningsgruppestrukturen ved uit.no.

-Under -Annet- har du følgende muligheter:

-Velg faste menypunkt- kryss av for hvilke av de faste menypunktene du ønsker å bruke.

-Medlemmer- søk frem de ansatte du ønsker å knytte til forskningsgruppen. Eventuelle eksterne medlemmer legges til senere.

-Prosjekter tilknyttet - søk frem prosjekter du ønsker å relatere til forskningsgruppen. Prosjektene må være opprettet under menypunktet -Prosjekter- på enhetssider for å synliggjøres i listen du kan velge fra.

-Arrangementer tilknyttet- Søk frem arrangementer du ønsker å relatere til forskningsgruppen. Arrangementet må være opprettet på -Tavla- for å synliggjøres i listen du kan velge fra.

-Bildebanner over side- her kan du legge til et bilde på toppen av siden. Bildestørrelsen bør være tilpasset siden som er 960 pixels bred.

-Språk- velg hvilken språkkontekst siden skal vises i. Norsk og engelsk er alternativer pr. nå.

-Enheter tilknyttet- velg hvilken organisatorisk enhet forskningsgruppen er tilknyttet.

-Status- Ferdig for å få publisert innholdet.

-Vitenskapsindeks- Velg kategori fra listen. Brukes for å kunne sortere forskningsgrupper og i søkefunksjonen til nettsiden.

-Nøkkelord- legg til nøkkelord om forskningsgruppen f.eks mer detaljerte stikkord om fagområde. Dette vil hjelpe brukere som søker informasjon. Nøkkelord legges inn med "space" mellom hvert ord.

-Web-ansvarlige- legg til teknisk ansvarlig for siden (superbruker eller lignende - vedkommende får rettigheter til å redigere sidene)

-Lagre og lukk- for å publisere. Lagre for å mellomlagre mens du jobber med siden. 

 

Slik legger du til mer informasjon på forskningsgruppesider:

Når siden er opprettet har du muligheter for å legge til undersider (som også kan vises som menypunkt), blogginnlegg og arrangementer på tavla. Du kan også legge til eksterne medlemmer i forskningsgruppen samt tillegginformasjon på en del sider. Når du går inn igjen på forskningsgruppen får du opp knappen -Legg til sider/innhold- i høyremenyen. Her finner du mer informasjon om de forskjellige mulighetene denne funksjonen gir:

-Underside med menypunkt- her velger du om undersiden skal vises som et eget menypunkt. Legg inn tekst eller lenk til eksistrende sider.

-Underside uten menypunkt- samme som over, men siden må lenkes til eksisterende innhold for å vises.

-Toppside på Medlemmer siden- her legger du til eventuell informasjon som skal vises under medlemsoversikten på siden. Hvis du f.eks har tilknyttede medlemmer som ikke er UiT ansatte kan disse legges inn her. NB! Innholdet må legges inn i feltet -Innhold under utlisting-

-Toppside på Kalender siden- legg inn eventuell informasjon som skal vises på kalendersiden til forskningsgruppen. NB! Innholdet må legges inn i feltet -Innhold under utlisting-

-Toppside på prosjekter siden- legg inn eventuell informasjon som skal vises på siden Prosjekter til forskningsgruppen. NB! Innholdet må legges inn i feltet -Innhold under utlisting-


 -Lagre og lukk- for å publisere. Lagre for å mellomlagre mens du jobber med siden. 


Nyhetsbrev:
Abonner på IT driftsmeldinger fra UiT. Påmelding / Avmelding

 


 

ÅPNINGSTIDER

Besvarelse av telefon og e-post

    Mandag - fredag: 08:00-15:45

Skranke

    Mandag - fredag: 09:00-15:45

Lunchpause (alle dager)

    11:30 - 12:00 (stengt)

KONTAKTINFORMASJON


Fjernhjelp (Windows)Fjernhjelp (Mac)

"Fjernhjelp" er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi Orakelet tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.